Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Anglès III -Aquesta assignatura és dissenyat per conèixer les necessitats de la llengua anglesa dels estudiants que en un futur poden treballar com professionals en la indústria de turisme. Al final del curs els alumnes podran: - desenvolupar habilitats professionals com tractar amb clients, fer màrqueting de destinacions, oferint consells, negociant, escrivint correus electrònics i parlant a grups - desenvolupar conscienciació de llengua a través d'una programa integrada de la gramàtica i habilitats- - adquirir el vocabulari especialitzat necessitat per professionals de turisme - practicar habilitats i vocabulari en estudis de Cas realistes que reflecteixen assumptes en la indústria turística d'avui. Els estudiants també seguiran un programa de gramàtica per revisar gramàtica a nivell B2 o C1, i ser introduït a activitats de pràctica per prepararse pels exàmens de Cambridge ( First o Advanced)
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
WILLIAM DAVID COLE  / LAURA LÓPEZ PEÑA
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
WILLIAM DAVID COLE  / LAURA LÓPEZ PEÑA  / SANTIAGO MANUEL REHECHO MURIAS
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
WILLIAM DAVID COLE  / LAURA LÓPEZ PEÑA
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup D

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
WILLIAM DAVID COLE  / LAURA LÓPEZ PEÑA  / CATHERINE JANE MCLELLAN
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup E

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
WILLIAM DAVID COLE  / MERITXELL COPEIRO FERNANDEZ  / LAURA LÓPEZ PEÑA
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
 • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. Sustainability. Tourism and community. Ecotourism. Verb + noun collocations. Chairing a meeting. Develop an eco-resort. FCE or CAE Activities.

2. Come fly with me. Airport facilities. Airport security procedures. Dealing with difficult situations. Develop airport infrastructure. FCE or CAE Activities.

3. Heritage. Describing a heritage site. Architecture. Guiding expressions. Working as a tour guide. Design a museum exhibition. FCE or CAE Activities.

4. Managing events. Collocations with event. Event management. Contracts. Understanding contracts. Make a festival profitable. FCE or CAE Activities.

5. Careers. Dependent prepositions. Applying for a job. Remuneration. Adjectives describing personality. Interviews. Recruit the right person. FCE or CAE Activities.

6. Gastronomy. Food. Culinary tourism. Describing food. Giving feedback. Plan a new itinerary. FCE or CAE Activities.

7. Risk. Types of risk. Risk prevention. Adventure sports. Dealing with crises. The Olympic Game. FCE or CAE Activities.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 19 17 36
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 22 2 24
Classes expositives 17 3 20
Classes participatives 17 3 20
Lectura / comentari de textos 14 0 14
Prova d'avaluació 2 1 3
Resolució d'exercicis 12 2 14
Visionat/audició de documents 17 2 19
Total 120 30 150

Bibliografia

 • Peter Strutt (2013). For all Groups:English for International Tourism. Upper-intermedia Coursebook. Pearson.
 • Roy Norris (2014). For Groups A, B, C & D: Ready for First coursebook. Macmillan.
 • Amanda French & Roy Norris (2014). For group E: Ready for Advanced Coursebook. Macmillan.
 • J. Eastwood (2009). Oxford Practice Grammar. Oxford University Press.
 • Beatriz Galimberti Jarman & Roy Russel (2009). Gran Diccionario Oxford Español-Inglés. Oxford University Press.
 • Keith Harding (1998). Going International. English for tourism. Student’s book. Oxford University Press.
 • Malcom Mann & Steve Taylore-Knowles (2008). Destination B2. Oxfortd: Macmillan.
 • Raymond Murphy (2009). English Grammar in Use. Cambridge University Press.
 • Robin Walker & Keith Harding (2009). Tourism 3. Oxford English for Careers. Student’s book. Oxford University Press.
 • Roy Norris (2013). English fot International Tourism. Upper Intermediate Coursebook. Pearson.
 • Dictionary. Recuperat , a http://dictionary.cambridge.org/
 • webster. Recuperat , a http://www.merriam-webster.com/
 • purdue. Recuperat , a http://owl.english.purdue.edu/
 • CAFE. Recuperat , a http://www.eslcafe.com/grammar.html
 • Bahighlife. Recuperat , a http://www.bahighlife.com/
 • Time. Recuperat , a http://www.time.com/time/
 • The Guardian. Recuperat , a http://www.guardian.co.uk/
 • Oxford University Press. Recuperat , a http://www.oup.com/elt/global/products/oefc/tourism3/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Mid Term Autumn Cambridge Writing: 10% Tourism: 50% Cambridge test: 40% 12
Mid Term Spring Cambridge Writing: 10% Tourism: 50% Cambridge test: 40% 12
First term exam Listening: 20% Reading: 20% Tourism: 40% Cambridge Test: 20% 14
Second term exam Listening: 20% Reading: 20% Tourism: 40% Cambridge Test: 20% 14
Skills Tests Listening: 50% Reading: 50% 10
Oral Test The Presentation accounts to 14% of your final mark 14
Presentation The Cambridge Speaking Test accounts to 14% of your final mark 14
Writing Test Writing 1 5%
Writing 2 5%
10

Qualificació

Students may opt to follow a continuous assessment system (activities and tests) at specified times during the academic year until May. If the final result of the Continuous Assessment is below 5 (the pass mark) or the student has decided not to follow it, the student may take the final annual exams (written & oral) in June (convocatorias ordinaria y extraordinaria) which are published by the school administration.
The following table illustrates the weighted average grade for the continuous assessment:
Continuous assessment:
Item Weight
Mid-Term Autumn Exam 12%
January Semester Exam 14%
Mid-Term Spring Exam 12%
May Semester Exam 14%
Skills Tests (2) 10%
Writing Tests (2) 10%
Oral Tests (2) 28%
Total 100%

The final weight of the final annual exams is as follows:
Final annual exams (Convocatoria ordinaria or extraordinaria):
Oral: 40%
Listening: 20%
Reading: 20%
Writing (minimum 4): 20%
Requirements:
A minimum mark of 4 is required in the written section of the final exams.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Students are advised against plagiarism and copying. Any detected and proved case of plagiarism or copying will automatically be marked as a “0” (zero).
The dates of Skills Tests and Seminars will be announced with due notice.
Students following the continuous assessment may only miss 3 tests or assessed activities, for which they do not need to provide a justification, except for the January and May/June/July exams where only a medical or work justification will be accepted.
Under no circumstances can any of the oral tests, skills tests, tests and seminars be taken on a different date.
A maximum of 3 assessed activities can be excused, including those that require a justification (Term and annual exams) and those which do not require one (Skills Tests and Orals).
At the beginning of the course students will be provided with some further guidelines on the subject.

Assignatures recomanades

 • Anglès I
 • Anglès II