Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Organitzacions públiques i privades en el sector de l'aigua: Definició, tipologies i característiques diferencials. Model de negoci i pla d'empresa: Anàlisi estratègic, pla de marketing, pla d'operacions i pla econòmic-financer. El paper de l'administració pública i la col·laboració pública-privada.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA DEL PILAR MARQUES GOU  / MARIA ANGELA XABADIA PALMADA
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • CG1-Ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees a partir de l'adquisició de coneixements experts en la matèria
 • CG2-Plantejar solucions innovadores a problemes nous o poc coneguts en contextos amplis o multidisciplinaris
 • CG4-Comunicar de manera argumentada i clara davant públics especialitzats i no especialitzats
 • CG5-Posseir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a progressar de forma autònoma en l'adquisició de coneixements i competències
 • CG6-Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi camp de coneixement, per respondre a uns objectius concrets
 • CG7-Facilitar la sinergia en el treball cooperatiu i participar activament en el treball de grup
 • CG8-Participar de manera activa en la redacció de treballs professionals, científics o de divulgació
 • CE8-Dissenyar un projecte en el sector de l'aigua orientat a objectius definits i mesurables, atenent a les necessitats dels grups d'interès i fonamentat en l'anàlisi de l'entorn i la capacitat organitzativa

Continguts

1. Organizaciones públicas y privadas en el sector del agua

2. El papel de la administración pública

3. Contratos: Gestión de servicios públicos, colaboración público-privada,...

4. Modelo de negocio y plan de empresa

          4.1. Análisis estratégico

          4.2. Plan de marketing

          4.3. Plan de operaciones

          4.4. Plan económico-financiero

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 18 22 40
Elaboració de treballs 0 10 10
Exposició dels estudiants 2 0 2
Seminaris 6 0 6
Treball en equip 0 22 22
Total 26 54 80

Bibliografia

 • Gil Estallo, María de los Ángeles (1996 ). Cómo crear y hacer funcionar una empresa : conceptos e instrumentos (3a ed. rev. y actualizada). Madrid: ESIC. Catàleg
 • Hisrich, R.D., Peters, M.P. y Shepherd (2013). Entrepreneurship . . McGraw-Hill.
 • Martí, J.M. (2014). Como hacer un plan de empresa: Guía práctica para su elaboración y puesta en mar. Ed. Bresca (Profit Editorial).
 • Rodríguez Márquez, A., Nieto, M.J, Fernández, Z., Revilla Torrejón, A. (2014). Manual de creación de empresas. De la oportunidad a la puesta en marcha. Civitas.
 • Urbano, D. y Rodriguez, L. (2010). Guía para la elaboración de un plan de empresa. Departament de Treball. Generalitat de Catalunya. Recuperat , a http://inicia.gencat.cat/inicia/images/es/Pla%20empresa%20en%20linia_cast_tcm141
 • Juan Lozano, Ana María (2006 ). La Colaboración público-privada en la financiación de las infraestructuras y servicios públicos : una aproximación desde los principios jurídicos-financieros . Madrid: Ministerio de Economia y Hacienda. Instituto de Estudios Fiscales. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Análisis basado en problemas Se valorará la participación activa en las clases y la aportación individual a los casos presentados. 40
Elaboración de informes: contratación pública Se valorará la estructura, el estilo, el contenido, la perspectiva crítica y la presentación 10
Elaboración de informes: plan de empresa Se valorará la estructura, el estilo, el contenido, la perspectiva crítica y la presentación 35
Exposición en público del plan de empresa Se valorará la claridad, variedad y elocuencia de la exposición, el lenguaje no verbal, los medios utilizados. 15

Qualificació

La calificación de la asignatura se obtiene ponderando las notas obtenidas en los dos casos de aprendizaje en problema planteados (40% de la nota), los informes sobre el sector público (10%) y el plan de empresa (35% de la nota), y la exposición en público del plan (15% de la nota).

Para superar l'assignatura la calificación final debe ser superior o igual a 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Cualquier actividad de evaluación obligatoria no presentada tendrá la calificación de 0. Una calificación final de NP (no presentado) se obtendrá sólo cuando el alumno no participe en ninguna de las actividades de evaluación.