Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Interacció entre individu i organització. L'estructura organitzacional i la seva incidència sobre el comportament i les actituds dels seus membres. La importància dels grups en les organitzacions. Cultura organitzacional. La socialització organitzacional. El paper de la informació i la comunicació en les organitzacions. Mesurament del clima organitzacional. Influència dels estils de lideratge, els processos de comunicació i motivació i les polítiques de personal. Tècniques de negociació i resolució de conflictes en les organitzacions. Gestió i aplicació d'eines per a la resolució de conflictes, la negociació i mediació en l'àmbit laboral. Gestió dels recursos humans i estratègia de l'organització.
Crèdits:
6

Grups

Grup FT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MONICA GONZALEZ CARRASCO  / PILAR PRESAS MAYNEGRE
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Competències

 • 13.  Dissenyar, aplicar i supervisar polítiques de direcció de persones així com els plans que es derivin d'elles (comunicació, formació, etc.), en coherència amb l'estratègia de l'organització.
 • 14.  Dissenyar, aplicar i valorar tècniques d'avaluació del potencial i de competències per a la implantació i optimització de polítiques de desenvolupament de persones, de treball en equip i de successió.
 • 15.  Planificar i aplicar eines per a la resolució de conflictes, la negociació i mediació en l'àmbit laboral i avaluar la seva eficàcia.
 • 16.  Identificar, mesurar i avaluar factors personals i organitzacionals que influeixen en el clima organitzacional i en la motivació de les persones.
 • 17.  Planificar i aplicar els instruments adequats per avaluar el sistema de gestió de recursos humans, analitzar els resultats, valorar els progressos mitjançant l'aplicació de les metodologies d'auditories de gestió i de millora sistemàtica de processos en Recursos Humans.
 • 18.      Mostrar habilitats interpersonals i de relació professional per al treball i la direcció d'equips interdisciplinaris.
 • 21.      Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • 26.      Establir i mantenir un sistema de garantia de qualitat per a la pràctica en el seu conjunt.

Continguts

1. Individu i organització

2. Estructura organitzativa

3. Tècniques de negociació i resolució de conflictes

4. Cultura organizacional

5. Clima organitzatiu

6. Procés de comunicació

7. Lideratge i processos de motivació

8. Gestió de recursos humans i estrategia de l'organitzacio

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 34,00 32,00 66,00
Sessió participativa 15,00 15,00 30,00
Treball en equip 4,00 50,00 54,00
Total 53,00 97,00 150

Bibliografia

 • Zarco Martín, Victoria (2008 ). Psicología de los recursos humanos . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Negociación (cop. 2004 ). Barcelona: Deusto. Catàleg
 • Bercoff, Maurice A (DL 2005 ). El Arte de la negociación : el método Harvard en 10 preguntas . Barcelona: Deusto. Catàleg
 • Robbins, Stephen P (cop. 2004 ). Comportamiento organizacional (10a ed.). México [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
 • Academy of Management journal ([1985]- ). [Ada, Ohio, etc.]: Academy of Management. Recuperat 02-10-2010, a http://search.epnet.com/direct.asp?db=bsh&jn=AMJ&scope=site Catàleg
 • Revista de trabajo y seguridad social (1993-1996 ). Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Catàleg
 • Revista de psicología del trabajo y de las organizaciones (1995- ). Madrid: Colegio Oficial de Psicólogos. Delegación de Madrid. Catàleg
 • De la Fuente, R. i de Diego, R. (coord) (2008). Estrategias de liderazgo y desarollo de personas en las organizaciones. Madrid: Piràmide.
 • Palací, F.J. (2005). Psicología de la organización. Madrid: Prentice Hall. . Catàleg
 • Yukl, G. (2008). Liderazgo en las organizaciones. Madrid: Prentice Hall..

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball en equip. Màxim 3 persones Es tindrà en compte l'exposició clara i ordenada de les idees i la consulta de bibliografia. 70
Exercicis pràctics Es tindrà en compte que els exercicis donin resposta als interrogants plantejats per les professores i que es realitzi la tasca proposada. 30

Qualificació

Els blocs temàtics s’avaluaran a partir de l’elaboració d’un treball que haurà d’incloure continguts tractats durant les sessions corresponents. Aquest treball tindrà la modalitat de proposta de programa d’intervenció en una organització.

Els continguts concrets hauran de ser negociats amb les professores. Les professores tutoritzaran un nombre de treballs proporcional al nombre de sessions de classe que hauran impartit. Aquesta activitat d’avaluació tindrà un pes d’un 70% de la nota global de la matèria.

El 30% restant correspondrà a la resolució d'exercicis pràctics que es plantejaren durant les sessions.

Ambdues activitats tenen un caràcter obligatori i cal aprovar totes dues per poder superar la matèria.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació d'alguns dels dos treballs que constitueixen les activitats d'avaluació, donaran lloc a una qualificació de no presentat. La no assistència a un mínim del 80% de les sessions de la matèria requerirà que l’alumne porti a terme dos treballs complementaris que seran equivalents en nombre d’hores de dedicació a les activitats d’avaluació contemplades en la matèria. Per poder-se acollir a aquesta opció, caldrà que la inassistència sigui degudament justificada. En cap cas l'assistència pot estar per sota del 70%.