Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L'assignatura d'Organització i administració d'empreses té com a objectiu proporcionar a l'estudiant formació sobre l'anàlisi i la formulació de l'estratègia de les organitzacions, siguin empreses o institucions d'un altre tipus. Es posa un èmfasi especial en l'anàlisi de l'entorn, l'anàlisi interna i el desenvolupament dels recursos i capacitats de les organitzacions. Aquesta assignatura construeix sobre els coneixements obtinguts en assignatures precedents com les relatives a comptabilitat, finances, comercial, recursos humans i operacions.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup AC

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LUIS IGNACIO FRADE GOBEO
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
 • CG3- Comunicar arguments de forma correcta oralment i per escrit en les llengües oficials i en anglès, treballant en entorns col·laboratius aflorant i augmentant les potencialitats pròpies i les dels altres
 • CG7- Expressar formalment les relacions entre les variables involucrades en un problema econòmic, utilitzant els principals instruments informàtics, matemàtics i estadístics per a la seva resolució
 • CG8- Interpretar la naturalesa de l'empresa, les diferents formes en què s'organitza i els instruments metodològics bàsics per abordar la gestió de les seves àrees funcionals, sent capaç d'utilitzar les tècniques per a comptabilitzar les operacions econòmiques i financeres de l'activitat empresarial
 • CIFCE2- Dissenyar i implantar sistemes de control econòmic i financer empresarial
 • CIFCE3- Solucionar problemes empresarials de manera innovadora en contextos complexos i dinàmics, dissenyant i aplicant decisions estratègiques, tàctiques i operatives
 • CIFCE5- Entendre el funcionament dels mercats i agents financers i les estratègies empresarials, elaborar un pla financer i controlar la seva execució
 • CIFCE10- Entendre el procés directiu, els elements del màrqueting, l'organització dels recursos humans, la gestió d'operacions i l'administració de l'empresa en tots els seus àmbits essencials
 • CIFCE11- Aplicar els conceptes econòmics en l'anàlisi estratègica de l'empresa i interpretar la realitat econòmica, la seva evolució i internacionalització

Continguts

1. Criteris i mètodes rellevants per a la toma de decisions empresarials en la realitat econòmica, tecnològica, comercial i financera actual.

2. Tasques en l’àmbit internacional del Director General:

          2.1. Activitats del mercats, capacitats distintives

          2.2. Estudi d’estratègies teòriques

          2.3. Formulació de l’estratègia corporativa

          2.4. Dificultats d’implementació

                    2.4.1. L’organització

                    2.4.2. El finançament

                    2.4.3. La tecnologia

                    2.4.4. El control

                    2.4.5. L’eficiència

3. Planificació financera provisional de la estratègia

4. El valor esperat de l’empresa

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 50,00 100,00 0 150,00
Prova d'avaluació 0 2,00 0 2,00
Total 50,00 102,00 0 152

Bibliografia

 • Grant, Robert M. (2010). Contemporary strategy analysis (7a ed.). Chichester, UK: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Luis Angel Guerras Martín, José Emilio Navas López (2007). La dirección esratégica de la emrpesa (4a e d.). Madrid: Civitas. Catàleg
 • Luis Angel Guerras Martín, José Emilio Navas López (2008). Casos de dirección estratégica de la emrpesa (4a ed.). Madrid: Civitas. Catàleg
 • Gerry Johnson, Kevan Scholes, Richard Whittington (2008). Exploring corporate strategy : [text and cases] (8a ed.). Prentice Hall. Catàleg
 • Ventura Victoria, Juan (2008). Análisis estratégico de la empresa (1a ed.). Madrid: Paraninfo. Catàleg
 • Grand, Robert (2006). Dirección estratégica. Civitas. Catàleg
 • Bueno Campos, Eduardo (cop. 1996 ). Dirección estratégica de la empresa : metodología, técnicas y casos (5ª ed., rev. y actualizada). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Bueno Campos, Eduardo (2006 ). Dirección estratégica : nuevas perspectivas teóricas . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Menguzzato, Martina (1991 ). La Dirección estratégica de la empresa : un enfoque innovador del management . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Jarillo, José Carlos (1992 ). Dirección estratégica (2ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Ansoff, H. Igor (1976 ). La Estrategia de la empresa . Pamplona [etc.]: Universidad de Navarra. Catàleg
 • Marchesnay, Michel (1993 ). Management stratégique . Paris: Eyrolles. Catàleg
 • Julien, Pierre-André (1997 ). Les PME : bilan et perspectives : ouvrage en l'honneur deJoseph Chicha (2e éd.). Paris [etc.]: Economica :les Presses Universitaires. Catàleg
 • Guerras Martín, Luis Ángel (2008 ). Direcció estratègica i política d'empresa I (3a ed.). Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Guerras Martín, Luis Ángel (2008 ). Direcció estratègica i politica d'empresa II (4a ed.). Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Andrews, Kenneth R (1987 ). The Concept of corporate strategy (3rd ed.). Homewood: Irwin. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Metodologia Activa:
50% Discussió oral participativa de casos pràctics.
30% Discussió de Notes Tècniques
20% conferències - Classe magistral
Avaluació permanent a classe de les intervencions en la resolució dels casos pràctics i en la discussió de les Notes Tècniques 40 No
Examen Final Examen final 60 No

Qualificació

40% Intervenció, valuosa y activa, en les resolucions dels casos pràctics i discussions de Notes Tècniques

60% Nota d’Examen

Es seguiran els mateixos criteris per a la segona convocatòria.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es qualificarà com a no presentat l'estudiant/a que no realitzi ni l'examen ni el treball en grup.

Avaluació única:
Aquelles persones que optin per l'avaluació única, renuncien a l'avaluació continuada i seran avaluades només per les proves d'avaluació fixades per la facultat en el calendari d'exàmens

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Observacions

Assistència a classe obligatòria

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
El disseny de l'assignatura s'ha fet pensant en la docència presencial.
En cas que la docència s'hagi de fer semipresencialment se seguiran les indicacions que es donin des del deganat de la facultat.
En cas que la docència s'hagi de fer virtualment s'utilitzaran les eines informàtiques adients per desenvolupar l'assignatura virtualment.
En el cas que un@ estudiant@ per motius sanitaris no pugui seguir l'assignatura segons està prevista, s'estudiarà la seva situació de manera particular i s'analitzaran les adaptacions que es puguin fer.

Modificació de l'avaluació:
No hi ha previstos canvis en els criteris d'avaluació.
En el cas de confinament les activitat d'avaluació es faran de manera virtual.
En el cas que un@ estudiant@ per motius sanitaris no pugui seguir l'assignatura segons està prevista, s'estudiarà la seva situació de manera particular i s'analitzaran les adaptacions que es puguin fer.

Tutoria i comunicació:
La tutoria i comunicació amb l’estudiantat es farà tal i com es defineix en la pestanya de Tutoria i Comunicació.