Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Aquesta assignatura té la intenció de proporcionar a l’estudiant un coneixement general d’una de les principals ocupacions del nostre sector: el Guía Turístic. Es tractarà de donar a conèixer totes les eines possibles per tal de que l’alumne pugui exercir o desenvolupar les tasques pròpies de les diferents tipologies de guies. Així, es té la intenció que sigui el mateix estudiant el que descobreixi com cercar informació, i com presentar-la en diverses sessions a fi d’assolir les competències.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
IRATXE ARAGÓN NICOLÁS
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (20%), Anglès (30%)

Competències

 • 3. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per a la seva millora
 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.

Continguts

1. El Guia Turístic 1.1. Concepte i Definició 1.2. Tipus de guies

2. Les Fonts d’Informació

3. L’Habilitació de Guía Oficial de Catalunya

4. El Tour Leader o Guía Acompanyant 4.1 La preparació tècnica d’un circuit o un viatge

5. Atenció al client 5.1. Tècniques de comunicació aplicades a l’activitat 5.2. Dinàmica de grups

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 15 15
Classes participatives 11 0 11
Elaboració de treballs 0 15 15
Prova d'avaluació 2 0 2
Sortida de camp 17 15 32
Total 30 45 75

Bibliografia

 • CABO NADAL, M (2004). Asistencia y guía de grupos. Paraninfo.
 • CABO NADAL, M (2002). Información turística en destino. Madrid: Thomson Paraninfo.
 • CONSEIL D’EUROPE (2005). ) Promotion du tourismeculturel en tant que facteur de déveoppement des régions,. Strasbourg: Editions du Conseil de l'Europe.
 • MIRALBELL I IZARD, ORIOL (2007). Gestión de oficinas de turismo. Barcelona: UOC.
 • PICAZO ZAMORA, CARLOS (2006). Asistencia y guía a grupos turísticos. Madrid: Síntesis.
 • Turisme de Catalunya. Club Cultura - Turisme Cultural-. . Recuperat , a http://www.turismedecatalunya.com/cultura/
 • UE. itinerarisculturalseuropeus. . Recuperat , a http://www.culture-routes.lu/php/fo_index.php?
 • Diputació de Barcelona. Patrimoni. Recuperat . Recuperat , a http://www.diba.cat/es
 • Journal of heritage tourism (2006). Clevedon: Channel View Books.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració de treballs i exercicis L'Elaboració de treballs i exercicis, representa el 10% sobre la nota final 10
Sortides de camp Les sortides de camps, representen el 35% sobre la nota final 35
Cerca d’informació La cerca d'informació, representa el 5% sobre la nota final 5
Examen final L'Examen final, representa el 50% sobre la nota final 50

Qualificació

L’avaluació serà continuada i la nota final s’obtindrà a partir de la següent fórmula:

AC (Av. Continuada) 100%= Sort1 + Sort2 + Informació + ExFinal
EXF (Examen Final) 100%

L’AC (Sort1, Sort2, Exerc3, ExFinal) constarà de diferents proves que es faran al llarg del curs i estaran avaluades segons la informació trobada i el desenvolupament de les sortides. També hi haurà un exercici de confecció d’un pla per la organització d’un circuit i una protocol•lització de procediments d’alguns casos habituals que ocorreixen durant els circuits.

L’EXF (Febrer o Juny) l’hauran de realitzar només aquells alumnes que no optin per una avaluació continua sobre el conjunt del programa de l’assignatura.

La part teòrica constarà de 3 parts: una amb 10 preguntes de tipus multi resposta (A, B, C, D), un altre amb 10 preguntes tipus V/F i la tercera part serà una pregunta oberta. La part pràctica tindrà dos supòsits AMADEUS (Realització i Comentari d’un PNR).

No serà obligatori contestar a totes les preguntes, cada pregunta encertada valdrà 2 punts i si la resposta no es correcte es restaran 0,5 punts. Cada examen parcial es puntuarà sobre 10 i valdrà un 60% total de l’assignatura.

Es considera aprovat quan AC (100%) o EXF (100%) superin el 4,9.

La no assistència no serà penalitzada, però els alumnes que superin en un 80% l’assistència a classe poden tenir 1 punt més, que es sumarà al total de la nota final de l’assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

El primer dia de classe es realitzarà una presentació de l’assignatura explicant com es desenvoluparà i com serà la seva avaluació.

Les classes seran de 2 hores setmanals i es desenvoluparan a l’aula assignada. Més endavant, tindrem una sèrie de classes que es faran al carrer, i que serà quan els alumnes hauran de guiar les visites programades, demostrant així la preparació dels exercicis demanats pel professor.