Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L'objectiu d'aquesta assignatura és oferir una visió àmplia de la recerca en turisme, des del punt de vista de les diverses disciplines que l'han tractada, fent especial atenció als grans autors i les seves contribucions a l'estudi del turisme. A més d'oferir de forma introductòria eines metodològiques i conceptuals per elaborar treballs de recerca en turisme. Es planteja, per tant, realitzar una primera aproximació al plantejament del projecte final de màster. // El objetivo de esta asignatura es ofrecer una visión amplia de la investigación en turismo, desde el punto de vista de las diversas disciplinas que la han tratado, prestando especial atención a los grandes autores y sus contribuciones al estudio del turismo. Además de ofrecer de forma introductoria herramientas metodológicas y conceptuales para elaborar trabajos de investigación en turismo. Se plantea, por tanto, realizar una primera aproximación al planteamiento del proyecto final de máster.
Crèdits:
3

Grups

Grup DS

Durada:
Anual
Professorat:
RAQUEL CAMPRUBI SUBIRANA
Idioma de les classes:
Castellà (100%), Anglès (0%)

Grup EN

Durada:
Anual
Professorat:
JAUME - OSCAR GUÍA JULVE
Idioma de les classes:
Castellà (0%), Anglès (100%)

Grup ES

Durada:
Anual
Professorat:
SAIDA PALOU RUBIO  / MARIA DOLORS VIDAL CASELLAS
Idioma de les classes:
Castellà (100%), Anglès (0%)

Grup SP

Durada:
Anual
Professorat:
RAQUEL CAMPRUBI SUBIRANA
Idioma de les classes:
Castellà (100%), Anglès (0%)

Competències

 • E2 Aplicar, de manera reflexiva i crítica, metodologies d'investigació transdiciplinar i multidisciplinar a la realitat turística
 • E2 Aplicar, de manera reflexiva i creativa, metodologies d'investigació transdisciplinària i multidisciplinària a la realitat turística
 • T2 Comunicar-se en llengua anglesa, en diferents formats i contextos ( entorns laborals, presentacions, conferències, fòrums, seminaris, congressos...) amb el conjunt de la comunitat acadèmica i la societat en general, sobre temes relacionats amb el turisme
 • T2 Comunicar-se en llengua anglesa, en diferents formats i contextos (entorns laborals, presentacions, coferències, fòrums, seminaris, congresos...) amb el conjunt de la comunitat acadèmica i la societat en general, sobre temes relacionats amb el turisme
 • T3 Identificar les pròpies capacitats d'aprenentatge, els contextos on aquestes capacitats es desenvolupen amb més eficàcia, i aprofitar al màxim aquestes potencialitats al servei de la pròpia formació, de la investigació i de la millora professional.
 • T3 Identificar les pròpies capacitats de aprenentatge, els contextos on aquestes capacitats es desenvolupen amb més eficàcia, i aprofitar al màxim aquestes potencialitats al servei de la pròpia formació, la investigació i la millora professional
 • T4 Interpretar i avaluar amb esperit crític i rigor intel·lectual els resultats obtinguts, tant els derivats d'una actuació professional com els extrets d'una investigació
 • T4 interpretar i avaluar amb esperit crític i rigor intel·lectual els resultats obtinguts, tant derivats d'una actuació professional com del extrets d'una investigació
 • T7 Sintetitzar i contrastar textos científics per aplicar-los a la creació i transferència de coneixement
 • T7 Sintetitzar i contrastar textos científics específics per aplicar-los a la creació i transferència de coneixement

Continguts

1. Perspectivas en la investigación en turismo // Perspectives of research in tourism

2. La turismología y el estudio integral del turismo: métodos de investigación // Tourismology and the study of tourism: Research methods

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 13 5 18
Classes expositives 16 11 27
Elaboració de treballs 2 28 30
Total 31 44 75

Bibliografia

 • Hoerner, Jean-Michel (2004 ). La Science du tourisme : précis franco-anglais de tourismologie = The science of tourism : an Anglo-French precis on tourismology . Paris: Balzac. Catàleg
 • Schlüter, Regina G. Investigación en turismo y hotelería . Buenos Aires,|cCIET,|c2000: . Catàleg
 • Phillimore, Jenny Goodson, Lisa (2004 ). Qualitative research in tourism : ontologies, epistemologies and methodologies . London [etc.]: Routledge. Catàleg
 • Hoerner, Jean-Michel (2002 ). Traité de tourismologie : pour une nouvelle science touristique . Perpignan: Presses universitaires de Perpignan. Catàleg
 • Annals of tourism research : a social sciences journal (1973- ). Menomonie: Pergamon. Catàleg
 • Jafari, J. (1994). La cientifización del turismo. Estudios y Perspectivas en Turismo, 3(), Catàleg
 • Jafari, J. (2005). El turismo como disciplina científica. Política y sociedad, 42(1), 39-56 Catàleg
 • Anton Clavé, S. (2009). “El consum d’experiències i d’emocions. Perspectives per a la innovació en turis. Paradigmes, 3(), 93-100 Catàleg
 • Bonet, Ll. (2003). "Turismo cultural: una reflexión desde la ciencia económica". Análisis Sectoriales: Estudio comparativo sobre “Turismo y Cultura”,,
 • Bonet, Ll. (2005). “Mercat cultural i indústria turística. Paradoxes i reptes del turisme cultural”. DCidob. Turisme i sostenibilitat cultural, 93(), 14-17 Catàleg
 • Frey, B. (2005). “Política econòmica del turisme cultural: alguns aspectes”. Nexus “Noves polítiques per al turisme cultural: reptes, ruptures, respostes”, (35), 142-147 Catàleg
 • Popper, Karl R.|q(Karl Raimund) (1985 ). La Lògica de la investigació científica . Barcelona: Laia. Catàleg
 • Mancinelli, F. (2008). La etnógrafia-guía. Técnicas y metodología de investigació. (Con)textos. Revista d'antropologia i investigació social, 2(), 103-110. Recuperat , a http://www.con-textos.net Catàleg
 • Osorio, M. (2005). Hacia la construcción del objeto de estudio en turismo. Pasos. Revista de Turismo Cultural y Patrimonio, 3(1), 41-61. Recuperat , a pasosonline.org Catàleg
 • Barretto, M. (2000). Em pro de las ciencas sociales aplicadas al turismo. Dins Serrano, C. et al. (Ed.), Olhares contemporaneos sobre o turismo (, p. 17-36). Papirus.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboración de trabajo //
Report development
Documento escrito // Written document (60%) 60
Presentación oral y discussión//
Oral presentation and discussion
Presentació oral del proyecto// Oral presentation of the project 40% 40

Qualificació

Evaluación:
- Propuesta de investigación (60% documento escrito + 40% presentación oral).

Assessment:
- Research proposal (60% witten document + 40% oral presentation).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
- No entregar el trabajo supone una calificación de NO PRESENTADO.

- Not to hand in the proposal will be considered as "NO PRESENTAT".