Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Coneixements avançats sobre grups juvenils i dinàmica de grups. Els grups juvenils formals i els informals i la relació institucional i educativa amb ells. Comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en la relació educativa amb la joventut i el vincle entre joves: Anàlisi i discussió de les principals aportacions teòriques i experiències aplicades. Aprofundiment en les dinàmiques d'acostament, relació i cohesió en els grups juvenils. Espais, canals i temps d'acció amb joves: perspectiva nacional i internacional.
Crèdits:
3

Grups

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
JOSE ANTONIO LANGARITA ADIEGO  / ANNA PLANAS I LLADO  / PERE SOLER MASO  / CARME TRULL OLIVA
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (30%), Anglès (10%)

Competències

 • B.2.  Analitzar críticament la condició juvenil.
 • T.2.  Comunicar-se i mantenir relacions interpersonals de forma efectiva, de manera especial amb diferents col·lectius juvenils.
 • T.3.  Analitzar críticament la deontologia professional i promoure avenços en les reflexions i formulacions ètiques vinculades al treball socioeducatiu amb joves i l'exercici de la professió.
 • E.2.  Dissenyar, organitzar i projectar aplicacions i avaluacions d'accions, programes i plans vinculats al sector juvenil.
 • E.3.  Investigar i projectar innovacions en el treball juvenil i en la política de joventut.
 • E.4.  Identificar i analitzar realitats juvenils individuals i grupals.

Continguts

1. L'enfocament de drets i l'enfocament de capacitats en l'acció socioeducativa amb joves

2. El vincle educatiu i les eines per al treball amb joves

3. Els equipaments juvenils com a recurs per a l'acció amb joves

4. La qüestió del llenguatge: l'ús i la responsabilitat dels professioals en els processos d'acció socioeducativa amb joves

5. Eines i recursos per al treball educatiu des d'una perspectiva LGBTI

6. Eines i recursos per al treball educatiu amb joves desemparats

7. Ètica aplicada a la intervenció amb joves

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Exposició dels estudiants 3,00 10,00 0 13,00
Lectura / comentari de textos 0 45,00 0 45,00
Sessió participativa 15,00 0 0 15,00
Total 18,00 55,00 0 73

Bibliografia

 • Andueza, María (2007 ). Dinámica de grupos en educación (4ª ed.). México, D.F. [etc.]: Trillas. Catàleg
 • Añón Roig, María José Solanes Corella, Ángeles (2011 ). Construyendo sociedades multiculturales : espacio públicoy derechos . Valencia: Tirant lo Blanch [etc.]. Catàleg
 • Benson, Jarlath F (2001 ). Working more creatively with groups (2nd ed.). London [etc.]: Routledge. Catàleg
 • Boisvert, Daniel (2005 ). Animation de groupes : approche théorique et pratique pour une participation optimale . Cap-Rouge (Québec): Presses Inter Universitaires. Catàleg
 • Castillo Cuesta, Silvia (cop. 2007 ). Animació i dinàmiques de grup . Barcelona: Altamar. Catàleg
 • Forsyth, Donelson R (cop. 2010 ). Group dynamics (International ed. 5ª ed.). Belmont: Wadsworth. Catàleg
 • Martí Olivé, Joel (2011 ). Técniques participatives per al debat grupal (2a ed. actualitzada i ampl.). [Barcelona]: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Novarese, Daniele (DL 2005 ). Educación socioafectiva : 150 actividades para conocerse,comunicarse y aprender de los conflictos . Madrid: Narcea. Catàleg
 • Oviedo, Otilia (2006 ). 500 actividades con grupos . Archidona: Aljibe. Catàleg
 • Torres Rodríguez, Omar (2008 ). Técnicas grupales . La Habana: Félix Varela. Catàleg
 • Espacios de reflexión ética en servicios de intervención social. . Recuperat , a http://dixit.gencat.cat/es/04recursos/09etica_aplicada_als_serveis_socials/07ere
 • Biblia, B. i Jiménez, E. (Coord.) (2015). Joves, gènere i violències: fem nostra la prevenció. Guia de suport per a la formació de professionals. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili.
 • Canimas Brugué, Joan (2015). Com resoldre problemàtiques ètiques?. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Vila Mumbrú, Carles (2020). Dispuestos, dispuestas y disponibles. Conocimiento, comprensión y actitud para e. RES Revista de Educación Social,, . Recuperat , a http://eduso.net/res/revista/30/el-tema-revisiones/dispuestos-dispuestas-y-disponibles-conocimiento-comprension-y-actitud-para-el-trabajo-socioeducativo-con-jovenes

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Assistència i participació en les sessions de classe Participació en les sessions de classe i en els exercicis i dinàmiques que s'hi portin a terme. 20 No
Presentació d'algun recurs per a l'acció amb joves Cada estudiant ha cercar algun recurs pràctic o estratègia de intervenció que permeti contextualitzar i aprofundir en alguna de les eines per al treball amb joves.
La temàtica ha d'aprofundir en alguns dels temes tractats a classe.
El resultat es presentarà en la darrera sessió de classe.
80

Qualificació

L'exercici s'avaluarà a partir dels següents criteris:
- Presentació correcta, sintètica i amb els aspectes més rellevants del tema
- Anàlisi, aprofundiment i discussió
- Posicionament personal i argumentació
- Capacitat de relacionar la temàtica amb continguts tractats en l’assignatura i el màster
- Llenguatge especialitzat i discurs emprat
- Bibliografia i fonts de documentació emprades i referenciades
Aquesta activitat és recuperable. Els criteris d'avaluació seran el mateixos però en aquest cas la puntuació màxima podrà ser de 5 punts.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat aquell estudiant que havent escollit la modalitat d'avaluació contínua no hagi assistit almenys al 75% de les hores de classe o no hagi lliurat els exercici d'avaluació.

En el cas de l'avaluació única, aquell estudiant que no hagi presentat els corresponents exercicis d'avaluació.

Avaluació única:
Fins una setmana abans de l'inici de l'assignatura es podrà comunicar l'opció de realitzar l'assignatura amb la modalitat d'avaluació única. L'avaluació en aquest cas consistirà en 7 exercicis (un per cada una de les unitats formatives que composen el programa de l'assignatura). Cada exercici ha de contenir una recensió dels principals recursos a l'abast i presentar una breu estat de l'art de manera que permeti acreditar el domini dels recursos i materials a l'abast en relació a cada tema.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Per a la realització dels exercici d'avaluació, així com per altres consultes sobre sobre l'assignatura, es pot sol·licitar tutoria amb el professor responsable a través del correu electrònic.
La tutoria es podrà realitzar presencialment a l'hora convinguda o en format virtual a partir de la plataforma acordada amb el professor.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiant es portarà a terme a partir de les sessions de classe, les hores de tutoria establertes que ja té el professor o en altres hores de tutoria convingudes.

Les vies preferents de comunicació seran el correu electrònic i el telèfon. En els casos convinguts, també a través de videoconferències