Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Assignatura del Mòdul 4 del Bloc Específic del Màster en Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (2012-2013). L'assignatura té una càrrega de 3 ECTS (75 hores) i s'estructura en 20 hores presencials, 20 hores de treball dirigit i 35 hores de treball autònom.
Crèdits:
3

Grups

Grup JP

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CARLES GRABULEDA TEIXIDOR
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l’especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn als processos d’ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d’ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que facilitin l’adquisició de les competències pròpies dels respectius ensenyaments, atenent al nivell i formació prèvia dels estudiants així com l’orientació dels mateixos, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d’ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l’especialitat cursada.
 • Col·laborar en la concreció del currículum que s’hagi d’implantar en un centre docent participant en la planificació col·lectiva del mateix, desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques, tant de grup com personalitzades, adaptades a la diversitat d’estudiants.
 • Dissenyar i desenvolupar espais d’aprenentatge amb especial atenció a l’equitat, l’educació emocional i en valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i els drets humans, que facilitin la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d’un futur sostenible.
 • Adquirir estratègies per a estimular l’esforç de l’alumnat i promoure la seva capacitat per aprendre per si mateixos i amb altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que facilitin l’autonomia, la confiança i la iniciativa personals.
 • Conèixer els processos d’interacció i comunicació a l’aula, dominar destreses i habilitats socials necessàries per fomentar l’aprenentatge i la convivència a l’aula, i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.
 • Treballar en equip i cooperar amb altres docents, amb professionals de l’educació, professionals dels serveis educatius i amb les famílies.
 • Interessar-se per la pròpia formació permanent, reconeixent aspectes de millora en el seu exercici professional.
 • Prendre consciència de les pròpies creences i estereotips culturals i les implicacions d’aquests en l’actuació professional.
 • Conèixer el potencial educatiu i pedagògic de les TIC per utilitzar-lo com a instrument per al disseny i desenvolupament de la docència.
 • Mantenir una actitud crítica i reflexiva davant de l’entorn social i cultural, l’entorn institucional en el que es treballa i en relació a la pròpia pràctica professional.

Continguts

1. Què és una font. Ús científic, ús didàctic i us divulgatiu de les fonts.

2. Les fonts a Ciències Socials en el nou curriculum de secundària. Quines fonts? Quines ciències?

3. L'enfocament de l'ensenyament a partir de fonts:

4. Per donar autenticitat als continguts?

5. Per aprendre a pensar socialment?

6. Per aprendre a llegir?

7. Per aprendre a construir coneixement científic?

8. On trobar fonts? Arxius, biblioteques, hemeroteques, jaciments...

9. Aplicació didàctica del treball amb fonts.

10. Tipus de fonts i utilitat didàctica de cadascuna.

11. Criteris per seleccionar les fonts per a ús didàctic.

12. Com treballar amb les fonts.

13. Com avaluar a partir de fonts.

14. La recerca des de l'aula i la recerca virtual.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5,00 0 15,00 20,00
Elaboració individual de treballs 1,00 35,00 5,00 41,00
Sessió participativa 14,00 0 0 14,00
Total 20,00 35,00 20,00 75

Bibliografia

 • BIOSCA, G. - CLAVIJO, C. (1993). Cambio y diversidad en el mundo contemporáneo. Textos para la enseñanza de las C. Barcelona: Graó.
 • BLYTHE, Tina (1998). La enseñanza para la comprensión. Guía para el docente. Barcelona: Paidós.
 • CASAS, Montserrat, Coord. (2005). Ensenyar a parlar i escriure ciències socials. Barcelona: Rosa Sensat.
 • EGAN, Kieran (2000). Mentes educadas. Cultura, instrumentos cognitivos y formas de comprensión. Barcelona: Paidós.
 • EGAN, Kieran (1986). Teaching as Story Telling. An Alternative Approach to Teaching. Chicago: University of Chicago Press.
 • HAYNES, Anthony (2001). Writing Successful Textbooks. Londres: A&C Black.
 • JORBA, J. - GÓMEZ, I. - PRAT, A., Eds. (1998). Parlar i escriure per aprendre. Ús de la llengua en situació d'ensenyament.... Barcelona: ICE-UAB.
 • PRATS, Joaquim (2001). Enseñar Historia. Notas para una didáctica renovadora. Mérida: Junta de Extremadura.
 • ROBB, Laura (2003). Teaching Reading in Social Studies, Science and Math. Nova York: Scholastic Inc..
 • SOLÉ, Isabel (2011). La comprensió lectora, una clau per a l'aprenentatge. Barcelona: UOC-MACBA-Fundació Jaume Bofill.
 • TREPAT, Cristòfol (1995). Procedimientos en historia. Un punto de vista didáctico. Barcelona: Graó.
 • TRIBÓ, Gemma (2005). Enseñar a pensar históricamente. Los archivos y las fuentes documentales .... Barcelona: ICE-Horsori.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Treball individual escrit: Escollir una (o un conjunt) de fonts i elaborar un esbòs d'unitat didàctica per treballar certs continguts del curriculum a partir de fonts. Cal presentar el treball dins dels terminis establerts 100 No

Qualificació

Es valora l'assistència a les sessions presencials i un seguiment global de les activitats no presencials plantejades.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'entendrà com a no presentat si...

. S'assisteix a menys d'un 80% de les sessions presencials i virtuals.
. No es presenta en la data prevista el treball escrit.

Avaluació única:
En cas que s'opti per l'avaluació única, l'activitat d'avaluació consistirà en un treball escrit que caldrà presentar a la fi de la docència ordinària. Es tractarà d'un informe-report que sintetitzi i valori críticament els continguts treballats durant l'assignatura, de manera que l'estudiant pugui demostrar haver assolit les competències que es demanaven a partir dels continguts que treballa l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

En la mesura en què la situació sanitària ho permeti, la tutoria es farà de manera presencial. En cas que no sigui possible, es farà el seguiment via mail o videoconferència.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Presencial, correu electrònic, plataforma Moodle i videoconferència.

Observacions

Les orientacions didàctiques i materials es trobaran penjats al moodle de l'assignatura.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Es faran de manera presencial les sessions teòriques de presentació dels continguts generals de la matèria. Es treballaran a partir d'activitats dirigides, per via telemàtica, els casos pràctics que s'hauran plantejat en els contiguts generals de la matèria.

Modificació de l'avaluació:
El treball que serveix per avaluar la matèria es complementa amb el seguiment regular de les classes presencials i no presencials. En cas d'avaluació única, s'opta per un altre treball més profund, tal com està descrit en l'apartat d'avaluació.

Tutoria i comunicació:
Presencial quan sigui possible. I quan no, telemàtica.