Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Eines i estratègies per a l'ensenyament de la llengua i la literatura castellanes a secundària
Crèdits:
3

Grups

Grup L1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORGE GARCIA LOPEZ  / FRANCESC ROCA URGELL
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Grup L2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JORGE GARCIA LOPEZ  / FRANCESC ROCA URGELL
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • Conèixer el currículum i els continguts de l’especialitat que es cursen en l’etapa d’educació obligatòria.
 • Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • Conèixer i aplicar propostes docents innovadores.
 • Transformar els currículums en programes d’activitats i de treball.
 • Conèixer estratègies i tècniques d’avaluació i entendre l’avaluació com un instrument de regulació i estímul per l’esforç.
 • Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l’àmbit de la seva especialitat.
 • Interessar-se per la pròpia formació permanent reconeixent aspectes de millora en l’exercici professional.

Altres Competències

 • Correcció de textos
 • Gestió de l'aula
 • Fomentar el gust per la literatura castellana
 • Fomentar el gust per la llengua castellana
 • Fer entendre els procediments lingüístics comuns
 • Capacitat per transmetre coneixements
 • Bona comprensió dels textos
 • Claredat expositiva
 • Atenció individual de l'alumnat

Continguts

1. Introducció.

          1.1. Llengua i literatura castellanes en l'educació secundària: currículum d'ESO i currículum de Batxillerat.

          1.2. Recursos i materials

2. Literatura espanyola

          2.1. Materials d'Història de la Literatura espanyola

          2.2. Èpoques, gèneres i obres de la Literatura espanyola:

                    2.2.1. Edat Mitjana: Cantar de Mío Cid

                    2.2.2. Segle d'Or: Don Quijote de la Mancha

                    2.2.3. Segle XIX (Romanticisme): Bécquer, Rimas

                    2.2.4. Contemporània: Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba

3. Llengua espanyola

          3.1. Materials de llengua espanyola

                    3.1.1. Ortografia

                    3.1.2. Fonètica i fonologia

                    3.1.3. Morfologia

                    3.1.4. Sintaxi

          3.2. Grramàtica del Espanyol

                    3.2.1. Aprenentatge I competències

                    3.2.2. Exercicis de gramàtica

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5,00 24,00 0 29,00
Exposició dels estudiants 1,00 25,00 0 26,00
Sessió participativa 20,00 0 0 20,00
Total 26,00 49,00 0 75

Bibliografia

 • Montaner Frutos, Alberto (DL 2007 ). Cantar de Mio Cid . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Rico, Francisco, 1942- Montaner, Alberto (cop. 1993 ). Cantar de Mio Cid . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Smith, Colin, 1927- (1983 ). Poema de Mio Cid (10ª ed.). Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Cervantes Saavedra, Miguel de (cop. 1998 ). Don Quijote de la Mancha . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Cervantes Saavedra, Miguel de (2004 ). Don Quijote de la Mancha (Ed. del Instituto Cervantes, 1605-2005 / |bdirigida por Francisco Rico, con la colaboracion de Joaquín Forradellas). Barcelona: Galaxia Gutenberg :Círculo de Lectores :Centro para la Edición de los Clásicos Españoles. Catàleg
 • Cervantes Saavedra, Miguel de (2010 ). Don Quijote de la Mancha (1a ed. en esta presentación en Austral). Madrid: Espasa. Catàleg
 • Bécquer, Gustavo Adolfo (1982 ). Rimas ; Leyendas ; Cartas desde mi celda . Barcelona: Planeta. Catàleg
 • Bécquer, Gustavo Adolfo (2004 ). Obras completas . Barcelona: Cátedra. Catàleg
 • Bécquer, Gustavo Adolfo (2006 ). Rimas . Madrid: Cátedra. Catàleg
 • García Lorca, Federico (1985 ). La Casa de Bernarda Alba (11ª ed.). Madrid: Cátedra. Catàleg
 • García Lorca, Federico (2008 ). La Casa de Bernarda Alba (5a ed.). Madrid: Espasa Calpe. Catàleg
 • García Lorca, Federico (2001 ). La casa de Bernarda Alba : Drama de mujeres en los pueblos de España . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Nueva gramática de la lengua española (2009 ). Madrid: Espasa-Calpe. Catàleg
 • Ortografía de la lengua española (DL 2010 ). Madrid: Espasa-Calpe. Catàleg
 • Bosque, Ignacio (cop. 1999 ). Gramática descriptiva de la lengua española . Madrid: Espasa. Catàleg
 • Di Tullio, Ángela (2010 ). Manual de gramática del español (Nueva edición). Buenos Aires: Waldhuter. Catàleg
 • Gómez Torrego, Leonardo (2011 ). Hablar y escribir correctamente : gramática normativa delespañol actual (4a ed. actualizada). Madrid: Arco/Libros. Catàleg
 • Gómez Torrego, Leonardo (DL 2005 ). Análisis sintáctico : teoría y práctica . [Madrid]: SM. Catàleg
 • Gumiel Molina, Silvia; Martí Sánchez, Manuel (2010). Síntesis actual de la gramática del español. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá.
 • Real Academia Española (2019). Glosario de términos gramaticales. Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca.
 • Ribas Seix, Teresa (2010). Libros de texto y enseñanza de la gramática. Barcelona: Graó. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Sessions de classe L'assistència i participació a classe comptarà com a criteri d'avaluació. 20 No
Exposició oral en grup El tema pot ser de llengua o de literatura 30 No
Treball escrit Els continguts han de ser de llengua i de literatura 50 No

Qualificació

Assistència i participació a classe: cal satisfer el mínim d'assistència i participar en les activitats d'aula que es proposin.

Presentació oral: es tindrà en compte la capacitat de síntesi, l'adequació al temps previst (10 minuts), l’eficàcia i la claredat expositiva, i la correcció lingüística.

Treball escrit: es tindrá en compte la bona comprensió i adequació dels continguts; l'organització dels continguts i la correcció lingüística (cada falta d'ortografia restarà 0,2 punts de la nota).

La còpia, el plagi o la utilització de procediments fraudulents en algun o alguns
exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l’assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es valorarà com a No Presentat l'alumne que: (a) no hagi fet l'exposició oral; (b) no hagi presentat el treball escrit; o (c) no hagi assistit al 50% de les sessions previstes.

Avaluació única:
Es preveu, per a casos excepcionals i d'acord amb la normativa vigent, una avaluació única consistent en l'elaboració d'un treball escrit.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

La tutoría será virtual. El alumno interesado puede enviar un correo al profesor proponiendo día y hora de conexión. El profesor le responderá dándole las claves de acceso a Google Meet.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicación con el alumno será virtual. El alumno interesado puede enviar un correo al profesor correspondiente y se le responderá en el día y hora convenidos enviándole las claves de conexión a Google Meet.

Observacions

Per a la secció de Llengua, es recomana haver repassat els continguts de les matèries que es llisten al programa. Per a la secció de Literatura, es recomana haver fet les quatre lectures obligatòries amb antelació.

Assignatures recomanades

 • Complements per a la formació de l'àmbit de les llengües
 • Didàctica de l'especialitat de literatura
 • Didàctica de l'especialitat de llengua
 • Didàctica de l'especialitat de Llengua Castellana i Literatura I
 • Didàctica de l'especialitat de Llengua Castellana i Literatura II
 • Didàctica específica de l'àmbit de llengües

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
No es modifiquen les activitats perquè la docencia presencial va acabar abans de l'imici del tancament de la universitat.

Modificació de l'avaluació:
No es modifica l'avaluació perquè les activitats d'avaluació presencials es van fer abans del tancament de la universitat i només queda avaluar el treball de l'assignatura (que es lliura per e-mail).

Tutoria i comunicació:
No es modifica perquè, un cop finalitzades les sessions presencials, la comunicació amb els estudiants és a través del correu electrònic.