Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L’Alumne adquirirà els coneixements bàsics d’organització i gestió d’una Agència de Viatges. Rebrà informació sobre sistemes de reserves i altres eines que s’utilitzen dins d’una agv també rebrà informació sobre els sistemes de qualitat de servei que s’utilitzen per atendre als clients coneixerà tipologies de clients d´agv i la forma d’atendre aquest públic.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EMILIO DESCARREGA HORTIGÜELA
Idioma de les classes:
Català (45%), Castellà (45%), Anglès (5%), Francès (5%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EMILIO DESCARREGA HORTIGÜELA
Idioma de les classes:
Català (45%), Castellà (45%), Anglès (5%), Francès (5%)

Competències

 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 15. Identificar i comprendre els principals agents turístics
 • 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
 • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. Agv empresa de serveis turístics

2. Concepció, evolució i situació actual a nivell nacional i internacional • Concepte i funcions de les AGV’ S • Clasificació de les AGV ‘ S • Serveis turistics d´una AGV’ S • El Service Fee • Sistemas de distribució de producte en AGV’ s • GDS i IDS • Departament d´Operacions i atenció al client. • La qualitat al dept. d´operacions

3. La relació intermediària, regulació legal de les agv

4. Llei del turisme 2002 l’ultima reglamentació

5. Estudi de viabilitat d’una agv • El personal d’una agv • La gestió comercial d’una agv • Documents necessaris per a una agv • Circuits administratius • Tècniques de venda del viatge a la demanda • Relació amb proveïdors punt mort o Umbral de rendibilitat • Gestió del pressupost del viatge • Les majoristes i els viatges programats

6. Viatges professionals • Convencions, congressos, reunions , i esdeveniments especials • Productes mice

7. 7.-Qualitat al sector turístic

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1 1 2
Classes participatives 36 88 124
Elaboració de treballs 8 12 20
Prova d'avaluació 4 0 4
Sortida de camp 2 0 2
Total 51 101 152

Bibliografia

 • ALBERT PIÑOLE, Isabel (1999). Gestión,Productos y Servicios de las AAVV. Madrid: Ed.Centro de Estudios Ramón Areces,S.A. .
 • ALBERT PIÑOLE, Isabel (1995). Gestión y Técnicas de Agencias de Viaje . Madrid: Ed. Síntesis.
 • BLANQUER CRIADO, D. (1999). Derechos del Turismo . Valencia: Ed.Tirant lo Blanc Libros..
 • COOPERS & LYBRAND GÁLCANO (1994). Manual de Qualitat en el Turisme . Barcelona: Editur.
 • DE LA HAZA DIAZ, P. (1997). El Contrato de Viaje Combinado La Responsabilidad de las Agéncias de Viaje. . Madrid: Ed. Marcial Pons. .
 • DER VIJVER VAN, Mike; DE GROOT, Eric (2013). In to the Heart of Meetings. Amberes: Basic Pincipioes of meeting design.
 • FEAAVV (1995). Plan de Formación Profesional Continua para Agentes de Viaje. Barcelona: Ed. FEAAVV.
 • FERNANDEZ RODRIGUEZ C. (2001). Derecho Administrativo del Turismo. Madrid: Ediciones Jurídicas y Sociales .
 • GONZALEZ CABREROS. M.A. (1997). Fundamentos Teóricos y Gestión Práctica de las AGV´S. Madrid: Síntesis.
 • MIDDLETON, Victor (1998). Marketing in Travel and Tourism. Oxford: Ed. Heinemann .
 • MONTANER MONTEJANO, Jordi (1993). Estructura del MercadoTurístico . Madrid: Síntesis.
 • Fundamentos Teóricos y Gestión Práctica de las AGV´S. Recuperat , a www.IATA.com
 • Iapco. Recuperat , a www.iapco.com
 • Clia. Recuperat , a www.clia.com
 • Generalitat de Catalunya. Recuperat , a www.gencat.cat
 • Viajes Iberia. Recuperat , a WWW.VIAJESIBERIA.COM
 • Incentive, Business, Travel & Meetings Industry. Recuperat , a www.eibtm.com
 • MEETin. NH MEETINGS.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen L'examen, representa el 20% sobre la nota final. 30
Assist. a Classes Teòriques L'Assist. a Classes Teòriques; representa el 10% sobre la nota final. 10
Treball relacionat amb turisme Professional presentar un suport d'un congres. El Treball relacionat amb turisme Professional presentar un suport d'un congres; representa el 10% sobre la nota final. 20
Treball de sistemes informàtics i gestió ,pag. WEB, Agv virtuals. El Treball de sistemes informàtics i gestió ,pag. WEB, Agv virtuals; representa el 10% sobre la nota final. 20
Treball sobre la constitució d’una Agv El Treball sobre la constitució d’una Agv; representa el 10% sobre la nota final 10
Assistència als Col•loquis Turístics organitzats per EUM L'Assistència als Col•loquis Turístics organitzats per EUTM; representa el 10% sobre la nota final 10

Qualificació

Existeixen dos sistemes avaluadors.

L'avaluació contínua prevaldrà la constància de tot alumne que vingui a classe regularment, lliuri els treballs ,participi, acudeixi a les activitats, etc....

Per a l'alumne que no pugui seguir aquesta dinàmica per les raons que siguin , treball, somnolència, passotisme, etc..... o que per mitjanes acadèmiques no arribi a l'aprovat també hi ha un exàmens final.

L'avaluació contínua:

assistència a classe (possibilitat de 2 absències no justificades) si es passa d'aquest nombre (aquest 10% no es comptabilitzarà) i depenent de l'actitud sol podrà optar al exàmens.

10% assistència a classe
10% assistència a Col•loquis Mediterrani
10% Treball Constitució AAVV
20% treball de sistemes informàtics de gestió d'AAVV
20% treball organització congrés
30% examen parcial eliminatòria de matèria

total 100%

si algú realitza tota l'avaluació contínua i
(avaluant amb la mitjana aritmètica) suspèn , va solament al examen final 100%

Si algú no compleix l'avaluació contínua va al

examen final 80%
lliurament del treball de l'organització congrés 20%

total 100%EL EXAMEN QUE SERÁ DIFERENTE DEPENDIENDO DE SI REALIZA EVALUACIÓN CONTINUA O NO,

PUEDE SER DE DOS TIPOS :

EXAMEN - TEST

CONSTARÁ DE 20 PREGUNTAS, LAS PREGUNTAS PUNTÚAN 0,50 PUNTOS POR PREGUNTA BIEN CONTESTADA, 0,00 PUNTOS POR PREGUNTA NO CONTESTADA
Y – 0,25 PUNTOS POR PREGUNTA MAL CONTESTADA.


EXAMEN - COMENTARIO

CONSTARÁ DE 2 TEMAS A ESCOGER ENTRE 5

LOS TEMAS ESCOGIDOS DEBERÁN SER CUMPLIMENTADOS CON , COMO MÍNIMO, 300 PALABRAS LA VALORACIÓN SERÁ DE 5 PUNTOS POR TEMA DESARROLLADO.

SE ESCOGERÁ POR DEFECTO LA UTILIZACIÓN DEL EXAMEN -TEST

SI ALGÚN ALUMNO\A DESEARA UTILIZAR EL SISTEMA EXAMEN - COMENTARIO, AL CONSIDERAR QUE ESTE ES LA MEJOR HERRAMIENTA QUE LE PERMITIRÁ DEMOSTRAR TODO LO ASIMILADO DEBERÁ ENVIAR UN E-MAIL A emilio.descarrega@mediterrani.com COMENTANDO SU INCLINACIÓN POR EL EXAMEN - COMENTARIO COMO MÁXIMO 10 DÍAS ANTES DEL EXAMEN.

Treballs

ELS TREBALLS ES PODRÁN PRESENTAR EN GRUP NO MÈS GRANS DE 04 ALUMNES

Es presentaran treballs de classe i tots tindran la mateixa presentació:
a.- nom de l'alumne i títol visible en primera pàgina.
b.- sempre escrits a màquina
c.- sempre tindran una bibliografia
d.- pàgines numerades
e.- cites d'autors referen ciades
f.- s’ inclourà inexcusablement un index
g.- es respectessin els temps de lliurament i es podrà lliurar durant tot el dia triat fins al tancament de la universitat.
h.- el contin-te serà senzill, no massa ampul•lós.
i.- tots els treballs es presentaran via Moodle.


1.- treball de constitució de agv´s es redactará un treball amb tota la informació sobre la forma de constitució d'una agv. es deurà incloure:
1.1.- definició i tipus de agv´s
1.2.- legislació
1.3.- fiances
1.4.- organismes implicats.
1.5.- sistemes de finançament.

Es tindrà en compte la forma presentació acadèmica normalitzada i el fons, la possibilitat de relacionar diversos temes comentats en classe amb el treball.

data de lliurament: 25/02/2019 al 01/03/20192.- treball sistemes informàtics de gestió de agv´s .
2.1.- beroni
2.3.- altres
2.4.- història
2.5.- operativitat
2.6.- cost o finançament


data de lliurament: 25/03/2019 fins 29/03/20193.- treball organització d'un congrés

Es tracta d'un treball teòric pràctic sobre un congrés fictici de 1.500 assistents + acompanyants
al voltant del 80% dels assistents vénen acompanyats
amb 4-5 dies de reunió
en un període de jan a mar
cap de setmana llarg de dijous a diumenge

especificacions a incloure obligatòriament en el treball.
1.- davant el dubte comentar amb emilio
2.- especificacions
2.1.- denominació oficial del congrés,
2.2.- el preu que inclou i que no inclou.
2.3.- tipus d'allotjament (turisme professional) possiblement hotels d'alt standing
2.3.- manutenció, menús, sopars de benvinguda, de comiat, gastronomia etc?
2.4.- visites facultatives
2.5.- planning per a congressistes i per a acompanyants.
2.6.- tours pre i post
2.7.- transport (transfer arr-a. c. s. de la ciutat triada).
2.8.- comentari de l'efecte turístic/econòmic en la ciutat
2.9.- ciutat triada ( emilio proporcionarà material )
2.10.- llocs de reunió palaus de congressos? hotels? llocs ? diferents??
2.11.- esdeveniments benvinguda i comiat
2.12.- el paquet per a acompanyants
2.13.- comentari final/interrrelación de dades/resultades de l'esdeveniment/poss. estadisticas, etc?
2.14.- documentació annexa

data de lliurament: 01/05/2019 fins 04/05/2019


PARLANT DELS COL.LOQUIS MEDITERRANI NO ES PODEN INTEGRAR DINS AQUESTA INFORMACIÓ PER QUE NO TENIM LA DISPONIBILITAT DELS QUE IMPARTIRAN AQUESTES CONFERENCIES .


ES PER AIXO QUE ES MARCA COM ACTIVITAT I ES RECONFIRMARÁ QUAND TINGUEM INFORMACIÓ REAL.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Sense oblidarnos dels coneixements extensos que sobre geografia son necessaris, també es recomana asignatures que tinguin que veure amb la gestió empresarial i amb la gestio de qualitat de Servei.
Coneixements de llenguatges especifics com els llenguatges IATA i IAPCO i també llenguatges internacionals com el llenguatge AIRIMP.

Desprès de les vacances de Pascua del Curs 2018-2019 es començarà una acció promocional per que els alumnes complimentin (tots) les enquestes de la UdG.

El primer dia de clase (Curs 2018-19) es donarà més informació per que els alumnes ho tinguin tot molt clar, i s’ indicarà just al començament de l’assignatura on trobar els materials de suport .

Es fara una reunió especial per explicar (una vegada més) tota l’ operativa de les practiques . Aquesta reunió es realitzarà fora d’ horari lectiu (a partir de les 1400h.) per que hi puguin anar tots els alumnes.