Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Aquesta assignatura forma part del mòdul 2: Investigació i inclusió educativa. El seu objectiu és que els estudiants aprofundeixin i reflexionin críticament sobre diferents models i enfocaments de la investigació educativa i social que s'han utilitzat i s'utilitzen, a nivell internacional, per dur a terme estudis sobre l'atenció a la diversitat i la inclusió educativa. L'assignatura "investigació inclusiva" presenta un enfocament de la investigació en què les persones amb discapacitat esdevenen promotores, assessores o coinvestigadores en la investigació sobre temes que els afecten.
Crèdits:
3

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JUDIT FULLANA NOELL  / MARIA PALLISERA DIAZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB1: - Dominar les teories científiques i els avenços metodològics de l'Educació inclusiva i l'atenció a la diversitat per poder formular judicis i prendre decisions fonamentades
 • CT3 - Reflexionar críticament i avaluar les pròpies pràctiques educatives i les d'altres professionals a la llum del compromís ètic amb l'equitat, la interculturalitat i la inclusió educativa
 • CE2: - Desenvolupar projectes de recerca i d'innovació educativa dirigits a la millora de les pràctiques en l'àmbit d'atenció a la diversitat i de la inclusió educativa

Continguts

1. • La investigació sobre la discapacitat: evolució del paper de les persones amb discapacitat a la recerca: d’objecte d’estudi a investigar a subjecte actiu de la recerca. Aportacions i limitacions dels models.

2. • Investigació participativa i col•laborativa per a la millora de la pràctica educativa.

3. • Estratègies i mètodes que faciliten la participació de nens, joves i grups vulnerables, en els processos d’investigació: grups focals, mètodes narratius, mètodes visuals (fotografia, fotoveu, diagrames, etc.).

4. • Orientacions pel disseny i desenvolupament d’investigacions col•laboratives i inclusives: reclutament de participants; constitució del grup de recerca; cohesió del grup, cooperació en el procés d’investigació; difusió de la recerca.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4,00 16,00 2,00 22,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 8,00 0 8,00
Elaboració individual de treballs 0 15,00 0 15,00
Exposició dels estudiants 2,00 6,00 0 8,00
Lectura / comentari de textos 0 10,00 0 10,00
Sessió expositiva 10,00 0 2,00 12,00
Total 16,00 55,00 4,00 75

Bibliografia

 • Esteban-Guitart, M., Pallisera, M., Fullana, J., Gifre, M. (2017). Más allá de la palabra escrita. La utilización de recursos visuales como estrate. REMA. Revista Electrónica de Metodología Aplicada, 22(1), 1-22
 • Fullana, J., Pallisera, M., Vilà, M., Puyalto, C. (2016). Las personas con discapacidad intelectual como investigadoras. Debates, retos y . EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales, 33(), 111-138
 • Fullana, J., Pallisera, M., Vilà, M., (2014). Advancing towards inclusive social research: visual methods as opportunities for. International Journal of Social Research Methodology, 17(6), 723-738
 • Nind, M. (2014). What is inclusive research?. London: Bloomsbury.
 • Pallisera, M., Puyalto, C. (2014). La voz de las personas con discapacidad intelectual en la investigación: hacia... Revista de Educación Inclusiva, 7(2), 84-97
 • Pallisera, M., Puyaltó, C., Fullana, J., Vilà, M., Martín R. (2015). Una experiencia de investigación inclusiva. Personas con discapacidad intelectua. Revista iberoamericana de Educación, 69(2), 147-166
 • Pallisera, M., Fullana, J., Puyalto, C.; Vilà, M., Díaz-Garolera, G. (2017). Apoyando la participación real de las personas con discapacidad intelectual: una. Revista Española de Discapacidad, 5(1), 7-24
 • Walmsley, J., Johnson, K. (2003). Inclusive research with people with learning disabilities : past, prese. London: J. Kingsley Publishers.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exercici a l'aula sobre anàlisi d'experiències,a partir de lectures. Es valorarà la correcta identificació dels elements que tenen relació amb el plantejament de la investigació inclusiva 30 No
Exposició oral dels estudiants pel seguiment del treball Es valorarà l'adequació de les propostes als plantejaments de la investigació inclusiva i la claredat de l'exposició oral. 25 No
Presentació d'un treball escrit d'anàlisi d'un projecte de recerca a partir dels principis i les orientacions metodològiques de la investigació inclusiva Per avaluar el treball es tindrà en compte:
(1) que reflecteixi que s’han llegit i treballat els documents proporcionats pel professorat de l’assignatura, correctament citats i referenciats, (2) que la descripció dels mètodes o estratègies que es proposen sigui clara, (3) que reflecteixi que s'ha comprès l'enfocament de la investigació inclusiva, (4) que s'hagi utilitzat la docmentació per argumenta les propostes i les reflexions, (5) que hi hagi un bon nivell de reflexió.
45

Qualificació

Per aprovar l'assignatura cal que l'estudiant lliuri el treball escrit en la data prevista i l'aprovi. Si no s'aprova, l'estudiant haurà de fer un examen a la data que proposi el professorat de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat si l'estudiant realitza el treball escrit previst com a activitat d'avaluació prevista.

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà a realitzar un exercici escrit en el que s'aplicaran els continguts de l'assignatura, a partir d'unes pautes específiques, a un cas pràctic d'anàlisi d'una investigació o projecte de recerca.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

L'espai i horari a desenvolupar les tutories es pactaran de forma individualitzada amb els estudiants que les requereixin i tenint en compte la disponibilitat d'espais d'acord amb les condicions determinades pel curs 2020-2021.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Més enllà de les sessions de classe, la comunicació i interacció amb les i els estudiants es desenvoluparà a partir de les tutories pactades per correu electrònic institucional o de forma presencial.