Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Disseny d’itineraris es centra en dos aspectes fonamentals: els itineraris o rutes promocionals, i els itineraris o rutes producte turístic. S'estudiarà com confeccionar i dissenyar un itinerari i s'analitzaren els principals exemples tant a nivell internacional, nacional i local
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LAIA MOJICA GASOL  / MARIA ELENA PUIGGROS ROMAN
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LAIA MOJICA GASOL  / MARIA ELENA PUIGGROS ROMAN
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • 12. Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats
 • 16. Definir objectius, estratègies i polítiques en el turisme
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 22. Tenir pensament lògic i esperit crític
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. Tema 1 ITINERARIS: 1.1 Definició i tipologia d'itineraris 1.2 Organització d’itineraris 1.3 Fonts documentals

2. Tema 2 PROCESSOS D'UN ITINERARI: des del coneixement a la creació, comunicació, gestió análisi 2.1 Concepte de treball en Excel•lència 2.2 Eines de comunicació 2.3 Eines de gestió 2.4 Eines d'análisi

3. Tema 3 ITINERARIS PROMOCIONALS 3.1 UNESCO 3.2. Itineraris culturals del Consell d’Europa 3.3 Principal Itineraris Promocionals a nivell estatal, autonòmic i local.

4. Tema 4 ITINERARIS COM A PRODUCTE TURÍSTIC. 4.1 Legislació aplicable 4. 2 Empreses d’itineraris a BCN i Catalunya 4.3 Principals itineraris per Barcelona i Catalunya

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 6 40 46
Classes participatives 37,5 0 37,5
Prova d'avaluació 4 35 39
Tutories 2,5 0 2,5
Total 50 75 125

Bibliografia

 • CABO NADAL, M (2004). Asistencia y guía de grupos. Paraninfo.
 • CABO NADAL, M (2002). Información turística en destino. Thomson Paraninfo.
 • CABO NADAL, M (2000). Comercialización de servicios y productos turísticos. Thomson Paraninfo.
 • CONSEIL D’EUROPE (2005). Promotion du tourisme culturel en tant que facteur de déveoppement des régions. Editions du Conseil de l'Europe.
 • IGLESIAS TOVAR, JOSÉ RAMÓN (2007). Comercialización de productos y servicios turístico. Síntesis.
 • MIRALBELL I IZARD, ORIOL (2007). Gestión de oficinas de turismo. Editorial UOC.
 • PAUNERO I AMIGÓ, XAVIER (2003). Patrimoni, turisme i desenvolupament local . Servei de Publicacions de la Universitat de Girona.
 • PICAZO ZAMORA, CARLOS (2000). Asistencia y guía a grupos turísticos. Síntesis.
 • PUERTAS, XAVIER (2012). Gestión del ocio en el ámbito turístico. Madrid: Síntesis.
 • Turisme de Catalunya. Club Cultura - Turisme Cultural-. Recuperat , a http://www.turismedecatalunya.com/cultura/
 • UE. itineraris culturals europeus.. Recuperat , a http://www.culture-routes.lu/
 • Journal of heritage tourism . Channel View Books.
 • Basora, X et al. (2015). El Mètode SENDIF, criteris per determinar el grau de dificultat dels.... Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran.
 • Cirici Pellicer, A (1979). Barcelona pam a pam. Teide.
 • Galí Espelt, Núria et al (2010). Itinerarios culturales : la experiencia del camino de losdiamantes.... Documenta Universitaria.
 • Grant, David i Mason, Stephen (2012). Holiday Law . Sweet & Maxwell.
 • Hulot, François (1996). Mise en lumière d'itinéraires touristiques urbains : guide pour leur.... AFIT.
 • Puig, A. (2010). La Sagrada Família segons Gaudí. Pòrtic.
 • Sarlanga, Emmanuelle (1997). Les Routes touristiques : de la conception à l'animation. Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d'Industrie.
 • Trappo, Hélène (1997). Le CE et les voyages : savoir organiser et bien acheter . Maine.
 • Hernández Ramírez (2011). Los caminos del patrimonio. Rutas turísticas e itinerarios culturales. PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 9(), 225-236
 • Horta, M et al (2010). La Barcelona turistizada. Revista d’Etnologi, (36), 126-135
 • López-Guzmán, G et al. (2008). La creación de productos turísticos utilizando rutas enológicas. PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 6(), 159-171
 • Molleví Bortoló, G i Fusté Forné, F (2016). El turismo gastronómico, rutas turísticas y productos locales: el caso del.... Geographicalia, (68), 25-47
 • UdG (2019). Com sitar documents . Sistema APA. Recuperat , a http://www2.udg.edu/biblioteca/Comcitardocuments/tabid/23146/language/ca-ES/Defa

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitats/ Treballs Aquesta activitat representa el 60% sobre la nota final 60
Examen Aquesta activitat representa el 40% sobre la nota final. És necessari obtenir un mínim d'un 5 pero poder superar l'assignatura 40

Qualificació

Activitats: 60% (s'ha d'obtenir un mínim de 4 en cada activitat)
Examen: 40%(s'ha d'obtenir un mínim de 5)

Avaluació única: un núnic examen amb nota lilitada car no s'han fet les activitats

Avaluació contínua: Han de fer totes les proves i activitats. La
l'asssitencia es recomenable però no té càrrega lectiva.Es pot fer servir el sistema de portafoli per l

En totes les activitats es tindrà en compte la perspectiva de gènere

Les activitats es lliuraran en temps i forma.

L'assistència és obligatòria i permet fer servir el sistema de portafoli.

Sistema de Portafoli: sistema basat en el concepte de millora contínua. L'alumnat ha de mostrar al professor l'activitat ABANS del lliurament definitiu. El professor indicarà les correccions necessàries. Es pot repetir les vegades que es consideri precís. S'estableix un sistema de tutoritzacions per organitzar, controlar, resoldre dubtes i pel lliurament de les activitats. Hi haurà lliuraments parcials, però el concepte de millora continua fa que el lliurament definitiu es faci al final del curs. Les tutoritzacions afavoriran que l'alumnat s'impliqui en la millora contínua i vagi tenint un seguiment detallat a fi de poder resoldre les activitats de forma eficient i que tingui un valor afegit. Ensems s'evita el problema de minvar els esforços al saber-ne les qualificacions abans de la prova de continguts.
Les persones que optin per l'avaluació única, no gaudeixen del sistema de portafoli i fan el lliurament al final de curs.

Les activitats es faran en grups. Els grups seran formats pel professor.
La convocatòria extraordinària és sols per superar/ millorar o fer l'examen oral. No eximeix de la realització de les activitats.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

A part del sistema de Portafoli es recomana anar a tutories (presencials o via mail) per aclarir tots els possibles dubtes
És responsabilitat de l'alumnat consultar el moodle de l’assignatura amb freqüència (les noves indicacions seran alertades) on hi ha el programa, material de suport, comunicacions, notes...