Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Inici d'una recerca. Medicina i Infermeria basades en l'evidència. Valoració d'un treball científic. Conceptes bàsics de metodologia Presentació de treballs científics
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
RAFAEL SANTIAGO RAMOS BLANES
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 Aula 35 - A

Competències

 • CG1- Recollir i seleccionar les fonts i la informació rellevant que permeti desenvolupar una recerca original que aporti coneixement nou en el propi àmbit de coneixement
 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adaptant-se a l'auditori o als destinataris (audiències expertes i no expertes) i utilitzant els suports i / o recursos que fan més eficaces les produccions orals i escrites
 • CG7- Elaborar diverses alternatives creatives en relació als objectius de la investigació i triar una de les opcions havent valorat incerteses i riscos
 • CE4- Utilitzar les fonts d'informació oportunes per a l'actualització del coneixement sobre avenços de la investigació i sobre mètodes i propostes d'intervenció en l'àmbit de la salut i la seva promoció

Altres Competències

 • Seleccionar, analitzar i comprendre informació especialitzada en l’àmbit de la salut.
 • Reconèixer evidències científiques i adonar-se’n de les seves implicacions pràctiques.
 • Identificar i analitzar la pertinença de diferents metodologies i instruments de recerca en l’àmbit de la salut.
 • Identificar els elements constitutius dels projectes d’investigació i treballar amb dades obtingudes en els mateixos.
 • Comunicar, amb l’ajut d’un expert, a la comunitat científica, acadèmica i social els avenços professionals.

Continguts

1. 1. 1.Inici d’una recerca.Concepció de la pregunta a investigar. 1.2 Orígens, característiques i desenvolupament de la pregunta a investigar. 2 Formulació d’objectius. 2.1Formulació d’una hipòtesi

2. 3.Elaboració d’un projecte de recerca: elements bàsics: 3.1 Justificació de l’estudi. 3.2 Controls de qualitat. 3.3 Planificació. 3.4 Proves prèvies (estudis pilot). 3.5 Posada en marxa i cronograma. 3.6 Limitacions d’un estudi. 4. Principis fonamentals de la ètica clínica: beneficència, justícia, autonomia i no maleficència. Confidencialitat i secret mèdic. Consentiment informat. Bioètica i investigació clínica.

3. 5.Conceptes bàsics de metodologia: 5.1 Definició de la població i subjectes d’estudi. 5.2 Tipus de disseny: Estudis transversals, estudis de cohorts, estudis de casos i controls, assaig clínic. Experiments. 5.3 Definició de les variables a mesurar i tipus. Escales de mesura. Variabilitat i qualitat de les mesures. Error aleatori, error sistemàtic. Precisió i exactitud. Factors de confusió. 5.4 Descripció dels instruments de mesura. 5.5 Introducció al mostreig. Tipus de mostreig. Tècniques de mostreig. Biaixos. 5.6 Determinants del tamany de la mostra: Errors tipus I i II, i potència. Valor p

4. 6.Presentació dels treballs científics: 6.1 Finalitza la investigació. Quan i com comunicar els resultats?. 6.2 Estratègia de publicació: quina es la revista adequada, en quin suport. 6.3 Elaboració i presentació de l’article biomèdic. 6.4 Títol i resumen. 6.5 Introducció, material i mètodes, resultats i discussió. 6.6 Referències bibliogràfics i ètica de citació. 6.7 Les normes de Vancouver. 6.8 Autoria: criteris i responsabilitats. 6.9 L’ordre dels autors. 6.10 Els agraïments, els patrocinadors. 6.11 Conflictes d'interès. 6.12 El procés del peer review: drets i deures de l’editor, revisor i autor 6.13 Les revistes i els factors d’impacte. 6.14 El procés editorial i resposta a los revisores

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 30 70 100
Total 30 70 100

Bibliografia

 • Contandriopoulos, André-Pierre (1991 ). Preparar un proyecto de investigación . Barcelona: SG. Catàleg
 • Argimón Pallás, José M (1991 ). Métodos de investigación : aplicados a la atención primaria de salud . Barcelona: Doyma. Catàleg
 • Bland, Martin (1995 ). An Introduction to medical statistics (2nd ed.). Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Bland, Martin (2000 ). Statistical questions in evidence-based medicine . Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Cobo Valeri, Erik (cop. 2007 ). Bioestadística para no estadísticos : bases para interpretar artículos científicos . Barcelona: Masson. Catàleg
 • Sackett, David L. (1997 ). Medicina basada en la evidencia : cómo ejercer y enseñar la MBE . Madrid [etc.]: Churchill Livingstone. Catàleg
 • MacMahon, Brian (cop. 2001 ). Epidemiología . Madrid: Marban. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració de treball La pertinença i la claredat del plantejament i desenvolupament del tema relacionat amb la pràctica professional. 50
Exercici d'avaluació global Exercici escrit teòric-pràctic 50

Qualificació

Les activitats d'avaluació que es proposen i que s'han d'entregar durant el curs representaran un 50% de la nota global de l'assignatura. L'exercici d'avaluació global, que representa el 50% restant, es presentarà sota dues modalitats diferents:

A) Per a l'estudiant que es matriculi d'aquesta assignatura i d'almenys una de les següents: Metodologia de la recerca II, Processament de dades i Tendències en la recerca, aquest exercici avaluarà conjuntament les assignatures matriculades com un bloc.

B) Per a l'estudiant que es matriculi d'aquesta assignatura i de les tres mencionades a l'apartat A, l'exercici avaluarà de forma global els continguts impartits.

Es requisit indispensable per a l'avaluació d'aquesta assignatura haver assistit a un mínim d'un 80% de les sessions presencials.