Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Estructura i funció dels diferents aparells i sistemes excretor i reproductor, sistema immune, la sang i sistema endocrí. Homeòstasi. Adaptació a l'entorn. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori. Desenvolupament embrionari i organogènesi. Reconèixer amb mètodes macroscòpics, microscòpics i tècniques d'imatge la morfologia i estructura de teixit, òrgans i sistemes. Comprendre les proves funcionals para determinar paràmetres vitals en relació als sitemes mencionats i interpretar-los.
Crèdits ECTS:
10

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
PERE BOADAS VAELLO  / OSCAR CAMPUZANO LARREA  / ANA CARRERA BURGAYA  / SONIA PALOMERAS PAIRET  / ELISABETH PINART NADAL  / FRANCISCO REINA DE LA TORRE  / FABIANA SILVIA SCORNIK GERZENSTEIN  / ENRIQUE VERDU NAVARRO
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (35%), Anglès (5%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
PERE BOADAS VAELLO  / OSCAR CAMPUZANO LARREA  / ANA CARRERA BURGAYA  / ARIADNA DELGADO BERMUDEZ  / SONIA PALOMERAS PAIRET  / ELISABETH PINART NADAL  / FRANCISCO REINA DE LA TORRE  / FABIANA SILVIA SCORNIK GERZENSTEIN  / ENRIQUE VERDU NAVARRO
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (35%), Anglès (5%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
PERE BOADAS VAELLO  / OSCAR CAMPUZANO LARREA  / ANA CARRERA BURGAYA  / ARIADNA DELGADO BERMUDEZ  / MERITXELL DEULOFEU FIGUERAS  / SONIA PALOMERAS PAIRET  / ELISABETH PINART NADAL  / MARC RABIONET DIAZ  / FRANCISCO REINA DE LA TORRE  / ENRIQUE VERDU NAVARRO
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (35%), Anglès (5%)

Grup D

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
PERE BOADAS VAELLO  / OSCAR CAMPUZANO LARREA  / ANA CARRERA BURGAYA  / AIDA CATEURA VALL-LLOSERA  / YENTEL MATEO OTERO  / SONIA PALOMERAS PAIRET  / ELISABETH PINART NADAL  / FRANCISCO REINA DE LA TORRE  / FABIANA SILVIA SCORNIK GERZENSTEIN  / ENRIQUE VERDU NAVARRO
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (35%), Anglès (5%)

Competències

 • Comprendre i reconèixer l'estructura i funció normal del cos humà, a nivell molecular, cel·lular, tisular, orgànic i de sistemes, en les distintes etapes de la vida i en els dos sexes.
 • Comprendre i reconèixer els efectes, mecanismes i manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • Comprendre i reconèixer els efectes del creixement, el desenvolupament i l'envelliment sobre l'individu i el seu entorn social.
 • Saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats clíniques, terapèutiques, preventives i d'investigació.

Continguts

1. SANG I IMMUNITAT: 1.1. Característiques fisico-químiques i funcions generals de la sang 1.2. Elements formes de la sang i les seves funcions 1.3. Grup sanguini ABO/Rh 1.4. Hemostasia: fases, elements cel·lulars i humorals 1.5. Sistema limfoide: ganglis limfàtics, timus, melsa 1.6. Immunitat: tipus, respostes immunes cel·lular i humoral, paper de les immunoglobulines i de les proteïnes del complement, característiques funcionals dels antígens d'histocompatibilitat.

2. SISTEMA EXCRETOR I LÍQUIDS CORPORALS: 2.1. Morfologia general de l'aparell urinari: morfologia, disposició i estructura del ronyó; vascularització i innervació del ronyó; conductes excretors del ronyó i les seves relacions anatòmiques en ambdós sexes; morfologia, constitució, configuració, estructura i relacions de la bufeta urinària en ambos sexes; vascularització i innervació de la bufeta urinària; morfologia, constitució, trajecte, estructura histologia i relacions anatòmiques de la uretra en els seus diferents segments i en ambdós sexes; vascularització i innervació de la uretra. 2.2. Estructura general de l'aparell urinari: unitats estructurals del ronyó: túbuls urinífers, vasos sanguinis i teixit connectiu; organització dels conductes urinífers: nefrona i túbuls col·lectors; estructura microscòpica de la nefrona: corpuscle renal i túbuls renals; característiques de l’epiteli urinífer en les seves porcions proximal, intermedi i distal. Diferenciar entre epiteli urinífer i epiteli dels conductes col·lectors. 2.3. Funcions generals del ronyó: aigua corporal, compartiments líquids corporals, característiques i composició dels líquids corporals i relacions entre els compartiments corporals; funcions básiques del ronyó; unitat morfo-funcional del ronyó: la nefrona. 2.4. Funció i hemodinàmica glomerular: estructura funcional de la barrera de filtració del corpuscle renal: factors implicats en la filtración; concepte de taxa de filtració glomerular (TFG), mètodes d’avaluació, i mecanismes implicats en la seva regulació; concepte de flux sanguini renal, distribució intrarrenal i mecanismes implicats en la regulació del flux sanguini renal. 2.5. Funció del processos tubulars: mecanismes de reabsorció de glucosa, aminoàcids, aigua, i d’ions en els segments tubulars de la nefrona; mecanismes de secreció de potassi en els segments tubulars de la nefrona; mecanismes de secreció d’àcids i bases orgàniques; concepte i relació entre càrrega tubular, transport màxim i excreció urinària. 2.6. Regulació del volum i l'osmolalitat dels líquids corporals i mecanismes de concentració de l'orina: característiques del volum i composició dels líquids corporals; mecanismes implicats en la regulació del volum dels líquids corporals; mecanismes implicats en la regulació de l’osmolalitat dels líquids corporals; factors que influeixen en la concentració/dilució de l’orina: depuració d’aigua lliure; contribució del ronyó al control a llarg termini de la pressió arterial. 2.7. Regulació renal de l'equilibri àcid-bàsic dels líquids corporals: mecanisme renal de regulació a llarg termini de l’equilibri àcid-base dels líquids corporals; influència de les variacions de l’equilibri àcid-base dels líquids corporals en el contingut i distribució dels ions potassi i calci; mecanismes implicats en la regulació de la concentració plasmàtica d’ions sodi, potassi i calci. 2.8. Fisiologia de les vies urinàries: transport de l'orina en el tracte urinari superior; funcions de la bufeta urinària; micció: reflex de micció i control nerviós de la micció.

3. SISTEMA REPRODUCTOR MASCULÍ I FEMENÍ 3.1. Morfologia de l’aparell genital masculí i els seus òrgans integrants; morfologia, disposició, constitució i estructura del testicle i els seus embolcalls; via espermàtica, i les seves relacions topogràfiques, i la seva estructura histològica; el penis: constitució i estructura, i els seus embolcalls; morfologia, disposició, constitució, estructura i relacions de les glàndules annexes del sistema reproductor masculí; vascularització i innervació del testicle, vies espermàtiques i penis. 3.2. Estructura de l'aparell genital masculí: organització i composició cel·lular dels conductes seminífers i del teixit intersticial, i la seva interrelació; organització del sistema canalicular de la rete testis i l’estructura de l’epiteli que revesteix els canalicles; diferenciar entre els canalicles de la rete testis i els conductes eferents; estructura histològica de l’epidídim; organització estructural de la uretra masculina. 3.3. Funció de l'aparell genital masculí: eix hipotàlem-hipòfisi-gonadal que regula la formació i maduració dels gàmetes masculins, i la biosíntesi d’andrògens gonadals; funcions dels andrògens en el desenvolupament dels caràcters sexuals secundaris en l’home; resposta sexual masculina: canvis fisiològics genitals i extra genitals. 3.4. Morfologia de l’aparell genital femení i els seus òrgans integrants; morfologia, disposició, constitució, estructura i relacions de l’ovari; morfologia, localització, estructura i relacions de l’úter i trompes uterines; orientació de l’úter a la cavitat pelviana i els medis de fixació del conjunt uteroovàric; vascularització i innervació del conjunt uteroovàric; morfologia, constitució, estructura i relacions dels genitals externs femenins i glàndules annexes; vascularització i innervació dels genitals externs femenins; morfologia, situació, estructura i relacions de la mama; vascularització, innervació i drenatge limfàtic de la mama; canvis gestacionals dels òrgans genitals femenins. 3.5. Embriologia de l'aparell genital i altres: desenvolupament embrionari dels òrgans genitals interns i externs en ambdós sexes; desenvolupament embrionari del sistema uro-reproductor; constitució muscular del terra pelvià en ambdós sexes, raonant les seves implicacions funcionals en els mecanismes esfinterians. 3.6. Estructura de l'aparell genital femení: identificar a l’escorça d’un ovari madur els diferents estadis de desenvolupament fol·licular (fol·licles primordials, primaris, secundaris i terciaris) i els cossos lutis i albicans, i correlacionar els diferents estadis de desenvolupament fol·licular amb el cicle ovàric i l’ovulació; paper de les trompes en el transport i nodriment de l’oòcit, i en el transport i reserva d’espermatozoides, i conèixer els canvis cíclics de les trompes i la seva correlació amb el cicle ovàric; diferenciar estrat funcional i estrat basal de l’endometri, i conèixer els canvis que experimenta l’endometri al llarg del cicle menstrual. 3.7. Funció de l'aparell genital femení: eix hipotàlem-hipòfisi-gonadal femení, i les funcions hormonals que regulen el cicle menstrual; funcions dels estrògens en el desenvolupament dels caràcters sexuals secundaris de la dona; resposta sexual femenina: canvis fisiològics genitals i extra genitals. 3.8. Fisiologia de l'embaràs i la lactància: mecanismes implicats en l'embaràs; resposta de l’organisme matern durant l’embaràs; mecanismes fisiològics implicats en el part; paper de les hormones en el desenvolupament de les glàndules mamàries, en la producció i secreció de llet materna. 3.9. Fisiologia fetal i neonatal: mecanismes fisiològics implicats en el creixement i desenvolupament funcional del fetus; processos fisiològics del nounat i les seves adaptacions a la vida extrauterina.

4. SISTEMA ENDOCRÍ i METABOLISME CORPORAL 4.1. Hipotàlem i hipófisis: estructura de l'hipotàlem i hipòfisis con a entitat funcional; síntesi, secreció, mecanismes d’acció i funcions de les hormones hipotalàmiques; mecanisme de regulació de la secreció de les hormones hipotalàmiques; estructura microscòpica de l’adenohipòfisi i la neurohipòfisis; síntesi, secreció, mecanisme d’acció i funcions de les hormones neurohipofisàries; mecanisme de regulació de la secreció de les hormones neurohipofisàries; tipus cel·lulars i hormones de la adenohipòfisis; característiques químiques de les hormones adenohipofisàries; estructura, síntesi, secreció, transport i accions biològiques de l’hormona del creixement, i el mecanisme de la regulació de la seva secreció; estructura, síntesi, secreció, transport i accions biològiques de la prolactina, i el mecanisme de la regulació de la seva secreció. 4.2. Eix hipotàlem-hipòfiso-tiroïdal i regulació del metabolisme del fòsfor i calci: l’organització microscòpica de la glàndula tiroides; l’organització microscòpica de la glàndula paratiroides; estructura, síntesi, secreció, transport i accions biològiques de les hormones hipotalàmiques TRH i somatostatina, i el mecanisme de la regulació de les seves secrecions; metabolisme del iode en la glàndula tiroides; síntesi, secreció, transport, mecanisme d’acció i accions biològiques de les hormones tiroïdals, i el mecanisme de regulació de la secreció d’aquestes hormones; síntesi, secreció, transport, mecanisme d’acció i accions biològiques de les hormones reguladores del metabolisme del fòsfor i el calci: PTH i calcitonina. 4.3. Eix hipotàlem-hipòfiso-suprarenal: l’organització microscòpica de la glàndula suprarenal; característiques químiques, síntesi, secreció, accions biològiques i regulació de les hormones CRH i ACTH; síntesi, secreció, transport, mecanisme d’acció, accions biològiques, i mecanisme de regulació de la secreció dels corticosteroides, mineral corticoides i glucocorticoides; síntesi, secreció, transport, mecanisme d’acció i accions biològiques de les hormones de la medul·la suprarenal: catecolamines suprarenals. 4.4. Eix hipotàlem-hipòfiso-gonadal: característiques químiques, síntesis, secreció, mecansime d'acció i regulació del pèptid hipotalàmic alliberador de gonadotropines (GnRH); característiques químiques, síntesis i secreció, mecanismes d'acció, accions i regulació de la secreció de les gonadotropines hipofisàries; funció gonadal: hormones ovàriques i hormones testiculars. 4.5. Glàndula pineal: l’organització microscòpica de la glàndula pineal; estructura, síntesi, secreció, transport i accions biològiques de la melatonina, i el mecanisme de la regulació de la seva secreció. 4.6. Pàncrees endocrí: característiques histològiques dels illots pancreàtics, i dels diferents tipus de cèl·lules secretores; característiques funcionals del pàncrees endocrí; característiques químiques, síntesis, secreció, mecanisme d’acció, accions biològiques i regulació de la secreció d’insulina, glucagó, somatostatina, amilina i pèptid C. 4.7. Regulació neuro-humoral de la ingesta d'aliments: factors orexigèncis i anorexigènics; circuïts neuronals implicats en la regulació de la ingesta d'aliments. 4.8. Metabolisme corporal: equilibri energètic corporal, paper dels oligoelements en el metabolisme corporal, taxa metabòlica i requeriments energètics, regulació hormonal de la taxa metabòlica, temperatura corporal i metabolisme.4.9. Fisiologia dels ritmes biològics: característiques dels ritmes biològics; organització funcional del sistema circadiari; mecanismes moleculars. 4.10. Fisiologia de l'envelliment corporal: canvis fisiològics associats a l'envelliment

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 2,00 7,00 0 9,00
Anàlisi / estudi de casos 4,50 3,00 0 7,50
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 0 35,00 30,00 65,00
Prova d'avaluació 12,00 27,00 1,00 40,00
Sessió expositiva 43,00 43,50 0 86,50
Sessió pràctica 28,00 14,00 0 42,00
Total 89,50 129,50 31,00 250

Bibliografia

 • Boron, Walter F. (cop. 2012 ). Medical physiology : a cellular and molecular approach (Updated 2nd ed.). Philadelphia, PA: Saunders/Elsevier. Catàleg
 • Boron, Walter F. (2017). Fisiología médica (Tercera edición). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Costanzo, Linda S. (2018). Fisiología (Sexta edición). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Flores V (2015). Embriología humana : bases moleculares y celulares de la histogénesis, la morfog. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Gartner, Leslie P (2006). Color atlas of histology . Lippincott Williams & Wilkins. Catàleg
 • Gartner, Leslie P. (2018). Histología : (7ª edición). L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona: Wolters Kluwer. Catàleg
 • Geneser, Finn (2000). Histología : sobre bases biomoleculares . Médica Panamericana. Catàleg
 • Hall, John E. (2011). Guyton and Hall textbook of medical physiology . Elsevier Saunders. Catàleg
 • Hall, John E (2016). Tratado de fisiología médica : Guyton y Hall (13a ed.). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Junqueira, Luiz Carlos Uchõa (2015). Histología básica : (12ª ed.). México: Editorial Medica Panamericana. Catàleg
 • Kierszenbaum, Abraham L (cop. 2016 ). Histología y biología celular : introducción a la anatomía patológica (4a ed.). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Kierszenbaum, Abraham L. (2016). Histología y biología celular : (Cuarta edición). Barcelona: Elsevier España SLU, a https://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecaudg-ebooks/detail.action?docID=4626738 Catàleg
 • Mezquita Pla, Cristóbal (2018). Fisiología médica : (2ª edición). Madrid: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Moore, Keith L (2013 ). The Developing human : clinically oriented embryology (9th ed.). Philadelphia: Elsevier Saunders. Catàleg
 • Moore L, Persaud TVN, Torchia MG (2016). Antes de nacer : fundamentos de embriología y anomalías congénitas (9ª). Madrid: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Moore, Keith L. (2016). Embriología clínica :. Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Moore, Keith L. (2017). Anatomía con orientación clínica / (8a edición). L'Hospitalet de Llobregat: Wolters Kluwer. Catàleg
 • Putz, Reinhard (cop. 2008 ). Sobotta atlas of human anatomy : head, neck, upper limb, thorax, abdomen, pelvis, lower limb (14th). Munchen: Elsevier. Catàleg
 • Rohen, Johannes W (2015). Atlas de anatomía humana : (8a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Sadler, T. W (2016). Langman embriología médica (13a ed.). Barcelona: Wolters Kluwer. Catàleg
 • Schünke, Michael (cop. 2015 ). Prometheus : texto y atlas de anatomía (3a ed.). Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • Silverthorn, Dee Unglaub (cop. 2008 ). Fisiología humana : un enfoque integrado (4ª ed.). Buenos Aires: Médica Panamericana. Catàleg
 • Silverthorn, Dee Unglaub (2019). Fisiología humana: (8a [edició]). Ciudad de México: Médica Panamericana, a https://www.medicapanamericana.com/VisorEbookV2/Ebook/9786078546237 Catàleg
 • Sobotta, Johannes (2019). Atlas de anatomía humana (24a edición). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Tresguerres, J. A. F. (cop. 2010 ). Fisiología humana (4a ed.). México, D.F. [etc.]: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Avaluació Sessions ABP (1 a 5) Es valorarà mitjançant qüestionari estandarditzat segons els criteris establerts per la Faculat de Medicina. 40 No
Avaluació tipus ABP L’AVALUACIÓ BASADA EN PROBLEMES es farà al final del mòdul mitjançant un examen realitzat en dos temps. En el primer temps l'alumne haurà d'analitzar raonadament els casos problema proporcionats, mostrant la comprensió dels conceptes bàsics de les àrees d'anatomia, histologia i fisiologia que fonamenten la presentació del cas. L'alumne haurà d'escollir un dels problemes, sobre el qual se li faran preguntes en el segon temps de l'examen. La primera part de l'examen es comptabilitza sobre un 50% de la nota, mentre que la segona part es comptabilitza sobre un 50%. 20
Avaluació GLOBAL TEÒRICO-PRÂCTICA Aquesta avaluació comptarà amb una part de continguts teòrics i una part de coneixement pràctics.
L’AVALUACIÓ DE CONTINGUTS TEÒRICS es basarà en una prova d'elecció múltiple per avaluar l’assoliment dels continguts globals del mòdul. L'AVALUACIÓ DE CONTINGUTS PRÀCTICS es farà mitjançant examen escrit que valorarà habilitats i coneixements pràctics de fisiologia, habilitats de reconeixement i identificació sobre preparacions anatòmiques, imatges radiològiques i preparacions histològiques.
40

Qualificació

Per a la qualificació del mòdul, el 60% de la nota correspondrà a l'avaluació basada en problemes i el 40% correspondrà a l'avaluació teoricopràctica.

La nota global del mòdul queda configurada amb l'aplicació dels diferents percentatges de les notes obtingudes en cadascun dels blocs d'avaluació definits:

AVALUACIÓ BASADA EN PROBLEMES (60%)
Participació en les tutories ABP = 40%
Examen tipus ABP = 20%

AVALUACIÓ TEÒRICO-PRÀCTICA (40%)
Avaluació teòrica = 20%
Avaluació pràctica = 20%

Per poder aplicar els percentatges d’avaluació i obtenir la qualificació final del mòdul, és necessari que l'alumne obtingui una NOTA MÍNIMA de 5 a cadascun dels blocs (avaluació de les sessions d’ABP, examen tipus ABP i avaluació teoricopràctica).

Si no s’obté aquesta nota en algun/s dels blocs es considerarà que l'alumne NO SUPERA el mòdul. En aquest cas pels blocs d’Avaluació Basada en Problemes (examen tipus ABP) i Avaluació Teòrico-Pràctica, l’alumne podrà presentar-se a una AVALUACIÓ de RECUPERACIÓ en la que igualment caldrà que superi, en cadascun dels d’ells, una nota mínima de 5.

L’AVALUACIÓ DE SESSIONS d’ABP NO ÉS RECUPERABLE, donat que és una avaluació continuada de la participació en aquestes sessions que es realitza al llarg del mòdul.

La convocatòria de recuperació només donarà dret a obtenir una qualificació numèrica de 5 a la part suspesa. Al mateix temps, només podran presentar-se a aquesta convocatòria aquells alumnes que, havent realitzat les proves d'avaluació presencials ordinàries del mòdul, no l'hagin superat.

NOTA: en el cas de l'avaluació única s'aplicaran els criteris establerts a l'apartat d'avaluació única

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota global de NO PRESENTAT es reserva per aquells alumnes que no hagin vingut a cap de les proves d'avaluació, que són: sessions ABP, avaluació tipus ABP i avaluació global teórico-pràctica.

En cas que un alumne no es presenti a una o més de les proves d'avaluació, tindrà en aquesta/es la qualificació de 0, per tal de poder aplicar els percentatges a la resta de notes del mòdul.

Avaluació única:
L’avaluació única que s’aplicarà al present mòdul serà l’anomenada “avaluació alternativa” aprovada en Comissió de Govern de la Facultat de Medicina del dia 22 de novembre de 2019, que en resum estableix:

1. Els mòduls disposaran d’una avaluació alternativa de manera que els i les estudiants que així ho vulguin puguin continuar l’avaluació vigent.

2. Els i les estudiants que ho desitgin es podran acollir a l’avaluació alternativa, mitjançant comunicació presentada al registre de la Secretaria Acadèmica, fent constar en l’imprès corresponent els mòduls en què s’acolliran a l’esmentada avaluació alternativa. No s’hi podran acollir els i les estudiants que ja s’hagin presentat a les avaluacions realitzades.

3. El termini per presentar la comunicació finalitzarà 24 hores abans de les dates d’avaluació establertes, i s’entén que la decisió presa no es podrà rectificar.

4. La Secretaria Acadèmica informarà els coordinadors de mòduls de quins estudiants s’han acollit a l’avaluació alternativa.

5. Les dates de l’avaluació continuada de tots els mòduls seguiran el calendari establert.

6. Avaluació alternativa:

6.1 En el cas que l’estudiant hagi assistit a un nombre igual o superior als 2/3 de les sessions ABP del mòdul corresponent i que no hagi comunicat res en sentit contrari, les tutories ABP seran avaluades.

6.2 El tutor o tutora de l’ABP, mitjançant el registre d’assistència, podrà indicar a l’estudiant, si aquest ho sol·licita, l’acompliment de l’assistència dels 2/3 de les sessions.

6.3 Les absències justificades a les sessions ABP seran considerades dins dels 2/3 esmentats.

6.4. En el cas que l’estudiant hagi assistit a un nombre inferior als 2/3 de les sessions ABP d’un mòdul, les tutories no seran avaluades. En aquest cas, les diferents tipologies d’avaluació es ponderaran tal com segueix:
• Examen ABP (1a i 2a part): = 33,4% de la nota final
• Altres tipus d’examen (test, preguntes curtes, pràctic, etc.): = 66,6 % de la nota final

6.7. Les avaluacions alternatives es faran en dates indicades pel coordinador o coordinadora de cada mòdul, que haurà de vetllar per interferir el mínim possible en l’activitat acadèmica dels estudiants en altres mòduls de la titulació. Així mateix, les dates s’hauran de fixar amb prou antelació per realitzar les avaluacions i les recuperacions corresponents respectant els terminis de generació i tancament d’actes.

7. En ambdues situacions, la qualificació final dependrà de la superació per separat de cadascuna de les parts avaluades.

En base a aquesta normativa de Facultat de Medicina, l’avaluació única del present mòdul s’aplicarà a aquells estudiants que ho demanin, i consistirà en les mateixes proves d’avaluació que l’avaluació continuada, i en els mateixos dies d’avaluació, tant per a la convocatòria ordinària com per a la de recuperació.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories amb els docents del mòdul es podran realitzar mitjançant les següents vies:

(a) Presencial en el despatx del docent: s’haurà de demanar cita prèvia amb el corresponent docent, mitjançant enviament d’un missatge a l’adreça institucional del correu-e del docent (nom.cognom@udg.edu), indicant el motiu de la tutoria i si aquesta serà individual o grupal. Els docents respondran concretant el dia, hora i lloc de la tutoria presencial. Per raons de seguretat, els docents podran limitar l’aforament de la tutoria grupal.

(b) No presencial amb el docent: s’haurà de demanar cita prèvia amb el corresponent docent, mitjançant enviament d’un missatge a l’adreça institucional del correu-e del docent (nom.cognom@udg.edu), indicant el motiu de la tutoria i si aquesta serà individual o grupal. Els docents respondran concretant el dia i hora que la tutoria es farà mitjançant l’enllaç “google-meet”.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb els estudiants es farà mitjançant les següents vies:

(a) Fòrum de preguntes: s’habilita en el moodle de l’assignatura un fòrum per a cada àrea de coneixement (Anatomia, Histologia, Fisiologia) on l’alumne pot fer les preguntes oportunes i específiques de coneixement d’aquestes tres àrees i on rebrà les respostes dels docents.

(b) Interacció directe presencial: els estudiants podran comunicar-se directament amb els docents en els moments que es facin activitats docents presencials. Tanmateix, podran fer una reunió amb el corresponent docent mitjançant cita prèvia demanada al correu-e del docent.

(c) Interacció no presencial: els estudiants podran comunicar-se de forma no presencial amb el docent mitjançant correu-e o per videoconferència amb enllaç “google-meet” amb petició prèvia al docent pel fòrum o per correu-e.

Observacions

Per cada unitat de coneixement (UC) o bloc temàtic, tindreu una distribució d'objectius per activitat. Aquesta taula us serveix de referència per saber què es treballarà en cada activitat. L'alumne ha d'haver treballat aquests objectius abans de l'activitat per tal de dinamitzar la sessió.

Els tallers pràctics d'anatomia es faran a la sala de dissecció i és condició obligada el que l'alumne porti bata. Al mateix temps, es recomana que els alumnes portin sabates tancades i vestimenta adeqüada. Es recomanable portar a les sessions de tallers un atlas fotogràfic d'anatomia.

Organització dels tallers pràctics de diagnòstic histològic:
- Per a la realització de les pràctiques haureu de portar llapís, goma i el guió de pràctiques.
- El guions de pràctiques per cada una de les UCs es penjaran com a material-recurs a cada UC.

Organització dels tallers de fisiologia:
- Portar el guió de pràctiques
- Portar bata

Per a tots els tallers pràctics d'aquest mòdul cal seguir les normes de seguretat dels laboratoris docents indicades a les corresponents portes dels laboratoris, així com les indicades en tot moment pels corresponents docents que estiguin impartint el taller pràctic.

NO ES POT FER CAP CANVI ENTRE ELS GRUPS DE PRÀCTIQUES. Qualsevol canvi entre grups de pràctiques te que està molt be justificat, i en tot moment haurà de ser comunicat amb antelació al docent responsable del corresponent taller per a que autoritzi aquest canvi.

NOTA: Per aquest curs acadèmic 2020-2021, se seguiran les mesures de seguretat indicades per la Facultat de Medicina, com es el manteniment de la distància entre persones de 1,5 metres; utilització de bata, de guants i de mascareta, i si escau de pantalla protectora. Tanmateix, regularment s'han de rentar les mans i l'utilització de gel hidro-alcohòlic. Totes aquestes mesures s'aplicaran a totes les activitats acadèmiques indicades per la Facultat de Medicina.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
I. EN UN ESCENARI D’OBERTURA DELS CENTRES DOCENTS DE LA UDG PERÒ AMB AFORAMENT LIMITAT I MESURES SANITÀRIES DURANT EL PERÍODE D’EXCEPCIONALITAT, LES ACTIVITATS DOCENTS DE L’ASSIGNATURA S’ORGANITZA DE LA SEGÜENT FORMA:

HORARI DE L’ASSIGNATURA O MÒDUL
Aquest horari oficial estarà en la plana moodle de l’assignatura, a l’abast de tots els estudiants matriculats.

SESIONS ABP:
Preferentment programades per les tardes mitjançant la plataforma google-meet. Cada tutor programarà sessions de 2 hores amb el seu grup d’alumnes en la franja indicada a l’horari de l’assignatura. Abans de la primera sessió de cada cas-problema, el tutor/a crearà una carpeta a un entorn com Google Drive o Dropbox que compartirà amb els/les alumnes del seu grup. En aquesta carpeta compartida, el tutor/a penjarà el cas-problema. Els casos-problemes també seran accessibles des de la plana moodle del mòdul. Durant la primera sessió, de forma organitzada es procurarà comentar el cas-problema i decidir els objectius d’aprenentatge que es treballaran en la segu¨ent sessió. Els objectius que cadascú treballi es compartiran al Drive o Dropbox abans de l’inici de la segona sessió. Per a les segones i terceres sessions, cadascun/a dels membres del grup anirà intervenint i comentant el material compartit. Abans de finalitzar la segona sessió se us enviarà els objectius del cas-problema.

CLASSES MAGISTRALS:
Preferentment programades pels matins. Aquestes sessions magistrals seran presencials per a un número màxim de 15 alumnes, i la resta d’alumnes matriculats seguiran el desenvolupament de la classe per “streaming”. Els grups d’alumnes presencials s’aniran rotant. Durant el desenvolupament de la sessió, tant els alumnes presencials com els no presencials podran efectuar preguntes al docent, per a millorar el seu procés d’aprenentatge.

CLASSES PRÀCTIQUES O TALLERS:
Preferentment programades pels matins. Aquestes classes pràctiques o tallers seran sempre presencials, amb un grup màxim de 15 alumnes per sessió. Durant el desenvolupament d’aquesta activitat docent, els estudiants hauran de seguir els corresponents guions de pràctiques. Tanmateix, durant aquestes sessions els alumnes podran formular al docent totes aquelles preguntes que consideren oportunes pel seu procés d’aprenentatge.

Degut a que en aquestes sessions pràctiques els alumnes tenen que identificar estructures anatòmiques en peces cadavèriques de donants, o fer procediments fisiològics entre ells on es requereix que deixin al descobert parts concretes del cos humà, aquestes sessions no tindran desenvolupament simultani per “streaming”. Aquells estudiants que no puguin assistir a la sessió pràctica, hauran de contactar amb el corresponent docent per a formular els dubtes que tingui de la sessió pràctica a la que no ha pogut assistir. Per raons de seguretat sanitària, els alumnes tenen completament prohibit canviar-se de grup de pràctiques.


II. EN UN ESCENARI ON ELS CENTRES DOCENTS DE LA UDG ESTIGUIN COMPLETAMENT TANCATS, LES ACTIVITATS DOCENTS DE L’ASSIGNATURA S’ORGANITZA DE LA SEGÜENT FORMA:

HORARI DE L’ASSIGNATURA O MÒDUL
Aquest horari oficial estarà en la plana moodle de l’assignatura, a l’abast de tots els estudiants matriculats.

SESSIONS ABP:
Es desenvoluparan de forma no presencial mitjançant l’eina googe-meet, tal i com ja s’ha explicat a l’anterior escenari.

CLASSES MAGISTRALS:
El professorat que te assignada cadascuna de les classes magistrals es farà responsable de posar a l’abast dels estudiants, mitjançant Moodle, material per facilitar la comprensió dels objectius corresponents a aquestes activitats i facilitar el seguiment de manera no presencial. Cada docent aportarà el material que consideri més adient en cada cas. Aquesta informació s’anirà posant a l’abast de l’alumnat de forma progressiva seguint l’ordre i la seqüència que estava establert a l’horari oficial de l’assignatura.

CLASSES PRÀCTIQUES O TALLERS:
El professorat responsable de cadascuna d’aquestes activitats programades farà arribar als estudiants, via Moodle, material o eines virtuals que siguin d’utilitat per cobrir aquests objectius d’aprenentatge més pràctics (tutorials, imatges, enllaços...), que no es poden realitzar de forma presencial en aquest escenari de tancament dels centres de la UdG.


III. EN UN ESCENARI ON ELS CENTRES DOCENTS DE LA UDG ESTIGUIN OBERTS SENSE RESTRICIONS D’AFORAMENT I SENSE MESURES SANITÀRIES ESPECIALS, LES ACTIVITATS DOCENTS DE L’ASSIGNATURA S’ORGANITZA DE LA SEGÜENT FORMA:

HORARI DE L’ASSIGNATURA O MÒDUL
Aquest horari oficial estarà en la plana moodle de l’assignatura, a l’abast de tots els estudiants matriculats.

SESSIONS ABP, CLASSES MAGISTRALS, CLASSES PRÀCTIQUES O TALLERS:
Es faran presencials al centre docent, mantenint l’horari oficial de l’assignatura.

Modificació de l'avaluació:
I. EN UN ESCENARI D’OBERTURA DELS CENTRES DOCENTS DE LA UDG PERÒ AMB AFORAMENT LIMITAT I MESURES SANITÀRIES DURANT EL PERÍODE D’EXCEPCIONALITAT, L’AVALUACIÓ DE L’ASSIGNATURA O MÒDUL SERÀ DE LA SEGÜENT FORMA:

En referència a l’Avaluació Continuada de les Unitats de Coneixement es continuarà fent mitjançant exàmens on-line d’autoavaluació que es programaran seguint el calendari oficial. Un cop realitzada aquesta activitat (que no te repercussió a la nota final), l’estudiant utilitzarà el fòrum de preguntes de cada àrea per fer arribar al professorat responsable del temari impartit en la Unitat de Coneixement aquells dubtes que hagin pogut sortir en el moment de resoldre el qüestionari d’autoavaluació. Aquests dubtes es resoldran en un termini raonable durant les 48 hores posteriors a la realització de l’examen.

En referencia a les activitats d’avaluació amb repercussió sobre la nota de l’estudiant:

1. Es mantindran els percentatges que consten en els criteris de qualificació de la fitxa de l’assignatura.
2. Es mantindran els percentatges que consten en els criteris de qualificació de l’avaluació única de la fitxa de l’assignatura per aquells estudiants que s’hagin acollit a aquesta avaluació única.
3. Els exàmens tipus ABP sobre casos-problemes, els exàmens teòrics de preguntes d’elecció múltiple (tipus “test”) i els pràctics de les àrees d’histologia i fisiologia es faran per la plataforma Moodle, però en el centre docent de la UdG. L’examen pràctic de l’àrea d’anatomia es farà a la sala de dissecció de la Facultat de Medicina, mitjançant qüestionari que s’entregarà a l’estudiant en el moment de fer la prova.
4. Totes les activitats d’avaluació amb repercussió sobre la nota de l’estudiant es faran seguint el calendar d’exàmens aprovat pel Consell d’Estudis de la Facultat de Medicina.

II. EN UN ESCENARI ON ELS CENTRES DOCENTS DE LA UDG ESTIGUIN COMPLETAMENT TANCATS, LES ACTIVITATS DOCENTS DE L’ASSIGNATURA S’ORGANITZA DE LA SEGÜENT FORMA:

En referència a l’Avaluació Continuada de les Unitats de Coneixement es continuarà fent mitjançant exàmens on-line d’autoavaluació que es programaran seguint el calendari oficial. Un cop realitzada aquesta activitat (que no te repercussió a la nota final), l’estudiant utilitzarà el fòrum de preguntes de cada àrea per fer arribar al professorat responsable del temari impartit en la Unitat de Coneixement aquells dubtes que hagin pogut sortir en el moment de resoldre el qüestionari d’autoavaluació. Aquests dubtes es resoldran en un termini raonable durant les 48 hores posteriors a la realització de l’examen.

En referencia a les activitats d’avaluació amb repercussió sobre la nota de l’estudiant:

1. Es mantindran els percentatges que consten en els criteris de qualificació de la fitxa de l’assignatura.
2. Es mantindran els percentatges que consten en els criteris de qualificació de l’avaluació única de la fitxa de l’assignatura per aquells estudiants que s’hagin acollit a aquesta avaluació única.
3. Els exàmens tipus ABP sobre casos-problemes, els exàmens teòrics de preguntes d’elecció múltiple (tipus “test”) i els pràctics de totes les àrees de coneixement (anatomia, histologia, fisiologia) es faran per la plataforma Moodle, amb vigilància per videoconferència dels docents.
4. Totes les activitats d’avaluació amb repercussió sobre la nota de l’estudiant es faran seguint el calendar d’exàmens aprovat pel Consell d’Estudis de la Facultat de Medicina.

III. EN UN ESCENARI ON ELS CENTRES DOCENTS DE LA UDG ESTIGUIN OBERTS SENSE RESTRICIONS D’AFORAMENT I SENSE MESURES SANITÀRIES ESPECIALS, LES ACTIVITATS DOCENTS DE L’ASSIGNATURA S’ORGANITZA DE LA SEGÜENT FORMA:

En referència a l’Avaluació Continuada de les Unitats de Coneixement es continuarà fent mitjançant exàmens on-line d’autoavaluació que es programaran seguint el calendari oficial. Un cop realitzada aquesta activitat (que no te repercussió a la nota final), es programaran unes sessions presencials per comentar les preguntes d’aquestes avaluacions continuades, on els estudiants podran fer les preguntes i comentaris oportuns als docents.

En referencia a les activitats d’avaluació amb repercussió sobre la nota de l’estudiant:

1. Es mantindran els percentatges que consten en els criteris de qualificació de la fitxa de l’assignatura.
2. Es mantindran els percentatges que consten en els criteris de qualificació de l’avaluació única de la fitxa de l’assignatura per aquells estudiants que s’hagin acollit a aquesta avaluació única.
3. Els diferents tipus d’exàmens (tipus ABP o casos-problemes, preguntes d’elecció múltiple, de pràctiques) es faran presencialment al centre, mitjançant qüestionaris que s’entregaran als estudiants en el moment de l’avaluació, i amb vigilància dels docents.
4. Totes les activitats d’avaluació amb repercussió sobre la nota de l’estudiant es faran seguint el calendar d’exàmens aprovat pel Consell d’Estudis de la Facultat de Medicina.

Tutoria i comunicació:
La comunicació entre professorat i alumnat serà mitjançant la plataforma Moodle. S’utilitzaran els avisos i noticies i el correu electrònic. Tots els alumnes tenen un/s tutor/s o tutora/es d’ABP assignats/ades per la coordinació d’estudis. Aquesta persona serà l’interlocutor inicial per qualsevol qüestió relacionada amb les tutories ABP. En cas de dubtes que el tutor/a no pugui resoldre l’alumne contactarà amb professorat de l’àrea de coneixement a la qual fa referència el dubte. Per això s’utilitzarà preferentment el fòrum de dubtes que tenim creat a cada àrea o, si és necessari, mitjançant correu electrònic dirigit a aquest docent (el tutor/a pot orientar l’alumne sobre la persona més indicada per resoldre aquella qüestió). S’aconsella ser conscient que el professorat pot necessitar un temps per donar resposta a les qüestions que es puguin plantejar. Qualsevol altre dubte de coneixements teòrics i/o pràctics l’alumne s’adreçarà al corresponent docent per les vies anteriorment indicades.

Aquestes mesures s’aplicaran en tots els escenaris possibles, ja sigui el de centre UdG tancar, centre UdG obert amb restriccions, o centre UdG obert sense restriccions. En aquest últim cas, l’alumne també podrà concertar visita presencial amb el docent mitjançant enviament de correu-e.