Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Es tracta de proporcionar a l’estudiant un coneixement general d’una de le principals eines, sistemes de reserves i processos que permeten el desenvolupament de la gestió i la promoció turística, i en especial del Sistema de Reserves SAVIA-AMADEUS, identificant els components d’un CRS. Crear a l’alumne un interès per la informàtica, veient de quina manera influeixen en l’industria turística i en el sector del transport. Fomentar i generar un canvi de metodologia de treball, i un ús generalitzat dels CRS/GDS, que en els darrers anys han fet augmentar la productivitat de les Agències de Viatges i elevar el grau de qualitat en els serveis prestats als seus clients.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MONICA MUÑOZ GONZALEZ
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (10%), Anglès (50%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
MONICA MUÑOZ GONZALEZ
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (10%), Anglès (50%)

Competències

 • 3. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per a la seva millora
 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.

Continguts

1. CRS-GDS 1.1. Concepte i Definició 1.2. Cronologia, Història i avaluació

2. AMADEUS 2.1. Codificar i Descodificar 2.2. Disponibilitat de vols 2.3. Opcions de disponibilitat por Cía. i núm. de vol 2.4. Llista d’espera i segments Surface 2.5. Inclusió d’elements nom, contacte, ticketing i rebut 2.6. Creació d’un PNR 2.7. Serveis opcionals d’informació 2.8. Sol·licitud de Serveis especials 2.9. Recuperació d’un PNR per cognom, localitzador o Cía. i núm. de vol 2.10. Cancel·lació e inserció de segments en un itinerari 2.11. Modificació d’un PNR 2.12. Canvi d’estatus en els segments de vol 2.13. Divisió d’un PNR per generar automàticament un altre nou 2.14. Visualització de Tarifes i notes

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 25 10 35
Prova d'avaluació 5 0 5
Resolució d'exercicis 20 15 35
Total 50 25 75

Bibliografia

 • ALCALDE, EDUARDO; GARCIA, MIGUEL (1995). Informática Básica. Madrid: Mc Graw-Hill.
 • ANGULO, JOSE M. (1994). Introducción a los computadores. Madrid: Paraninfo.
 • B. KRETCHMER (1997). El Libro de la Jungla de Internet. Marcombo (Data Becker)..
 • CASO, ESTRELLA (2000). Informática para Profesionales del Turismo. Anaya Multimedia.
 • DE LA TORRE, FRANCISCO (2004). Through the World of Tourism. Editorial Trillas.
 • DE PABLO, ROSANA (2004). Las Nuevas Tecnologias Aplicadas al Turismo. Madrid: Editorial Areces.
 • GOMIS, JUAN M (1996). CRS y comercialización turística. Barcelona: Ediciones turísticas S.A..
 • GONZALEZ, Mª ANGELES (2002). Fundamentos teóricos y Gestión práctica de las Agencias de Viajes. Madrid: Sistesis, S.A..
 • MARTOS RUBIO, ANA (1996). La Historia de la Informática. Anaya Multimedia.
 • MOUGAYAR, WALID (1997). Nuevos Mercados Digitales. Comercio en Internet.. Editorial Fundación Universidad Empresa.
 • PEREZ, ALBERT (1995). Tomo 2. El Libro del Mundo de los Agentes de Viajes. Proveedores y Servicios.. Barcelona: Laertes.
 • PEREZ, ALBERT (1995). Tomo 3. El Libro del Mundo de los Agentes de Viajes. Proveedores y Servicios. Barcelona: Laertes.
 • PICO GATO, FATIMA (2000). Manual de Reservas Savia-Amadeus. Editorial Opentur..
 • Aerovia. Recuperat , a www.aerovia.com
 • Airliners. Recuperat , a www.airliners.net
 • Alacat. Recuperat , a www.alacat.org
 • Amadeus. Recuperat , a www.amadeus.net
 • Amadeus. Recuperat , a www.amadeus.com
 • edreams. Recuperat , a www.edreams.es
 • geoplaneta. Recuperat , a www.geoplaneta.com
 • guia mundial de aeropuertos. Recuperat , a www.guiamundialdeaeropuertos.com
 • hispa aviación. Recuperat , a www.hispaaviacion.com
 • iata. Recuperat , a www.iata.org
 • res. amadeus. Recuperat , a www.res.amadeus.net
 • www.savia.es. Recuperat , a savia
 • todo sobre turismo. Recuperat , a www.todosobreturismo.com
 • viajes y destinos. Recuperat , a www.viajesydestinos.com
 • Revista AIRLINE. ninety two.
 • Revista AVIACIÓN COMERCIAL. ....
 • Revista AVION REVUE Internacional. ....
 • Revista PC-MAGAZINE. ....
 • Revista PC-WORLD. ....
 • Revista WEB. ....
 • Revista del Sector Turístico: EDITUR, NEXOTUR, SAVIA AMADEUS.... ....

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Assistència / Hores d’estudi Aquesta activitat representa el 20% sobre la nota final 20
Amadeus Aquesta activitat representa el 10% sobre la nota final 10
Amadeus Aquesta activitat representa el 10% sobre la nota final 10
Amadeus Aquesta activitat representa el 10% sobre la nota final 10
Examen Final Aquesta activitat representa el 50% sobre la nota final, si no es realitza l'avaluació continauda 50

Qualificació

L’avaluació serà continuada i la nota final s’obtindrà a partir de la següent fórmula:

AC (Av. Continuada) 100%= Ex1 + Ex2 + Ex3 + ExFinal
EXF (Examen Final) 100%= ExFinal

L’AC (EX1, EX2, EX3, EX4) constarà d’exàmens parcials format de 10 preguntes en les que es plantegen ordres d’Amadeus que s’han de conèixer.

No serà obligatori contestar a totes les preguntes i cada pregunta encertada valdrà 1 punt. Cada examen parcial es puntuarà sobre 10 i valdrà un 10% total de l’assignatura.

L’EXF (Febrer o Juny) l’hauran de realitzar només aquells alumnes que no optin per una avaluació continua sobre el conjunt del programa de l’assignatura.

L’examen constarà de 30 preguntes amb supòsits AMADEUS a més d’algunes preguntes relacionades amb la teoria de l’assignatura.

No serà obligatori contestar a totes les preguntes, cada pregunta encertada valdrà 1 punts i si la resposta no es correcte ni suma ni resta. Cada examen parcial es puntuarà sobre 10 i valdrà un 10% total de l’assignatura. Per una altra banda, l’assistència i la realització de les tasques que mani el professor (seguiment de les lliçons i exercicis) valdrà un 20% de l’assignatura.

Es considera aprovat quan AC (100%: en aquest cas la mitja es farà a partir del 4,5) o EXF (100%) superin el 5.

La no assistència no serà penalitzada, però els alumnes que superin en un 80% l’assistència a classe poden tenir un màxim del 20% per assistència i realització del seguiment d’exercicis i lliçons donades a classe.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

El primer dia de classe es realitzarà una presentació de l’assignatura explicant com es desenvoluparà i com serà la seva avaluació.

Les classes seran de 2 hores setmanals, de les que 1 hora serà per explicar teoria i l’altre hora serà perquè els alumnes puguin practicar amb el GDS.

Les classes teòriques per exposar el contingut dels diferents temes que composen el programa i les classes pràctiques per l’estudi del CRS Amadeus en les que cada alumne utilitzarà un ordinador.

A les classes pràctiques s’utilitzaran els llistats amb codis IATA de Línies Aèries, Aeroports, i ciutats, tant a nivell internacional com nacional elaborats pel professor, a més d’altres codis addicionals consultants a través d’Internet.

Al començament de cada classe pràctica d’Amadeus es realitzarà, per part del professor, un breu resum del contingut del tema a tractar i es farà ús de la fitxa tècnica amb les transaccions de la unitat didàctica a estudiar. Al final de la mateixa, i com a recolzament a tot el que s’ha explicat es complimentarà, per part de l’alumne, una fitxa amb exercicis pràctics que seran corregits a l’aula aquell mateix dia o, si es possible al inici de la classe següent. Això servirà per fomentar la participació dels alumnes a classe.

S’analitzaran supòsits i casos pràctics, es descriuran pantalles de disponibilitat, pantalles de tarifes i s’efectuaran comentaris de diferents reserves reals realitzades amb el sistema.

Per al desenvolupament dels continguts de l’assignatura d’AMADEUS s’utilitzaran els ordinadors de l’aula d’informàtica situada a la 7a planta, així com el software necessari que en aquest cas serà el programa Tutorial First Class Amadeus que està instal·lat a tots els equips de l’aula.

També s’utilitzarà la pissarra per representar processos, explicar com s’utilitzen certes transaccions del sistema i corregir exercicis o supòsits pràctics plantejats.

El idioma de les classes serà castellà, català i anglès, tenint en compte que tots els comandaments del GDS AMADEUS estan tots en aquest idioma. Seria bo que l’alumne tingués un bon nivell d’anglès, que es suposa tenint en compte que son alumnes de 4rt curs de GRAU.