Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Registre General Sanitari d’aliments. Identificació i caracterització de factors de perill, determinació de l’exposició i caracterització del risc. Sistema d’anàlisi de perills i control de punts crítics (APPCC). Agències de Seguretat Alimentària i Xarxes d'Avís Alimentari. Traçabilitat d’aliments biotecnològics.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA NADAL MATAMALA  / MARC YESTE OLIVERAS
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

  • CG2 - Cercar, obtenir, organitzar i interpretar informació bàsica i aplicada amb raonament crític i adquirir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar la seva formació d'una manera autònoma.
  • CG3 - Capacitat per estructurar i transmetre oralment i per escrit coneixements i raonaments a diversos tipus de públic (expert i no expert), de forma clara, adecuada original i creativa.
  • CE-5 - Desenvolupar una consciència crítica en relació als condicionants socioculturals i les implicacions ètiques dels avenços de la biotecnologia en l'àmbit alimentari.
  • CE-6 - Saber aplicar la legislació que regula la investigació i el desenvolupament de productes alimentaris i biotecnològics, la protecció legal de productes i processos i els mecanismes de transferència i explotació de resultats.

Continguts

1. Agències de seguretat alimentària: europea (EFSA), espanyola (AESAN), catalana (ACSA)

2. Gestió de crisis alimentàries

3. Traçabilitat d'aliments biotecnològics

4. Sistema d’anàlisi de perills i control de punts crítics (APPCC)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4,00 0 0 4,00
Seminaris 12,00 0 0 12,00
Sessió expositiva 8,00 8,00 0 16,00
Treball en equip 6,00 37,00 0 43,00
Total 30,00 45,00 0 75

Bibliografia

  • EFSA. Recuperat , a http://www.efsa.europa.eu/en.html
  • ACSA. Recuperat , a http://www.gencat.net/salut/acsa/Du12/html/ca/Du12/
  • AESAN. Recuperat , a http://www.aesan.msc.es/aesa/web/AESA.jsp
  • Cugat i Pujol, Glòria (2004 ). L'Autocontrol als establiments alimentaris : guia per a l'aplicació de l'autocontrol basat en el Sistema d'Anàliside Perills i Punts de Control Crític . [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Agència Catalana de Seguretat Alimentària. Catàleg
  • Berenguer Pérez, Celia. Seguiment d'un sistema de traçabilitat animal. |c2002: . Catàleg
  • Morató Isern, Ferran. Millora d'un sistema de control de qualitat i implantació d'un pla d'higiene i de traçabilitat en un procés productiu d'alimentació animal. |c2006: . Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exposició dels continguts Avaluació continuada: assistència, interès i participació 10 No
Seminaris impartits per membres d'agències de seguretat i experts en seguretat alimentària i traçabilitat Assistència obligatòria; participació en el debat 30 No
Treball en grup sobre un tema o cas pràctic a escollir Preparació, exposició i defensa en públic 50 No
Presentació del treballs Participació en el debat 10 No

Qualificació

Es valorarà l'assistència, interès i participació de manera continuada a les sessions expositives i seminaris.

Treball en grup: es valorarà la preparació, l'estructura, els continguts, l'exposició oral i la defensa en el debat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualtificació de No Presentat s'obtindrà si no s'assoleix el 80% d'assistència a les sessions programades; i/o no es realitza el treball

Avaluació única:
En cas d'acollir-se a avaluació única, aquesta constarà d'un EXAMEN FINAL (50 % nota) que inclourà qüestions relacionades amb els continguts desenvolupats a teoria i seminaris; i un treball sobre un tema relacionat amb el contingut de l'assignatura (50 % nota).

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es podran fer presencials o a través de videoconferència.
Els estudiants hauran de sol·licitar cita prèvia per correu electrònic institucional i acordar l'hora de la reunió amb el professor amb el qual es vulgui concertar la tutoria.
S'utilitzaran els mateixos procediments quan els professors vulguin convocar a algun estudiant o grup d'estudiants a una sessió de tutoria.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

En totes les activitats programades amb professor presencial hi haurà interacció amb l'estudiant.

La plataforma Moodle serà l'espai que s'utilitzarà per:
- posar a l'abast dels estudiants les presentacions dels continguts que s'imparteixin i els altres materials de suport.
- proposar i rebre treballs i exercicis, a través de les tasques i altres eines de la plataforma.
- publicar els resultats de les proves d'avaluació, a través del qualificador.
- comunicar i rebre consultes sobre aspectes d'organització de l'assignatura, a través del forum d’avisos i notícies.

L'us del correu electrònic institucional es considera adequat per la comunicació i per concertar tutories (individuals o en grups reduïts) amb els professors. També es pot fer a través del grup whatsapp de l'assignatura.