Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L’assignatura Dimensió sociocultural del turisme vol ser un apropament al turisme en dues vessants. Per una banda familiaritzar a l’estudiant amb els principals conceptes del turisme des de un visió sociològica. Per una altra banda, es persegueix que l’estudiant assoleixi els coneixements terminològics bàsics per treballar amb elements culturals dins de l’àmbit turístic.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Competències

  • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
  • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
  • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
  • 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
  • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. Tema 1 Aspectes metodològics i formals

2. Tema 2 Patrimoni i Turisme Cultural: Valor i ús

3. Tema 3 Recursos turistics culturals

4. Tema 4 Cronologia estils artístics. Nomenclatura, datació i controvèrsia

5. Tema 5. Ars Descripta: Terminologia bàsica de les Belles Arts

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 4,00 84,00 4,00 92,00
Sessió expositiva 24,00 0 24,00 48,00
Tutories de grup 5,00 0 5,00 10,00
Total 33,00 84,00 33,00 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Activitats de classe
Treballs de curs
En la taula es recullen les hores de professor presencial /virtual en escenari de semipresencialitat i presencialitat . En escenari de confinament el 100% serà virtual.
En Avaluació continua en semipresencialitat s'han de fer totes les activitats de classe/ treballs competencials que no són recuperables i suposaran, en el seu conjunt, el 100% de la nota . En cas de no superar l’assignatura o no haver lliurat totes les assignatures (mínim 75%) en convocatòria ordinària lliuraran un treball de curs competencial (el mateix que el d'avaluació única)
En Avaluació continua en confinament s'han de fer totes les activitats de classe/ treballs competencials que no són recuperables i suposaran, en el seu conjunt, el 100% de la nota. En cas de no superar l’assignatura o no haver lliurat totes les assignatures (mínim 75%) en convocatòria ordinària lliuraran un treball de curs competencial (el mateix que el d'avaluació única)
En Avaluació continua en presencialitat s'han de fer les activitats de classe/ treballs competencials que no són recuperables i suposaran, en el seu conjunt, el 100% de la nota. En cas de no superar l’assignatura o no haver lliurat totes les assignatures (mínim 75%) en convocatòria ordinària lliuraran un treball de curs competencial (el mateix que el d'avaluació única)

En Avaluació única en semipresencialitat s’ha de fer un treball competencial que es lliurarà en dates de convocatòria ordinària i suposarà el 100% de la nota. Si no s’aprova es poden fer les modificacions pertinents per superar l’assignatura en convocatòria extraordinària
En Avaluació única en confinament s’ha de fer un treball competencial que es lliurarà en dates de convocatòria ordinària i suposarà el 100% de la nota. Si no s’aprova es poden fer les modificacions pertinents per superar l’assignatura en convocatòria extraordinària
En Avaluació única en presencialitat s’ha de fer un treball competencial que es lliurarà en dates de convocatòria ordinària i suposarà
100 No

Qualificació

En escenari de semipresencialitat
Avaluació continua: és imprescindible fer totes els activitats/treballs. Però no és obligatori aprovar-les totes. Cal assolir una nota de 5 o superior per superar l'assignatura amb el resultats dels diferents percentatges de cada activitat/treball. Es planteja sistema de portafoli (revisió general prèvia a lliurament definitiu). Les activitats/treballs poden fer-se individualment o en grup un màxim de 3 persones .En la modalitat d’avaluació continua no hi ha sostre de nota. Si no es lliura menys del 75 de les activitats passa a avaluació única. Si e suspèn l’avaluació continua es podrà superar lliurant a la convocatòria ordinària un treball competencial que a més reculli tots els continguts, com l’avaluació única, llavors la nota màxima sols serà 6
Avaluació única: s’ha de fer un treball competencial que a més reculli tots els continguts. Es lliura a la convocatòria ordinària en cas de no aprovar es podrà refer per la extraordinària. En tots dos casos la qualificació màxima possible serà 6
En escenari de presencialitat
Avaluació continua: és imprescindible fer totes els activitats/treballs. Però no és obligatori aprovar-les totes. Cal assolir una nota de 5 o superior per superar l'assignatura amb el resultats dels diferents percentatges de cada activitat/treball. Es planteja sistema de portafoli (revisió general prèvia a lliurament definitiu). Les activitats/treballs poden fer-se individualment o en grup un màxim de 3 persones .En la modalitat d’avaluació continua no hi ha sostre de nota. Si no es lliura menys del 75 de les activitats passa a avaluació única. Si e suspèn l’avaluació continua es podrà superar lliurant a la convocatòria ordinària un treball competencial que a més reculli tots els continguts, com l’avaluació única, llavors la nota màxima sols serà 6

Avaluació única: s’ha de fer un treball competencial que a més reculli tots els continguts. Es lliura a la convocatòria ordinària en cas de no aprovar es podrà refer per la extraordinària. En tots dos casos la qualificació màxima possible serà 6

En escenari de confinament
Avaluació continua: és imprescindible fer totes els activitats/treballs. Però no és obligatori aprovar-les totes. Cal assolir una nota de 5 o superior per superar l'assignatura amb el resultats dels diferents percentatges de cada activitat/treball. Es planteja sistema de portafoli (revisió general prèvia a lliurament definitiu). Les activitats/treballs poden fer-se individualment o en grup un màxim de 3 persones .En la modalitat d’avaluació continua no hi ha sostre de nota. Si no es lliura menys del 75 de les activitats passa a avaluació única. Si e suspèn l’avaluació continua es podrà superar lliurant a la convocatòria ordinària un treball competencial que a més reculli tots els continguts, com l’avaluació única, llavors la nota màxima sols serà 6

Avaluació única: s’ha de fer un treball competencial que a més reculli tots els continguts. Es lliura a la convocatòria ordinària en cas de no aprovar es podrà refer per la extraordinària. En tots dos casos la qualificació màxima possible serà 6


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
AVALUACIÓ ÚNICA en semipresencialitat
Es podrà escollir avaluació única (limitada a un màxim de 6) o avaluació continua
L'avaluació única estarà formada pel lliurament d'un treball individual que inclourà tots els continguts i competències. La nota màxima de l'avaluació única serà d'un 6
Els alumnes que hagin escollit avaluació contínua però hagin suspès, per superar l’assignatura hauran de fer lliurament d'un treball individual que inclourà tots els continguts i competències en convocatòria ordinària. La nota màxima possible serà un 6
Els alumnes que hagin escollit avaluació contínua però no lliurin totes els activitats/treballs (mínim 75%) passaran a fer avaluació única. La nota màxima possible serà un 6
AVALUACIÓ ÚNICA en presencialitat
Es podrà escollir avaluació única (limitada a un màxim de 6) o avaluació continua
L'avaluació única estarà formada pel lliurament d'un treball individual que inclourà tots els continguts i competències. La nota màxima de l'avaluació única serà d'un 6
Els alumnes que hagin escollit avaluació contínua però hagin suspès, per superar l’assignatura hauran de fer lliurament d'un treball individual que inclourà tots els continguts i competències en convocatòria ordinària. La nota màxima possible serà un 6
Els alumnes que hagin escollit avaluació contínua però no lliurin totes els activitats/treballs (mínim 75%) passaran a fer avaluació única. La nota màxima possible serà un 6
AVALUACIÓ ÚNICA en confinamet
Es podrà escollir avaluació única (limitada a un màxim de 6) o avaluació continua
L'avaluació única estarà formada pel lliurament d'un treball individual que inclourà tots els continguts i competències. La nota màxima de l'avaluació única serà d'un 6
Els alumnes que hagin escollit avaluació contínua però hagin suspès, per superar l’assignatura hauran de fer lliurament d'un treball individual que inclourà tots els continguts i competències en convocatòria ordinària. La nota màxima possible serà un 6
Els alumnes que hagin escollit avaluació contínua però no lliurin totes els activitats/treballs (mínim 75%) passaran a fer avaluació única. La nota màxima possible serà un 6


Requisits mínims per aprovar:
En escenari de semipresencialitat
Avaluació continua: és imprescindible fer totes els activitats/treballs. Però no és obligatori aprovar-les totes. Cal assolir una nota de 5 o superior per superar l'assignatura amb el resultats dels diferents percentatges de cada activitat/treball. Es planteja sistema de portafoli (revisió general prèvia a lliurament definitiu). Les activitats/treballs poden fer-se individualment o en grup un màxim de 3 persones .En la modalitat d’avaluació continua no hi ha sostre de nota. Si no es lliura menys del 75 de les activitats passa a avaluació única. Si e suspèn l’avaluació continua es podrà superar lliurant a la convocatòria ordinària un treball competencial que a més reculli tots els continguts, com l’avaluació única, llavors la nota màxima sols serà 6
Avaluació única: s’ha de fer un treball competencial que a més reculli tots els continguts. Es lliura a la convocatòria ordinària en cas de no aprovar es podrà refer per la extraordinària. En tots dos casos la qualificació màxima possible serà 6
En escenari de presencialitat
Avaluació continua: és imprescindible fer totes els activitats/treballs. Però no és obligatori aprovar-les totes. Cal assolir una nota de 5 o superior per superar l'assignatura amb el resultats dels diferents percentatges de cada activitat/treball. Es planteja sistema de portafoli (revisió general prèvia a lliurament definitiu). Les activitats/treballs poden fer-se individualment o en grup un màxim de 3 persones .En la modalitat d’avaluació continua no hi ha sostre de nota. Si no es lliura menys del 75 de les activitats passa a avaluació única. Si e suspèn l’avaluació continua es podrà superar lliurant a la convocatòria ordinària un treball competencial que a més reculli tots els continguts, com l’avaluació única, llavors la nota màxima sols serà 6

Avaluació única: s’ha de fer un treball competencial que a més reculli tots els continguts. Es lliura a la convocatòria ordinària en cas de no aprovar es podrà refer per la extraordinària. En tots dos casos la qualificació màxima possible serà 6

En escenari de confinament
Avaluació continua: és imprescindible fer totes els activitats/treballs. Però no és obligatori aprovar-les totes. Cal assolir una nota de 5 o superior per superar l'assignatura amb el resultats dels diferents percentatges de cada activitat/treball. Es planteja sistema de portafoli (revisió general prèvia a lliurament definitiu). Les activitats/treballs poden fer-se individualment o en grup un màxim de 3 persones .En la modalitat d’avaluació continua no hi ha sostre de nota. Si no es lliura menys del 75 de les activitats passa a avaluació única. Si e suspèn l’avaluació continua es podrà superar lliurant a la convocatòria ordinària un treball competencial que a més reculli tots els continguts, com l’avaluació única, llavors la nota màxima sols serà 6

Avaluació única: s’ha de fer un treball competencial que a més reculli tots els continguts. Es lliura a la convocatòria ordinària en cas de no aprovar es podrà refer per la extraordinària. En tots dos casos la qualificació màxima possible serà 6

TutoriaEl sistema de tutories serà:
- tutories virtuals via videoconferència GoToMeeting. Es farà servir tant en escenari de semipresencialitat o de confinament
- via mail. especialment per dubtes molt concrets, per revisions de portafoli i en el cas de dificulatats tècniques de l'estudiant de fer servir GoToMeeting. Es farà servir tant en escenari de semipresencialitat o de confinament
- tutories presencials. Sols un algunes tutories es faran presencials en escenari de semipresencialitat per casos concrets d'estudiants amb dificultats de connectivitat informàtica. Es preveu un nombre no superior al 10%.
En el cas de que les autoritats sanitàries i el rectorat ho indiqui i es faci tota la docéncia presencial i sense necessitat de mesures especials i que llavors es pugui fer servir els despatxos (espai reduit) les tutories es faran presnecials. Es comunicarà degudament al alumnat

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

El medis de comunicació es faran servir en tots els escenaris i seran:
- MOODLE (horaris, informacions activitats/treballs, recursos, etc.) comunicats de qualsevol novetat o variació de la programació. Es crearà un espai per comunicacions setmanals: Per servir de recordatori i de qualsevol variació del que s’hagi establert per la raó que sigui
- MISSATGERIA DE MOODLE recordatoris de lliuraments i les comunicacions que sia necessàries
- CORREU ELECTRÒNIC qualsevol informació necessària sia del tipus que sia
- GOTOMEETING sistema de videoconferència per realitzar tutories i per classes.

Per reservar hora per tutories virtuals es compartirà un document calendari on s'apuntaran els/les estudiants a fi de poder portar un control i organització tant per tant de l'alumnat com del professor

ESCENARI DE SEMIPRESENCIALITAT
Es farà classe a l'aula amb el percentatge d'estudiants que estableixin les Autoritats competents i la resta de l'alumnat podrà seguir les classes en temps real a través de GoToMeeting. Les sessions seran gravades i compartides amb tots els alumnes (en moodle si hi a capacitat suficient o en carpeta de drive compartida) per que es pugui (re)seguir la classe en qualsevol moment.
Les tutories es faran online sincròniques i un 50% presencial. Aquet percentatge pot variar en funció de la disponibilitat d’espais i/o del estudiants
ESCENARI DE CONFINAMENT
Es farà tota la docència virtual : classes amb GoToMeeting pel 100% d'estudiants. Sessions gravades i compartides amb tots els alumnes (en moodle si hi a capacitat suficient o en carpeta de drive compartida) per que es pugui (re)seguir la classe en qualsevol moment.
Les tutories es faran online sincròniques

ESCENARI DE PRESENCIALITAT
Les classes es faran a les aules. Talment les tutories (segons les normatives de sanitat en ús d'espais reduïts) es farien als despatxos. En presencialitat les tutories podran fer-se també virtuals sincròniques (videoconferències) o asincròniques (correu electrònic)Observacions

És OBLIGATORI que l'alumnat consulti -i si s'escau faci les accions necessàries com pot ser descarregar documents, llegir comunicats/textos, respondre per escrit, lliurar documents, etc.- el moodle, el correu electrònic com a mínim un cop per setmana car és el sistema de comunicació principal tant en escenari de semipresencialitat, presencialitat o de confinament.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
ACTIVITATS TREBALLS.
En Avaluació continua en semipresencialitat s'han de fer totes les activitats de classe/ treballs competencials que no són recuperables i suposaran, en el seu conjunt, el 100% de la nota . En cas de no superar l’assignatura o no haver lliurat totes les assignatures (mínim 75%) en convocatòria ordinària lliuraran un treball de curs competencial (el mateix que el d'avaluació única)
En Avaluació continua en confinament s'han de fer totes les activitats de classe/ treballs competencials que no són recuperables i suposaran, en el seu conjunt, el 100% de la nota. En cas de no superar l’assignatura o no haver lliurat totes les assignatures (mínim 75%) en convocatòria ordinària lliuraran un treball de curs competencial (el mateix que el d'avaluació única)
En Avaluació continua en presencialitat s'han de fer les activitats de classe/ treballs competencials que no són recuperables i suposaran, en el seu conjunt, el 100% de la nota. En cas de no superar l’assignatura o no haver lliurat totes les assignatures (mínim 75%) en convocatòria ordinària lliuraran un treball de curs competencial (el mateix que el d'avaluació única)

En Avaluació única en semipresencialitat s’ha de fer un treball competencial que es lliurarà en dates de convocatòria ordinària i suposarà el 100% de la nota. Si no s’aprova es poden fer les modificacions pertinents per superar l’assignatura en convocatòria extraordinària
En Avaluació única en confinament s’ha de fer un treball competencial que es lliurarà en dates de convocatòria ordinària i suposarà el 100% de la nota. Si no s’aprova es poden fer les modificacions pertinents per superar l’assignatura en convocatòria extraordinària
En Avaluació única en presencialitat s’ha de fer un treball competencial que es lliurarà en dates de convocatòria ordinària i suposarà el 100% de la nota. Si no s’aprova es poden fer les modificacions pertinents per superar l’assignatura en convocatòria extraordinàriaACTIVITATS CLASSES

En escenari de semipresencialitat es farà la classe a l'aula i hi assistiran el percentatge d'alumnes estipulat per la normativa(en el moment d'escriure el 50%). La resta d'alumnes la seguirà en streming i serà gravat per si algun alumne té problemes de connectivitat
En escenari de virtualitat es farà tot online de forma sincrònica i els alumnes restaran a casa seva i es connectaran a l'hora de la classe. Serà gravat per si algun alumne té problemes de connectivitat
En escenari de presencialitat les classes passaran a fer-se a l'aula física i hi assistiran tots els alumnes matriculats


Modificació de l'avaluació:
ES POT ESCOLLIR AVALUACIÓ ÚNICA O AVALUACIÓ CONTÍNUA

AVALUACIÓ ÚNICA
AVALUACIÓ ÚNICA en semipresencialitat
Es podrà escollir avaluació única (limitada a un màxim de 6) o avaluació continua
L'avaluació única estarà formada pel lliurament d'un treball individual que inclourà tots els continguts i competències. La nota màxima de l'avaluació única serà d'un 6
Els alumnes que hagin escollit avaluació contínua però hagin suspès, per superar l’assignatura hauran de fer lliurament d'un treball individual que inclourà tots els continguts i competències en convocatòria ordinària. La nota màxima possible serà un 6
Els alumnes que hagin escollit avaluació contínua però no lliurin totes els activitats/treballs (mínim 75%) passaran a fer avaluació única. La nota màxima possible serà un 6
AVALUACIÓ ÚNICA en presencialitat
Es podrà escollir avaluació única (limitada a un màxim de 6) o avaluació continua
L'avaluació única estarà formada pel lliurament d'un treball individual que inclourà tots els continguts i competències. La nota màxima de l'avaluació única serà d'un 6
Els alumnes que hagin escollit avaluació contínua però hagin suspès, per superar l’assignatura hauran de fer lliurament d'un treball individual que inclourà tots els continguts i competències en convocatòria ordinària. La nota màxima possible serà un 6
Els alumnes que hagin escollit avaluació contínua però no lliurin totes els activitats/treballs (mínim 75%) passaran a fer avaluació única. La nota màxima possible serà un 6
AVALUACIÓ ÚNICA en confinamet
Es podrà escollir avaluació única (limitada a un màxim de 6) o avaluació continua
L'avaluació única estarà formada pel lliurament d'un treball individual que inclourà tots els continguts i competències. La nota màxima de l'avaluació única serà d'un 6
Els alumnes que hagin escollit avaluació contínua però hagin suspès, per superar l’assignatura hauran de fer lliurament d'un treball individual que inclourà tots els continguts i competències en convocatòria ordinària. La nota màxima possible serà un 6
Els alumnes que hagin escollit avaluació contínua però no lliurin totes els activitats/treballs (mínim 75%) passaran a fer avaluació única. La nota màxima possible serà un 6


AVALUACIÓ CONTÍNUA
Avaluació Contínua en semipresencialitat
L’avaluació continua obliga a fer totes les activitats/ treballs. Les activitats/ treballs es podran fer de forma individual o per grups màxim de 3 persones. Totes les activitats/ treballs es treballen en sistema de portafoli (pre-correcció abans de lliurament definitiu en unes dates determinades). Les activitats/ treballs es realitzaran online de forma asincrònica.

Els alumnes que hagin escollit avaluació contínua i hagin lliurat menys del 75% de les activitats passaran a fer avaluació única (lliurament d'un treball individual que inclourà tots els continguts i competències i amb la màxima nota possible de 6). En aquest cas no s’aplica el sistema de portafoli


Criteris de qualificació
En escenari de semipresencialitat
Avaluació continua: és imprescindible fer totes els activitats/treballs. Però no és obligatori aprovar-les totes. Cal assolir una nota de 5 o superior per superar l'assignatura amb el resultats dels diferents percentatges de cada activitat/treball. Es planteja sistema de portafoli (revisió general prèvia a lliurament definitiu). Les activitats/treballs poden fer-se individualment o en grup un màxim de 3 persones .En la modalitat d’avaluació continua no hi ha sostre de nota. Si no es lliura menys del 75 de les activitats passa a avaluació única. Si e suspèn l’avaluació continua es podrà superar lliurant a la convocatòria ordinària un treball competencial que a més reculli tots els continguts, com l’avaluació única, llavors la nota màxima sols serà 6
Avaluació única: s’ha de fer un treball competencial que a més reculli tots els continguts. Es lliura a la convocatòria ordinària en cas de no aprovar es podrà refer per la extraordinària. En tots dos casos la qualificació màxima possible serà 6
En escenari de presencialitat
Avaluació continua: és imprescindible fer totes els activitats/treballs. Però no és obligatori aprovar-les totes. Cal assolir una nota de 5 o superior per superar l'assignatura amb el resultats dels diferents percentatges de cada activitat/treball. Es planteja sistema de portafoli (revisió general prèvia a lliurament definitiu). Les activitats/treballs poden fer-se individualment o en grup un màxim de 3 persones .En la modalitat d’avaluació continua no hi ha sostre de nota. Si no es lliura menys del 75 de les activitats passa a avaluació única. Si e suspèn l’avaluació continua es podrà superar lliurant a la convocatòria ordinària un treball competencial que a més reculli tots els continguts, com l’avaluació única, llavors la nota màxima sols serà 6

Avaluació única: s’ha de fer un treball competencial que a més reculli tots els continguts. Es lliura a la convocatòria ordinària en cas de no aprovar es podrà refer per la extraordinària. En tots dos casos la qualificació màxima possible serà 6

En escenari de confinament
Avaluació continua: és imprescindible fer totes els activitats/treballs. Però no és obligatori aprovar-les totes. Cal assolir una nota de 5 o superior per superar l'assignatura amb el resultats dels diferents percentatges de cada activitat/treball. Es planteja sistema de portafoli (revisió general prèvia a lliurament definitiu). Les activitats/treballs poden fer-se individualment o en grup un màxim de 3 persones .En la modalitat d’avaluació continua no hi ha sostre de nota. Si no es lliura menys del 75 de les activitats passa a avaluació única. Si e suspèn l’avaluació continua es podrà superar lliurant a la convocatòria ordinària un treball competencial que a més reculli tots els continguts, com l’avaluació única, llavors la nota màxima sols serà 6

Avaluació única: s’ha de fer un treball competencial que a més reculli tots els continguts. Es lliura a la convocatòria ordinària en cas de no aprovar es podrà refer per la extraordinària. En tots dos casos la qualificació màxima possible serà 6
Tutoria i comunicació:
El sistema de tutories serà:
- tutories virtuals via videoconferència GoToMeeting. Es farà servir tant en escenari de semipresencialitat o de confinament
- via mail. especialment per dubtes molt concrets, per revisions de portafoli i en el cas de dificultats tècniques de l'estudiant de fer servir GoToMeeting. Es farà servir tant en escenari de semipresencialitat o de confinament
- tutories presencials. Sols un algunes tutories es faran presencials en escenari de semipresencialitat per casos concrets d'estudiants amb dificultats de connectivitat informàtica. Es preveu un nombre no superior al 10%.
En el cas de que les autoritats sanitàries i el rectorat ho indiqui i es faci tota la docència presencial i sense necessitat de mesures especials i que llavors es pugui fer servir els despatxos (espai reduït) les tutories es faran presencials. Es comunicarà degudament al alumnat

SISTEMA DE COMUNICACIÓ
El medis de comunicació es faran servir en tots els escenaris i seran:
- MOODLE (horaris, informacions activitats/treballs, recursos, etc.) comunicats de qualsevol novetat o variació de la programació. Es crearà un espai per comunicacions setmanals: Per servir de recordatori i de qualsevol variació del que s’hagi establert per la raó que sigui
- MISSATGERIA DE MOODLE recordatoris de lliuraments i les comunicacions que sia necessàries
- CORREU ELECTRÒNIC qualsevol informació necessària sia del tipus que sia
- GOTOMEETING sistema de videoconferència per realitzar tutories i per classes.

Per reservar hora per tutories virtuals es compartirà un document calendari on s'apuntaran els/les estudiants a fi de poder portar un control i organització tant per tant de l'alumnat com del professor

ESCENARI DE SEMIPRESENCIALITAT
Es farà classe a l'aula amb el percentatge d'estudiants que estableixin les Autoritats competents i la resta de l'alumnat podrà seguir les classes en temps real a través de GoToMeeting. Les sessions seran gravades i compartides amb tots els alumnes (en moodle si hi a capacitat suficient o en carpeta de drive compartida) per que es pugui (re)seguir la classe en qualsevol moment.
Les tutories es faran online sincròniques i un 50% presencial. Aquet percentatge pot variar en funció de la disponibilitat d’espais i/o del estudiants
ESCENARI DE CONFINAMENT
Es farà tota la docència virtual : classes amb GoToMeeting pel 100% d'estudiants. Sessions gravades i compartides amb tots els alumnes (en moodle si hi a capacitat suficient o en carpeta de drive compartida) per que es pugui (re)seguir la classe en qualsevol moment.
Les tutories es faran online sincròniques

ESCENARI DE PRESENCIALITAT
Les classes es faran a les aules. Talment les tutories (segons les normatives de sanitat en ús d'espais reduïts) es farien als despatxos. En presencialitat les tutories podran fer-se també virtuals sincròniques (videoconferències) o asincròniques (correu electrònic)


Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.