Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Aquesta és la segona part d'un curs del nivell intermedi alt basat en temàtica relacionada amb la indústria del turisme. Introdueix, revisa, i estén aspectes claus de la llengua i habilitats comunicatives que necessiten els estudiants per un correcte desenvolupament en un entorn de treball eficient en aquest exigent sector internacional. Als estudiants se’ls presenta l'anglès necessari per tenir cura de contactes directes amb turistes que són de vacances. Els estudiants també seguiran un programa de gramàtica per revisar gramàtica a nivell B2 o C1, i se’ls presentaran activitats de pràctica per a la preparació dels exàmens de Cambridge First i Advanced.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
WILLIAM DAVID COLE  / MERITXELL COPEIRO FERNANDEZ
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
WILLIAM DAVID COLE  / MILENA DE JONG MOMPÓ
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
WILLIAM DAVID COLE  / CATHERINE JANE MCLELLAN
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup D

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
WILLIAM DAVID COLE  / SANTIAGO MANUEL REHECHO MURIAS
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Grup E

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
WILLIAM DAVID COLE  / LAURA LÓPEZ PEÑA
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
 • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. CULTURAL TOURISM. In this lesson students will: 1. Discuss what ‘culture’ means to them. 2. Read about cultural tourism. 3. Take part in meetings. 4. Present a proposal. 5. Cambridge First or Advanced Activities.

2. RUNNING A HOTEL. In this lesson students will: 1. Read about what running a hotel involves. 2. Listen to a hotel manager talk about his job. 3. Practice making presentation. 4. Cambridge First or Advanced Activities.

3. CUSTOMER SERVICE. In this lesson students will: 1. Listen to people discussing customer service. 2. Focus on vocabulary relating to customer service and personal qualities. 3. Discuss different situations and how customer services could deal with each one. 4. Handle telephone conversations. 5. Cambridge First or Advanced Activities.

4. BUSINESS TRAVEL. In this lesson students will: 1. Read an article about changes in business travel. 2. Focus on some popular idioms and metaphors. 3. Discuss how they would prefer to be rewarded by their employer. 4. Practice socializing and making small talk. 6. Learn about trade fairs. 7. Cambridge First or Advanced Activities.

5. TRENDS IN TOURISM. In this lesson students will: 1. Learn about the history of tourism. 2. Discuss reasons and motivations for tourism. 3. Discuss ‘push’ and ‘pull’ factors that motivate tourists. 4. Use visuals. 5. Tailor a package. 6. Cambridge First or Advanced Activities.

6. GET THE MESSAGE. In this lesson students will: 1. Study vocabulary for advertising and publicity, as well as web words and collocations. 2. Discuss features of a good website. 3. Learn about maintaining a website. 4. Learn about improving a media profile. 5. Cambridge First or Advanced Activities.

7. HOTEL BRANDING. In this lesson students will: 1. Learn the difference between brands and products. 2. Read about boutique hotels and hotels of the future. 3. Discuss ideas for a themed boutique hotel. 4. Make predictions. 5. Create a business plan. 6. Learn about investing in a hotel. 7. Cambridge First or Advanced Activities.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 12 12
Classes expositives 15 0 15
Classes participatives 15 0 15
Lectura / comentari de textos 11,5 0 11,5
Prova d'avaluació 17 16 33
Resolució d'exercicis 35 2 37
Simulacions 15 0 15
Visionat/audició de documents 11,5 0 11,5
Total 120 30 150

Bibliografia

 • Peter Strutt (2013). English for International Tourism - Intermediate Coursebook.. Pearson (For all Groups).
 • Peter Strutt (2013). English for International Tourism - Upper Intermediate Coursebook. Pearson (For all Groups).
 • Roy Norris (2014). Ready for First Coursebook. (3rd edition). Macmillan (For Groups A, B, C & D).
 • Amanda French & Roy Norris (2014). Ready for Advanced Coursebook. Macmillan (For Group E).
 • Malcolm Mann & Steve Taylore-Knowles (2013). Destination B2 Grammar & Vocabulary. Macmillan.
 • Raymond Murphy (2009). English Grammar in Use. Cambridge University Press.
 • Elaine Walker & Steve Elsworth (2000). Grammar Practice for Upper Intermediate Students. Longman.
 • Dictionary Cambridge. Recuperat , a http://dictionary.cambridge.org/
 • Merriam Webster. Recuperat , a http://www.merriam-webster.com/
 • English Purdue. Recuperat , a http://owl.english.purdue.edu/
 • Grammar. Recuperat , a http://www.eslcafe.com/grammar.html

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Mid-Term Autumn Cambridge Writing: 10%
Tourism: 50%
Cambridge test: 40%
12
Exam Term 1 (January)
Listening: 20%
Reading: 20%
Tourism: 40%
Cambridge Test: 20%
14
Mid-Term Spring Cambridge Writing: 10%
Tourism: 50%
Cambridge test: 40%
12
Exam Term 2 (May) Listening: 20%
Reading: 20%
Tourism: 40%
Cambridge Test: 20%
14
Skills tests (4) Listening: 50%
Reading: 50%
20
Presentation The Presentation represents 14% of your final mark 14
Cambridge Speaking Test The Cambridge Speaking Test represents 14% of your final mark 14

Qualificació

Students may opt to follow a continuous assessment system (work and tests) at specified times during the academic year until May. If the final result of the Continuous Assessment is below 5 (the pass mark) or the student have decided not to follow it, the student may take the final annual exams (written & oral) in June (“convocatorias ordinaria y extraordinaria”) which are published by the school administration.

The following table illustrates the weighted average grade for the continuous assessment:

Continuous Assessment:
Mid-Term Autumn Exam: 12%
Exam Term 1 (January): 14%
Mid-Term Spring Exam: 12%
Exam Term 2 (May): 14%
Skills Tests (4) 20%
Presentation: 14%
Cambridge Speaking Test: 14%

This is the weight of the different parts of the final annual exams:

Convocatoria ordinaria or extraordinaria:
Oral: 40%
Listening: 20%
Reading: 20%
Written Part (minimum 4): 20%

Requirements:
A minimum mark of 4 is required in the written part of the final exams.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

Students are advised against plagiarism and copying. Any detected and proved case of plagiarism or copying will automatically be marked as a “0” (zero).

The dates of Skills Tests and Seminars will be announced in due time.

Students following the continuous assessment may only miss 3 tests or assessed activities with no need of justification, except January and May/June/July exams where only a medical or work justification will be needed and accepted. Under no circumstances can any of the oral tests, skills tests, tests and seminars be taken on a different date.

A maximum of 3 assessed activities can be excused, including those with necessarily a justification (Term and annual exams) and those which do not require one (Skills Tests, Seminars and Orals).

At the beginning of the course students will be provided with some further guidelines on the subject.

Assignatures recomanades

 • Anglès I