Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Coneixeran els eines per dirigir i planificar de forma estratègica els Hotels. Hauran d’utilitzar els diferents instruments per la implantació d'estratègies de serveis i competitives a la planificació, implantació i control d’allotjaments turístics. Saber analitzar els estratègies corporatives de negoci i funcionals en els diversos tipus d’ allotjaments i en els diferents areas de producció.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
IRATXE ARAGÓN NICOLÁS  / MONICA MUÑOZ GONZALEZ
Idioma de les classes:
Català (15%), Castellà (80%), Francès (5%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
IRATXE ARAGÓN NICOLÁS  / MONICA MUÑOZ GONZALEZ
Idioma de les classes:
Català (15%), Castellà (80%), Francès (5%)

Competències

 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • 12. Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats
 • 16. Definir objectius, estratègies i polítiques en el turisme
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics
 • 25. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions

Continguts

1. 1.- Introducció: La direcció estratègica i la seva importància en el Sector Hoteler: 1.1 Concepte de l'Estratègia i Competitivitat 1.2. Estratègia basada en el anàlisis intern dels recursos i capacitats de l'empresa 1.3 Anàlisi externa: Anàlisi sectorial. L'entorn de les organitzacions

2. 2.- Planificació estratègica Hotelera. Nivells de la estratègia: 2.1 Estratègia corporativa 2.2 Estratègia de negocis 2.3 Estratègia funcional

3. 3.- Procés de la planificació estratègica aplicada a allotjaments: Missió, Objectius, Anàlisis estratègic, Elecció de la estratègia, Implantació i Control

4. 4.- Les competències i les habilitats en l'Empresa Hotelera: 4.1 Recursos d'una Empresa: Financers, físics o materials, humans i Tecnològics

5. 5.- Estratègies Comercials de l'Empresa Hotelera: Revenue Management

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 18 28 46
Classes expositives 14 20 34
Treball en equip 6 6 12
Visionat/audició de documents 2 6 8
Total 40 60 100

Bibliografia

 • ALONSO ALMEIDA, M. del Mar; MARTÍN CASTILLA, Juan Ignació (2009). dirección estratégica en el Sector Turístico. Madrid: Editorial Síntesis.
 • BAYÓN MARINÉ, Fernando (2000). Ordenación de alojamientos y restauración. Síntesis.
 • BLASCO, Albert (2006). Manual de Gestión de Producción de alojamiento y restauración. Madrid: Editorial Síntesis.
 • BOARDMAN, R.D (1982). Dirección y análisis de costes en Hoteles y Restaurantes. Iberico Europea de Ediciones S.A.
 • CERRA, Javier (1999). Gestión de Producción de alojamientos y restauración. Síntesis.
 • DORADO, Jose Antonio (2012). Recepción y Reservas. Madrid: Editorial Síntesis.
 • DORADO JUAREZ, José Antonio (2011). Dirección de alojamientos turísticos. Madrid: Editorial Síntesis.
 • FELIPE GALLEGO, Jesus (2012). Gestión de Hoteles. Una nueva visión. Madrid: Editorial Paraninfo.
 • GALLEGO, J.F (1996). Dirección estratégica en los Hoteles del siglo XXI. Mc. Graw-Hill.
 • GALLEGO, JF (1990). Manual práctico de Restaurante. Ediciones Paraninfo.
 • GONZALEZ, Lydia; TALÓN, Pilar (1999). Dirección Hotelera. Operaciones y procesos . Madrid: Editorial Sínteses.
 • MESTRES, J.R. (1990). Técnicas de gestión y Dirección Hotelera. Ed. Europa.
 • MARLASCA, Olga (1991). Legislación Turística. Universidad Deusto.
 • OLMO, M. José (2012). Gestión del departamento de Pisos. Madrid: Editorial Síntesis.
 • RODRIGUEZ ANTON, José Miguel. ALONSO ALMEIDA, M. del Mar (2008). Organización y Gestión de Empresas Hoteleras. Madrid: Editorial Síntesis.
 • SILVESTRE,J (1990). Les bases de la cuisine. L.T.Ed.Lanore.Malakoff .
 • SOLDEVILA MATÍAS, Pau (2014). Dirección y Gestión de Recursos Humanos en Restauración. Madrid: Editorial Síntesis.
 • TALON BALLESTEROS, Pilar y GONZALEZ SERRANO, Lydia (2011). Yield Revenue Management en el Sector Hotelero. Delta Publicaciones.
 • NH HOTELES. Recuperat , a www.nh-hoteles.es
 • RIU . Recuperat , a www.riu.com
 • CLUB MED. Recuperat , a www.clubmed.fr
 • NOVOTEL. Recuperat , a www.novotel.com
 • SOFITEL. Recuperat , a www.sofitel.com
 • RELAIS CHATEAUX. Recuperat , a www.relaischateaux.com
 • HILTON. Recuperat , a www.hilton.com
 • ABBA HOTELES. Recuperat , a www.abbahoteles.com
 • ACCOR HOTELES. Recuperat , a www.accor-hotels.com
 • PARADORES. Recuperat , a www.parador.es
 • Revistes. CC&I, SPIC, EDITUR, EXPO-TURISMO, TECNO-HOTEL, BAR Y RESTAURANTE, HOSTELERÍA Y T.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
1.1. Cas pràctic. Cerca d'un allotjament( anàlisis extern de l'entorn) Aquest activitat representa el 6% sobre la nota final 6
1.2. Instal•lació establiment hoteler. Anàlisi dels recursos interns Aquesta activitat representa el 8% sobre la nota final 8
1.3. Instal•lació establiment departament restauració. Estratègica Comercial i direcció operativa Aquesta activitat representa el 7% sobre la nota final 7
1.4. Estratègies pel anàlisis dels recursos de cadascun dels departaments d'un Hotel: calculo de inventaris: Regiduría de pisos, sala i cuina Aquesta activitat representa el 6,5% sobre la nota final 6,5
1.5. Departaments de un Hotel: Cas pràctic Treball obligatori RRHH Aquesta activitat representa el 6,5% sobre la nota final 6,5
1.6. Departaments de un Hotel: Procès estratègic operacional treball obligatori: sistemes de control. documents Aquesta activitat representa el 6,5% sobre la nota final 6,5
1.7. Cas pràctic: producció hotels. Tancament document producció: main-courante Aquesta activitat representa el 6,5% sobre la nota final 6,5
1.8. Area Aliments i begudes: anàlisis intern dels recursos en l'Oferta restauració. Cas pràctic Allotjaments Aquesta activitat representa el 5% sobre la nota final 5
1.9. Análisis de la Oferta y demanda. Cas pràctic Revenue Management Aquesta activitat representa el 5% sobre la nota final 5
1.10. Visita a un Hotel. Anàlisi de les estratègies d'implantació i control Aquesta activitat representa el 3% sobre la nota final 3
1.11. Proba d’avaluació Aquesta activitat representa el 40% sobre la nota final 40

Qualificació

Metodologia:
Durant el curs es realitzaran classes PRESENCIALS i GUIADES:
a) de tipus expositiu amb l'utilització de recursos audiovisuals com: videos, presentacions amb ordinador
b) Tambè es faran classes de dinàmica activa de tipus participatiu: anàlisis d'articles de premsa, resolució de problemes amb diverses tècniques de dinàmica de grups. Presencials i no presencials/ dirigides.
c) Anàlisis de casos pràctics tant numèrics com conceptuals.
d) Visites a : Hotel.
e) Realització de treballs no presencials en els que serà necessaria l'utilització de bibliografia, documentació existent, guies turístiques, internet etc.
f) Treball obligatori de tipus presencial i no presencial.


Avaluació:

Es realitzara un examens durant el Curs (2hores). Es presentarà un treball obligatori al finalitzar la asignatura que es realitzara de manera grupal.
Durant el curs es realitzaran exercicis de classe que es tindràn en comte de forma numèrica a la puntuació final

La nota final s'obtindrà de la següent manera:

Examen Final Obligatori....................................................... 40%
Treball obligatori: Implantació d’un Hotel……………….................................................................... 30%
Exercicis/ Seminaris/Presencials/no presencial........................ 30%

Avaluació no contínua justificada per escrit a la data d'inici del programa. Puntuació final de la següent manera:
Examen.....................60%
Treball obligatori......40%

Nota: per poder aprovar l'assignatura s'ha d'aprovar l'examen final i el treball obligatori amb una puntuació mínima de 5 cadasq’un.

En el examen extraordinario se evaluará igual que en la contínua, manteniendo los porcentajes ( examen 40% , Trabajo obligatorio 30% y trabajos de clase 30%) y per poder aprovar l'assignatura s'ha d'aprovar l'examen final i el treball obligatori amb una puntuació mínima de 5 cada un.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Tenir nocions sobre comptabilitat i estadística.
Domini de programes informàtics i d'Internet.
Domini de l'assignatura de 2º Curs Gestió i processos operatius de les empreses d’allotjament.