Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Elaboración de un trabajo de investigación sobre temática turística, donde se pueda demostrar el conocimiento obtenido durante la titulación.
Crèdits:
12

Grups

Grup S

Durada:
Anual
Professorat:
FRANCISCO JAVIER ANTICH VALERO  / DANIEL BLASCO FRANCH  / LLUIS COROMINA SOLER  / MARIA ROSA FRAGUELL SANSBELLO  / FRANCESC FUSTÉ FORNÉ  / NURIA GALI ESPELT  / JOAQUIM MAJO FERNANDEZ  / LLUIS MUNDET I CERDAN  / ANA OTERO IBAÑEZ  / SAIDA PALOU RUBIO  / MARIA DOLORS VIDAL CASELLAS
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (60%), Anglès (20%)

Competències

 • E1 Idear, promoure i aplicar tècniques de gestió pròpies del turisme cultural
 • E2 Aplicar, de manera reflexiva i creativa, metodologies d'investigació transdisciplinària i multidisciplinària a la realitat turística
 • E4 Integrar les diferents sensibilitats i llenguatges del turisme per construir un discurs propi i compartir-lo en entorns acadèmics i/o professionals
 • E5 Detectar i gestionar la complexitat dels destins i els productes turístics
 • E6 Liderar programes de cooperació nacional i internacional en el turisme cultural
 • E7 Participar de forma proactiva, promovent iniciatives, en les xarxes pròpies de turisme cultural que permeten compartir coneixement i models de gestió
 • E8 Dissenyar, desenvolupar i promocionar projectes que mostren el caràcter multidimensional del turisme
 • T1 Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de l'especialitat de turisme cultural de forma original i creativa, adaptant-se a l'auditori o als destinataris (audiències expertes i no expertes) i utilitzant els suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals
 • T2 Comunicar-se en llengua anglesa, en diferents formats i contextos ( entorns laborals, presentacions, conferències, fòrums, seminaris, congressos...) amb el conjunt de la comunitat acadèmica i la societat en general, sobre temes relacionats amb el turisme
 • T3 Identificar les pròpies capacitats d'aprenentatge, els contextos on aquestes capacitats es desenvolupen amb més eficàcia, i aprofitar al màxim aquestes potencialitats al servei de la pròpia formació, de la investigació i de la millora professional.
 • T4 Interpretar i avaluar amb esperit crític i rigor intel·lectual els resultats obtinguts, tant els derivats d'una actuació professional com els extrets d'una investigació
 • T5 Participar i treballar aportant propostes creatives i originals en diversos medis socioculturals i/o multiculturals diferents
 • T7 Sintetitzar i contrastar textos científics per aplicar-los a la creació i transferència de coneixement
 • T8 Tenir una visió innovadora, prospectiva i proactiva en qualsevol iniciativa o proposta professional o d'investigació

Continguts

1. Tema libre Trabajo de Fin de Máster profesionalizador o académico.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1 4 5
Elaboració de treballs 20 275 295
Total 21 279 300

Bibliografia

 • Boeglin Naumovic, Martha (2007 ). Leer y redactar en la universidad : del caos de las ideasal texto estructurado . Alcalá de Guadaíra: MAD. Catàleg
 • Cargill, Margaret (2009 ). Writing scientific research articles : strategy and steps. Chichester: Wiley-Blackwell. Catàleg
 • Davis, Martha (cop. 2005 ). Scientific papers and presentations (2nd ed.). San Diego [etc.]: Academic Press. Recuperat 13-01-2016, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780120884247 Catàleg
 • Eco, Umberto (cop. 2001 ). Cómo se hace una tesis : técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura . Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Gutiérrez Brito, Jesús (2007 ). La Investigación social del turismo : perspectivas y aplicaciones . Madrid: Thomson. Catàleg
 • Hofmann, Angelika H (2010 ). Scientific writing and communication : papers, proposals,and presentations . New York: Oxford University Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboración del Trabajo Final de Máster 100

Qualificació

Para la evaluación de esta asignatura es necesario elaborar y presentar el Trabajo Final de Máster.

El documento entregado tendrá una valoración del 80% sobre el total de la nota, mientras que la presentación y defensa supondrán el 20% restante.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Constará "No Presentado" si no se ha hecho ninguna entrega de documento