Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Esta asignatura pretende cubrir los aspectos fundamentales de las habilidades de gestión necesarias para dirigir equipos o compañías en el momento actual, de acuerdo con la literatura científica más relevante en psicología de las organizaciones y management.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
RAMÓN NOGUERAS PÉREZ
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • 3. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per a la seva millora
 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit

Continguts

1. Managerial skills: what are those and do I have them?

2. Organizational and personal change: the basic foundation for an effective manager.

3. Emotional intelligence for managers.

4. Conflict management and uses of language to prevent and defuse conflicts.

5. Team-building and teamwork: management of groups dynamics.

6. Effective communication: influence and persuasion.

7. Presentations and public speaking.

8. Creativity and internal entrepreneurship.

9. Analyze your business: what are we good at and what do we suck at?

10. Business ethics in tourism.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 8 12
Classes participatives 14 8 22
Debat 2 4 6
Exposició dels estudiants 4 8 12
Prova d'avaluació 2 5 7
Treball en equip 4 12 16
Total 30 45 75

Bibliografia

 • Cialdini, Robert B (2007). “Influence”. Collins Business .
 • Drucker, Peter F (2001). “The Essential Drucker” . Harper Business .
 • Heath, Chip & Heath Daniel: (2011). “Cambia el chip” . Gestión 2000 .
 • Pink, Daniel H (2010). “Drive” . Canongate Books .
 • Staw, Barry M (2004). : “Psychological dimensions of organizational behavior” . Pearson.
 • Staw, Barry M (2004). Psychological dimensions of organizational behavior. Pearson.
 • They will be provided throughout the course.. Recuperat , a ...
 • They will be provided throughout the course as needed.. ....

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Presentación en público La exposisición en público, representa el 20% sobre la nota final 20
Estudios de casos El estudio de casos, representa el 20% sobre la nota final 20
Presentación de proyecto La presentación del proyecto, representa el 20% sobre la nota final 20
Discusión sobre aspectos éticos La discusión sobre aspectos éticos, representa el 10% sobre la nota final 10
Examen final El examen final, representa el 30% sobre la nota final 30

Qualificació

La nota se obtendrá de la realización de 4 trabajos a lo largo del semestre, más la realización de una prueba de conocimiento al final del mismo.

Las actividades evaluativas consisten en la preparación y ejecución de una presentación (20%), la realización de un trabajo de anàlisis de caso (20%), la presentación de un proyecto de cambio o start-up (20%), la participación en un debate acerca de temas de crítica y ética (10%), y la realización de una prueba de evaluación (30%).

Habrá una prueba de recuperación para los alumnos que no aprueben alguna de las pruebas anteriores.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

La asignatura se imparte íntegramente en inglés.

Assignatures recomanades

 • Anglès I
 • Anglès II
 • Anglès III