Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Principis de la gestió, distribució i procediments operatius propis de les empreses d'allotjament i restauració. Coneixement del marc legal que regula les empreses turístiques d'allotjament i restauració.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
IRATXE ARAGÓN NICOLÁS  / MONICA MUÑOZ GONZALEZ
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (70%), Anglès (5%), Francès (10%), Alemany (5%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
IRATXE ARAGÓN NICOLÁS  / MONICA MUÑOZ GONZALEZ
Idioma de les classes:
Català (10%), Castellà (70%), Anglès (5%), Francès (10%), Alemany (5%)

Competències

 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 15. Identificar i comprendre els principals agents turístics
 • 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
 • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. 1.- Introducció : Les Empreses d’Allotjament i Restauració. 1.1.Perspectives i noves tendències de les Empreses d’Allotjament 1.2.Objecte de les Empreses d'Allotjament i Restauració

2. 2.- Estructures de les Empreses d’ Allotjaments: 2.2. Sistemes de classificació 2.3. Normativa. Definicions legals. Requisits tècnics per l’apertura allotjaments turistics : 2.3.1 Hotels 2.3.2 Hostals i Pensions 2.3.3 Càmping 2.3.4 Allotjament Rural 2.3.5 Apartaments 2.4. Normativa allotjaments Socials: 2.4.1 Albergs 2.4.2 Cases de Colonies i granges escola 2.4.3 Campaments juvenils 2.4.4 Residencies Temps lliure 2.5. Serveis bàsics i de producció de les Empreses d'Allotjament

3. 3.- Estructures de les Empreses de Restauració 3.1. Normativa. Definicions.

4. 4.- Organització dels Recursos Humans: 4.1. Organització interna d'un Hotel. Organigrama General. 4.2. Els Departaments. Funcions bàsiques. Organigrames Departamentals 4.3. Les relacions interdepartamentals 4.4. La funció directiva

5. 5.- Direcció Operativa dels Allotjaments i Empreses de Restauració: 5.1. Gestió interna operativa dels Departaments de un Hotel. Area aliments y begudes : 5.1.1. Departament de Cuina 5.1.2. Departament de Restaurant 5.2. Gestió interna operativa dels Departaments de un Hotel. Area Allotjament: . 5.2.1.Departament de Recepció/Dpt. Consergeria 5.2.2.Departament de Regiduría de Pisos 5.3. Gestió interna administrativa: documents i control.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 10 14
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 12 13,5 25,5
Cerca d'informació 14 20 34
Resolució d'exercicis 20 18 38
Sortida de camp 2 14 16
Treball en equip 8 14,5 22,5
Total 60 90 150

Bibliografia

 • ALONSO ALMEIDA, M. del Mar. MARTIN CASTILLA, Juan Ignacio (2009). Dirección estratégica en el Sector Turístico. Madrid: Editorial Síntesis.
 • ANTRAYGUES-DELETANG, Pascale (1996). Collectivité, Service. Entretien des locaux. Distribution des repas.. Malakoff : Ed. J. Lanore..
 • APEC. (1998). Les métiers de l’Hôtellerie Restauration. . Paris: Ed. d’Organisation..
 • ARANDA HIPOLITO, Angel W (1994). Gestión Técnico-Económica de Hoteles. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces S.A..
 • BAYON MARINE, Fernando. (2009). Ordenación de Alojamientos y Restauración I y II.. ....
 • BLASCO, Albert (2006). Manual de Gestión de Producción de alojamiento y restauración. Madrid: Editorial Síntesis.
 • BOARDMAN, R.D. (1982). Dirección y análisis de costes en Hoteles y Restaurantes. . Madrid: Ibérico Europea. .
 • CERRA, DORADO, ESTEPA, GARCÍA (1990). Gestión de Producción de Alojamientos y Restauración.. Madrid: Ed. Síntesis..
 • DORADO, José Antonio (2012). Recepció y Reservas. Madrid: Editorial Síntesis.
 • DORADO JUAREZ, José antonio (2011). Direcció de alojamientos turísticos. Madrid: Ed. Síntesis.
 • DORADO JUAREZ, José Antonio (2012). Recepción y Reservas. Editorial Síntesis.
 • FELIPE GALLEGO, Jesús (2001). Gestión de Alimentos y Bebidas para Hoteles, bares y restaurantes. Ediciones Paraninfo.
 • FELIPE GALLEGO, Jesús (2012). Gestión de Hoteles. Una nueva visión. Madrid: Ed. Paraninfo.
 • FLIPO, J.P. (1993). Gestión de Empresas de Servicios.. Barcelona: EADA GESTION..
 • GALLEGO, J.F. (1996). Dirección estratégica en los Hoteles del siglo XXI.. Madrid: McGraw Hill..
 • GONZALEZ, Lydia; TALÓN, Pilar (1999). Direcció hotelera. Operaciones y procesos. Madrid: Ed. Síntesis.
 • GUÍAS DE HOTELES: (2009). Guía de Hoteles de España, Guía Michelin, Hotel & Travel. Guías de Cadenas y Asociaciones Hoteleras, Centrales Reservas, etc..
 • MARLASCA, Olga (1991). Legislación Turística.. Bilbao: Universidad Deusto..
 • MESTRES,J.R. (1990). Técnicas de Gestión y Dirección Hotelera.. Girona: Europa.
 • OLMO GARRE, Mª José (2001). Departamento de Gobernanta de Hotel, Sistemas y procesos. Ed. Síntesis.
 • OLMO GARRE, Mª José (2012). Gestión del Departamento de Pisos. Ed. Síntesis.
 • RODRIGUEZ ANTON, Jose Migue; ALONSO ALMEIDA, M. del Mar (2008). Organización y gestió de empresas hotelera. Madrid: Ed. Síntesis.
 • SALMASI, Luigi (1988). Administración Hotelera.. Madrid: Ed. Index.
 • SOLDEVILA MATIAS, Pau (2014). Dirección y gestión de recursos humanos en restauración. Madrid: Ed. Síntesis.
 • VALLEN, Gary and VALLEN, Jerome (2012). Check-in check-out. Managing Hotel operations. Ninth Editions.
 • VENTO MIDIALA, Oropeja (2011). Competencias del Recepcionista Hotelero con un enfoque por procesos. EAE Editorial Academia Española.
 • NH Hoteles. Recuperat , a www.nh-hoteles.es
 • Riu. Recuperat , a www.riu.com
 • Clubmed. Recuperat , a www.clubmed.fr
 • Sofitel. Recuperat , a www.sofitel.com
 • Novotel. Recuperat , a www.novotel.com
 • Relais Chateaux. Recuperat , a www.relaischateaux.com
 • Hitlon. Recuperat , a www.hilton.com
 • Abba Hoteles. Recuperat , a www.abbahoteles.com
 • Accor Hotels. Recuperat , a www.accor-hotels.com
 • Parador. Recuperat , a www.parador.es
 • REVISTAS : CC&I, SPIC, EDITUR, EXPO-TURISMO, TECNO-HOTEL, BAR Y RESTAURANTE,. HOSTELERÍA Y TURISMO, SERHS, GESTIÓN DE HOTELES Y EMPRESAS TURÍSTICAS.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
1.1. Requisits tècnics comparatius en Hotels: categories i especialitats 1.15 Prova d’avaluaciórepresenta el 1,5% sobre la nota final. 1,5
1.2. Cas pràctic: producció Hostals i Pensions Aquesta activitat representa el 3% de la nota final. 3
1.3. Cas Pràctic: producció Camping i AT. Comercialització
1.4 Cas Pràctic: producció Allotjaments Rurals. Comparació Hotel y AT
1.5 Cas Pràctic /Cerca d’informació : Albergs
1.6 Cas Pràctic i comparatiu/ allotjaments internet: Hotel i Hostal
1.7 Cas Pràctic i comparatiu: allotjaments internet: Casa rural y AT
Aquestes activitats, representen el 15% sobre la nota final. 15
1.8 Treball Obligatori: Processos operatius departaments.
Instal•lació establiment de restauración . Gestió d'espais.
1.9. Treball Obligatori: Processos operatius departaments.
Instal•lació establiment de restauración : Inventaris material sala
1.10 Treball Obligatori: Processos operatius departaments.
Instal•lació establiment de restauración : Organigrames personal sala i cuina
Aquestes activitats representen el 20% de la nota final. 20
1.11 Processos operatius departaments: Dept. Regiduría de pisos. Dept. Bugaderia. Documentació. Aquesta activitat representa l'1,5% de la nota final. 1,5
1.12 : Anàlisi/estudi de casos: processos operatius departaments: Dept. Recepció. Atenció al client. Relacións interdepartamentals. Aquesta activitat representa el 3% de la nota final. 3
1.13 Cas pràctic: Processos operatius departaments: Dept. Recepció.
Documentació.
Aquesta activitat representa el 3% de la nota final. 3
1.14 Cas pràctic: Processos operatius departaments: Dept. Recepció. Relació processos operatius departamentals i documents Aquesta activitat representa el 3% de la nota final. 3
1.15 Prova d’avaluació Aquesta activitat representa el 50% de la nota final. 50

Qualificació

Metodologia:

Durant el curs es realitzaran classes de tipus expositiu amb l'utilització de recursos audiovisuals com videos, presentacions en power-point i altres.
També es realitzaran classes de dinàmica activa, participativa mitjançant anàlisis d'estudi de casos pràctics, reals, numèrics i conceptuals. Exposició amb professionals del Sector.

Avaluació continuada:

Es realitzarà un examen durant el curs (2 hores).
S'entregarà un treball obligatori mes presentació oral
Durant el curs es realitzaran exercicis que es tindran en compte de manera numèrica en la puntuació de la nota final de curs.
La nota final s'obtindrà de la següent manera:
Examen Allotjaments.............................................................. 50%
Treball obligatori...................................................................... 20%
Exercicis de classe (suma de totes les notes)............................... 30%
Nota: Per poder aprovar l'assignatura és necessari aprovar el exàmen final i el treball obligatori.

Avaluació no continuada justificada per escrit a la data d'inici del programa. Puntuació final de la següent manera:
Examen................ 60%
Treball obligatori... 40%

Nota: per poder aprovar l'assignatura s'ha d'aprovar l'examen final i el treball obligatori amb una puntuació mínima de 5 en cada cas.
En l’ extraordinaria es tindrá en compte els mateixos % que en la ordinaria.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Es recomana l'ús de pàgines a Internet. Càlculs comptables senzills.