Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Complements de Biologia
Crèdits:
3

Grups

Grup JP

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DANIEL BOIX MASAFRET  / ESTHER LLOP ESCORIHUELA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (25%), Anglès (25%)

Competències

 • Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l’especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn als processos d’ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d’ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l’especialitat cursada.
 • Comunicar-se adequadament, tant de manera oral com escrita, en els diversos contextos educatius, socials i culturals.
 • Interessar-se per la pròpia formació permanent, reconeixent aspectes de millora en el seu exercici professional.
 • Prendre consciència de les pròpies creences i estereotips culturals i les implicacions d’aquests en l’actuació professional.
 • Conèixer el potencial educatiu i pedagògic de les TIC per utilitzar-lo com a instrument per al disseny i desenvolupament de la docència.
 • Mantenir una actitud crítica i reflexiva davant de l’entorn social i cultural, l’entorn institucional en el que es treballa i en relació a la pròpia pràctica professional.

Continguts

1. BIOMOLÈCULES ORGÀNIQUES. Una ràpida visió / repàs de les principals biomolècules dels éssers vius: Oligosacàrids, Proteïnes, lípids, àcids nucleics i vitamines.

2. LA CÈL·LULA I ELS SEUS COMPONENTS. Una breu visió de com és una cèl•lula per dins.

3. NUTRICIÓ, FISIOLOGIA I REPRODUCCIÓ HUMANES. La necessitat i tipus d’aliments, els aspectes fisiològics del nostre cós, i una breu visió de la reproducció humana.

4. HERÈNCIA I EVOLUCIÓ BIOLÒGICA. Una breu visió de com s’hereten les característiques vitals, i de com permeten l’evolució.

5. SALUT I MALALTIA. Un breu repàs de la importància de la salut, així com de les principals malalties. Sistema immunitari.

6. RECURSOS BIOLÒGICS. Agricultura. Ramaderia. Pesca. Piscicultura. Biotecnologia.

7. ECOLOGIA I MEDI AMBIENT. Conceptes generals: ecosistema, hàbitat, comunitat, població i xarxes tròfiques. Biomes. Ecologia d'ecosistemes: cicle de la matèria i flux d'energia. Ecologia de comunitats: successió, predació i competència. Ecologia de poblacions: taules de vida. L'impacte humà en la biosfera.

8. BIODIVERSITAT I: CLASSIFICACIÓ DELS ÉSSERS VIUS. Què és la biodiversitat? La biodiversitat al llarg del temps i en l'espai. Mesurar la biodiversitat. És important la biodiversitat? Pèrdua de la biodiversitat. Com podem mantenir la biodiversitat? Els cinc regnes. Moneres, Protoctistes i Fongs.

9. BIODIVERSITAT II: BIOLOGIA VEGETAL I ANIMAL. Principals grups vegetals i animals. Reproducció asexual i sexual. Cicles biològics.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 26 44 70
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 1 4 5
Total 27 48 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Lectures 20
  Preparació i exposició del material per resoldre un problema que es planteja amb metodologia Aprenentatge Basat en Problemes 20
  Seminaris 60

  Qualificació

  La qualificació s'obtindrà a partir de les avaluacions de 2 activitats d'aprenentatge:

  - Lectura i/o comentari de text (Qualificació: 20% de la nota final).

  - Preparació i exposició del material per resoldre un problema que es planteja amb metodologia Aprenentatge Basat en Problemes (Qualificació: 20% de la nota final).

  - Seminaris relacionats amb els temes 5 i 9 (Qualificació: 60% de la nota final).

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà "no presentat" només el fet de no haver participat en alguna de les activitats avaluables de l'assignatura.