Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
En un entorn on cada vegada resulta més important la orientació dels negocis al mercat, la millora en la professionalització de la gestió comercial i de màrqueting de les empreses resulta un dels principals factors d’èxit d’aquest teixit empresarial. En aquest sentit, l’assignatura pretén que l’alumnat conegui les competències específiques en l’àmbit de la gestió comercial i del màrqueting mitjançant la combinació de coneixements en l’àmbit de l’anàlisi comercial i de màrqueting, donant resposta a les següents preguntes: • Com es pot diferenciar comercialment una empresa? • Com es poden identificar oportunitats i amenaces en entorns competitius com l’actual? • Quin és el paper del màrqueting en l’estructura organitzativa comercial de l’empresa? • Quins són els instruments comercials dels què disposa l’empresa per millorar la seva comercialització? I la seva comunicació? • Com s’estructura la investigació comercial en una empresa? Quins són els passos i mètodes a seguir?
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ORIOL CESENA MELICH
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • 8G- Ser hàbil en la comunicació i en les relacions interpersonals, utilitzant i seleccionant les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 2E- Comprendre els processos i les funcionalitats d'un sistema de suport per a la presa de decisions, identificant els diferents conceptes i instruments del màrqueting
 • 3E- Analitzar la demanda i els criteris de segmentació, diagnosticant els determinants interns i externs del comportament del consumidor i dels compradors industrials

Continguts

1. 1) Evolució comercial del mercat: a. El món comercial en el context actual. b. Reptes i futur de l’anàlisi comercial. c. El rol digital en l’anàlisi comercial actual.

2. 2) Anàlisi del mercat: a. Definició i anàlisi del mercat. b. Anàlisi del macroentorn. c. Anàlisi del microentorn.

3. 3) Anàlisi de la competència: a. Factors determinants en l’anàlisi de la competència.

4. 4) Anàlisi de la demanda: a. Factors determinants en l’anàlisi de la demanda.

5. 5) La segmentació de mercats: a. Criteris per a la segmentació de mercats. b. Tipologies de segmentació de mercats. c. Decisions en segmentació i posicionament.

6. 6) Sistemes d’informació en màrqueting (SIM): a. Característiques del SIM. b. Disseny del SIM a l’empresa. c. El SIM i les noves tecnologies.

7. 7) Anàlisi i investigació comercial: a. Anàlisi del procés de compra. b. Mètodes qualitatius en la investigació de mercats. c. Mètodes quantitatius en la investigació de mercats.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 14 20 34
Cerca d'informació 0 20 20
Classes participatives 39 0 39
Elaboració de treballs 5 25 30
Prova d'avaluació 2 0 2
Treball en equip 0 25 25
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Lambin, Jean Jacques (1993). Marketing Estratégico. McGrawHill.
 • KOTLER, Philip (2012). Los 10 pecados capitales del Marketing. Indicios y Soluciones. Gestión 2000.
 • MARTÍN, Borja y CASABAYÓ, Mónica (2009). Fuzzy marketing. Cómo comprender al consumidor camaleónico.. Deusto.
 • RIES, Al y TROUT, Jack (1993). Las 22 leyes inmutables del Marketing. MacGraw Hill.
 • Havard Deusto. Marketing & Ventas. Ediciones Deusto.
 • Puro marketing. Recuperat , a www.puromarketing.com
 • Marketing News. Recuperat , a www.marketingnews.com
 • TED Ideas for spreading. Recuperat , a www.ted.com
 • Nielsen. Recuperat , a www.nielsen.com
 • TNS GLOBAL. Recuperat , a www.tnsglobal.com

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi i Estudi de Casos Aquesta activitat pondera el 10% de la nota del curs en avaluació continua 10
Elaboració de Treballs Aquesta activitat pondera el 30% de la nota de l'avaluació continua 30
Prova d'avaluació La prova d'avaluació val el 60% de la nota. 60

Qualificació

En relació a l’avaluació, aquesta serà d’avaluació continuada. L’alumne haurà d’entregar un treball al llarg del curs el qual caldrà presentar en públic. Aquest treball suposarà un 40% de la nota final. L’avaluació clourà amb un examen final que tindrà un valor del 60% de la nota total.
Tots aquells alumnes que optin per no seguir l’avaluació continuada o bé que no assoleixin l’aprovat, tindran l’opció de realitzar un únic examen final tipus test.
La distribució percentual de l’avaluació continuada quedarà desglossada de la següent manera:

• Prova d’avaluació 60%
• Elaboració i exposició del treball 40%

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Es tracta d’una assignatura molt pràctica i amena amb avaluació continuada motiu pel que es suggereix que els alumnes participin de forma activa en les classes.