Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
• Avenços de la recerca sobre els problemes de conducta a l’aula i la seva repercussió en la intervenció educativa. • Els aspectes socials i emocionals de la conducta. • Resolució de conflictes i mediació. • El foment de conductes positives: enfocaments i tècniques. • Intervenció a l’aula: gestió de l’aula, organització i planificació de l’activitat. Suports i programes específics per alumnes amb dificultats i trastorns conductuals. • El paper de la família en la promoció de relacions i conductes positives. Treball col·laboratiu família-centre educatiu.
Crèdits:
6

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (30%), Anglès (20%)

Competències

 • CB1: - Dominar les teories científiques i els avenços metodològics de l'Educació inclusiva i l'atenció a la diversitat per poder formular judicis i prendre decisions fonamentades
 • CE3: - Utilitzar els avenços en investigació educativa i en les diferents disciplines per reflexionar críticament sobre les pràctiques actuals d'atenció a la diversitat i d'educació inclusiva i per prendre decisions sobre aquestes pràctiques en contextos específics
 • CE5: - Avaluar programes educatius i proposar objectius i estratègies per desenvolupar pràctiques educatives inclusives de qualitat
 • CE8: - Dissenyar accions d'orientació i suport educatiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, les seves famílies i el professorat implicat, des d'una perspectiva inclusiva

Continguts

1. Relacions interpersonals en contextos d'aprenentatge i formació. Les relacions entre iguals. Potencialitats i tipus de relacions de suport. La relació amb els professionals.

2. Metodologies, projectes i experiències per potenciar les relacions postives a l’escola, a l’aula i en altres contextos d’aprenentatge i formació,

          2.1. Projectes per potenciar l’aprenentatge cooperatiu Metodologies per afoavorir la convivencia Projectes de mentoria entre iguals. Metodologies participatives i dinámica de grups

3. Metodologies i estratègies de mediació i de gestió de conflictes vinculats a les relacions interpersonals.

4. Treball col·laboratiu entre professionals i families per promoure relacions positives en contextos de formació I aprenenatge.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

  Qualificació