Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Tècniques avançades en bioquímica i biologia molecular: genòmica, transcriptòmica, proteòmica i metabolòmica.Tècniques avançades en microbiologia. Mètodes automatizats.Tècniques avançades en biologia cel·lular: microscòpia i anàlisi d’imatges.
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA DOLORES BRIZ GONZALEZ  / JAIME CAMPS SOLER  / CONCEPCIO MORAGREGA GARCIA  / ANNA NADAL MATAMALA
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Competències

 • CG3 - Capacitat per estructurar i transmetre oralment i per escrit coneixements i raonaments a diversos tipus de públic (expert i no expert), de forma clara, adecuada original i creativa.
 • CG7 - Capacitat per realitzar treball pràctic de laboratori, formulant hipòtesis de treball, judicis i conclusions, per a la seva aplicació en el camp professional i per respondre als objectius d'una línia d'investigació.
 • CE-2 - Planificar estratègies i triar les eines i les tècniques adequades per assolir un objectiu concret relacionat amb el disseny d'un experiment o el desenvolupament d'una aplicació en l'àmbit de la biotecnologia alimentària.
 • CE-3 - Obtenir, manipular i conservar mostres biològiques, atenent els objectius d'una línia d'investigació o al desenvolupament d'un producte o procés biotecnològic producte o procés biotecnològic.
 • CE-4 - Saber aplicar les tècniques d'anàlisi bioquímic, microbiològic, molecular i cel · lular, i les eines bioinformàtiques necessàries per a l'exercici professional en l'àmbit de la biotecnologia.

Continguts

1. FONAMENTS EN TÈCNIQUES D'ENGINYERIA GENÈTICA

          1.1. Amplificació d’ADN

          1.2. Resolució i visualització d’àcids nucleics

          1.3. Clonatge

2. TÈCNIQUES AVANÇADES EN GENÒMICA, TRANSCRIPTÒMICA I METABOLÒMICA

          2.1. Identificació i quantificació d’ADN per PCR a temps real

          2.2. Identificació i quantificació d’ARN per RT-PCR i NASBA a temps real

          2.3. Identificació i desenvolupament de marcadors moleculars d'ADN

          2.4. Tècniques de seqüenciació massiva d'acids nucleics per anàlisis genòmics i transcriptòmics

          2.5. Tècniques de separació i anàlisi de proteïnes

          2.6. Tècniques d’anàlisi en metabolòmica

3. TÈCNIQUES AVANÇADES EN MICROBIOLOGIA

          3.1. Sistemes d’identificació i quantificació de microorganismes

          3.2. Tècniques per la localització i seguiment de microorganismes

          3.3. Sistemes per a la determinació de la viabilitat i estudis cinètics de microorganismes

          3.4. Conservació de microorganismes

4. TÈCNIQUES AVANÇADES EN BIOLOGIA CEL•LULAR

          4.1. Microscòpia

          4.2. Anàlisi d'imatges

          4.3. Cultius cel·lulars

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 34 31 65
Classes pràctiques 12 12 24
Elaboració de treballs 4 25 29
Prova d'avaluació 4 16 20
Seminaris 3 6 9
Sortida de camp 3 0 3
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Ausubel, Frederick M. (cop. 2002). Short protocols in molecular biology : a compendium ofmethods from Current protocols in molecular biology (5th ed.). New York [etc.]: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Avise, John C. (cop. 2004). Molecular markers, natural history and evolution (2nd ed.). Sunderland, Mass.: Sinauer. Catàleg
 • Brown, T. A. (1995). Gene cloning : an introduction (3rd ed.). London [etc.]: Chapman and Hall. Catàleg
 • PCR primer : a laboratory manual (2003). New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press. Catàleg
 • Glick, Bernard R., Pasternak, Jack J. (cop. 2003). Molecular biotechnology : principles and applications ofrecombinant DNA (3rd ed.). Washington: ASM Press. Catàleg
 • Innis, Michael A., Gelfand, David H., Sninsky, John J. (cop.1999). PCR applications : protocols for functional genomics. San Diego: Academic Press. Catàleg
 • Klotz, Martin G., Siliciano, Paul G., Lewin, Benjamin. Genes VI (1998). A Student companion and workbook for Genes VI [of] Benjamin Lewin. Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Lewin, Benjamin (cop. 2001). Genes VII. Madrid: Marbán. Catàleg
 • Smith, C. A., Wood, E. J. (cop. 1998). Biología molecular y biotecnología. Argentina [etc.]: Addison-Wesley Iberoamericana. Catàleg
 • Old, R.W., Primrose, S.B. (1994). Principles of gene manipulation : an introduction to geneticengineering (5th ed.). Oxford [etc.]: Blackwell Scientific Publications. Catàleg
 • Sambrook, Joseph, Russell, David W. (David William), 1954- (cop. 2001). Molecular cloning : a laboratory manual (3rd ed). Cold Spring Harbor: Cold Spring Harbor Laboratory. Catàleg
 • Botwell, David, Sambrook, Joseph (cop. 2003). DNA microarrays : a molecular cloning manual. New York: Cold Spring Harbor Laboratory. Catàleg
 • Molecular biology of the gene (cop. 2004) (5th ed.). San Francisco: Pearson/Benjamin Cummings. Catàleg
 • Westermeier, Reiner, Gronau, Sonja (cop. 2001). Electrophoresis in practice : a guide to methods andapplications of DNA and protein separations (3rd ed.). Weinheim [etc.]: Wiley-VCH. Catàleg
 • The Protein protocols handbook (cop. 1996). Totowa (New Jersey): Humana Press. Catàleg
 • Perera, J., Tormo Garrido, A. i Garcia, J.L. (2002). Ingeniaría genética. Síntesis. Catàleg
 • Biotecnología y alimentos: preguntas y respuestas (2003). SEBIOT.
 • Tagu, D. i Moussard, C. (2006). Fundamentos de las técnicas de biología molecular. Acribia. Catàleg
 • Jongen (2005). Improving the safety and fresh fruit and vefetables. Woodhead Publishing. Catàleg
 • Kreuzer H. (2004). ADN Recombinante y Biotecnología: Guía para estudiantes.. Acribia. Catàleg
 • Kreuzer H. (2005). Biology and biotechnology : science, applications, and issues. ASM Press.
 • mètodes d'anàlisi en base a ADN i proteïnes. Recuperat , a http://biotech.jrc.it/methodsdatabase.htm
 • bancs de seqüències i eines informàtiques. Recuperat , a http://www.ncbi.nih.gov/
 • eines informàtiques d'anàlisi de seqüències. Recuperat , a http://www.ebi.ac.uk/
 • PCR a temps real. Recuperat , a www.appliedbiosystems.com
 • PCR a temps real. Recuperat , a http://www.gene-quantification.de/chemistry.html#amplifluor
 • Generic engineering. Recuperat , a http://www.tecnociencia.es/especiales/transgenicos/1.htm
 • Trends in Biotechnology. .. Catàleg
 • Information Systems for Biotechnology (ISB) News Report. Virginia University. Recuperat, a http://www.isb.vt.edu
 • Bozzola, John J., Russell, Lonnie Dee (cop. 1999). Electron microscopy : principles and techniques for biologists (2nd ed.). Sudbury, MA [etc.]: Jones and Bartlett. Catàleg
 • Herman, Brian (cop. 1998). Fluorescence microscopy (2nd ed.). Oxford: Bios Scientific Publishers. Catàleg
 • Lacey, Alan J. (cop. 1999). Light microscopy in biology : a practical approach (2nd ed.). Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Hayat, M. A. (1989). Principles and techniques of electron microscopy :biological applications (3th ed.). Houndmills: MacMillan Press. Catàleg
 • Rubbi, C.P. (1994). Light microscopy : essential data. Chichester [etc.]: Wiley & Sons. Catàleg
 • Aebi U., Engel A (2001). Atlas of Microscopy Techniques. Academic Press, UK..
 • Persing, David H. (cop. 2004 ). Molecular microbiology : diagnostic principles and practice . Washington, D.C.: ASM Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització de treballs, informes i exercicis. Activitat d'avaluació continuada.
Contingut i presentació adequats. Resolució correcta.
50
Pràctiques d'aula. Resolució de casos pràctics. Activitat d'avaluació continuada.
Participació i treball a l'aula.
10
Prova escrita Correcció en les respostes a les qüestions plantejades. Activitat recuperable. 40

Qualificació

Són activitats d'assistència obligatòria les pràctiques d'aula, visites, i seminaris d'experts.
És imprescindible aprovar la prova escrita (examen) (5/10) i entregar els informes i treballs d'avaluació.
Per aprovar l'assignatura cal obtenir un mínim de 5 en la nota global de l'assignatura.

En el cas de no acomplir els criteris exigits per superar l'assignatura, la puntuació de la mateixa s'obtindrà de la mitjana ponderada de les activitats d'avaluació, sempre que aquesta sigui inferior a 5; en cas contrari la nota serà 4.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No assistència al 80% de les activitats d'assistència obligatòria (seminaris, pràctiques d'aula, etc).

No realització de les activitats i exercicis d'avaluació o no entrega en el termini establert.

No assistència a les activitats presencials d'avaluació.