Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Assignatura del Mòdul 4 del Bloc Específic del Màster en Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (2012-2013). L'assignatura té una càrrega de 3 ECTS (75 hores) i s'estructura en 24 hores presencials, 24 hores de treball dirigit i 27 hores de treball autònom.
Crèdits:
3

Grups

Grup JP

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CARLES GRABULEDA TEIXIDOR
Idioma de les classes:

Competències

 • Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l’especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn als processos d’ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d’ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que facilitin l’adquisició de les competències pròpies dels respectius ensenyaments, atenent al nivell i formació prèvia dels estudiants així com l’orientació dels mateixos, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d’ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l’especialitat cursada.
 • Col·laborar en la concreció del currículum que s’hagi d’implantar en un centre docent participant en la planificació col·lectiva del mateix, desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques, tant de grup com personalitzades, adaptades a la diversitat d’estudiants.
 • Dissenyar i desenvolupar espais d’aprenentatge amb especial atenció a l’equitat, l’educació emocional i en valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i els drets humans, que facilitin la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d’un futur sostenible.
 • Adquirir estratègies per a estimular l’esforç de l’alumnat i promoure la seva capacitat per aprendre per si mateixos i amb altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que facilitin l’autonomia, la confiança i la iniciativa personals.
 • Conèixer els processos d’interacció i comunicació a l’aula, dominar destreses i habilitats socials necessàries per fomentar l’aprenentatge i la convivència a l’aula, i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.
 • Treballar en equip i cooperar amb altres docents, amb professionals de l’educació, professionals dels serveis educatius i amb les famílies.
 • Interessar-se per la pròpia formació permanent, reconeixent aspectes de millora en el seu exercici professional.
 • Prendre consciència de les pròpies creences i estereotips culturals i les implicacions d’aquests en l’actuació professional.
 • Conèixer el potencial educatiu i pedagògic de les TIC per utilitzar-lo com a instrument per al disseny i desenvolupament de la docència.
 • Mantenir una actitud crítica i reflexiva davant de l’entorn social i cultural, l’entorn institucional en el que es treballa i en relació a la pròpia pràctica professional.

Continguts

1. Què és una font. Ús científic, ús didàctic i us divulgatiu de les fonts.

2. Les fonts a Ciències Socials en el nou curriculum de secundària. Quines fonts? Quines ciències?

3. L'enfocament de l'ensenyament a partir de fonts:

4. Per donar autenticitat als continguts?

5. Per aprendre a pensar socialment?

6. Per aprendre a llegir?

7. Per aprendre a construir coneixement científic?

8. On trobar fonts? Arxius, biblioteques, hemeroteques, jaciments...

9. Aplicació didàctica del treball amb fonts.

10. Tipus de fonts i utilitat didàctica de cadascuna.

11. Criteris per seleccionar les fonts per a ús didàctic.

12. Com treballar amb les fonts.

13. Com avaluar a partir de fonts.

14. La recerca des de l'aula i la recerca virtual.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 0 0
Anàlisi / estudi de casos 0 0 0
Elaboració de treballs 0,5 3 3,5
Total 0,5 3 3,5

Bibliografia

 • BIOSCA, G. - CLAVIJO, C. (1993). Cambio y diversidad en el mundo contemporáneo. Textos para la enseñanza de las C. Barcelona: Graó.
 • BLYTHE, Tina (1998). La enseñanza para la comprensión. Guía para el docente. Barcelona: Paidós.
 • CASAS, Montserrat, Coord. (2005). Ensenyar a parlar i escriure ciències socials. Barcelona: Rosa Sensat.
 • EGAN, Kieran (2000). Mentes educadas. Cultura, instrumentos cognitivos y formas de comprensión. Barcelona: Paidós.
 • EGAN, Kieran (1986). Teaching as Story Telling. An Alternative Approach to Teaching. Chicago: University of Chicago Press.
 • HAYNES, Anthony (2001). Writing Successful Textbooks. Londres: A&C Black.
 • JORBA, J. - GÓMEZ, I. - PRAT, A., Eds. (1998). Parlar i escriure per aprendre. Ús de la llengua en situació d'ensenyament.... Barcelona: ICE-UAB.
 • PRATS, Joaquim (2001). Enseñar Historia. Notas para una didáctica renovadora. Mérida: Junta de Extremadura.
 • ROBB, Laura (2003). Teaching Reading in Social Studies, Science and Math. Nova York: Scholastic Inc..
 • SOLÉ, Isabel (2011). La comprensió lectora, una clau per a l'aprenentatge. Barcelona: UOC-MACBA-Fundació Jaume Bofill.
 • TREPAT, Cristòfol (1995). Procedimientos en historia. Un punto de vista didáctico. Barcelona: Graó.
 • TRIBÓ, Gemma (2005). Enseñar a pensar históricamente. Los archivos y las fuentes documentales .... Barcelona: ICE-Horsori.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball individual escrit: Escollir una (o un conjunt) de fonts i elaborar un esbòs d'unitat didàctica per treballar certs continguts del curriculum a partir de fonts. 90
Assistència, participació i regularitat 10

Qualificació

Assistència, interès i participació a l’aula.

Es planteja un percentatge d’assistència de caràcter obligatori del 80% de les sessions presencials programades, degudament justificades.

Observacions

Les orientacions didàctiques i materials es trobaran penjats al moodle de l'assignatura.