Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L' objectiu d'aquesta assignatura és l' aplicació dels conceptes sobre Màrqueting i Gestió Comercial, alguns apresos en cursos previs, i altres són nous i s'explicaran al llarg del curs. És una assignatura del tot pràctica des de la primera sessió. Per això, al principi de curs es facilitarà el material teòric bàsic, i tots els nous conceptes que apareguin s'aniran explicant enmig dels casos i activitats. La iniciativa i la participació activa - tant a classe com a fora - dels alumnes és clau per un aprofitament òptim. Els alumnes podran proposar temes d'actualitat que els interessin i anar-los comentant i treballant.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Competències

 • CG2- Construir i defensar arguments raonats a partir del coneixement d'altres propostes
 • CG8- Interpretar la naturalesa de l'empresa, les diferents formes en què s'organitza i els instruments metodològics bàsics per abordar la gestió de les seves àrees funcionals, sent capaç d'utilitzar les tècniques per a comptabilitzar les operacions econòmiques i financeres de l'activitat empresarial
 • ADECE1- Solucionar problemes empresarials de manera innovadora en contextos complexos i dinàmics, dissenyant i aplicant decisions estratègiques, tàctiques i operatives
 • ADECE5- Identificar les demandes dels mercats, establir estratègies empresarials, elaborar un pla de màrqueting i controlar la seva execució

Continguts

1. Introducció i conceptes bàsics

2. Experiència client

3. Estratègies de segmentació, posicionament i diferenciació

4. Estratègies de Producte / Servei

5. Estratègies de Preus

6. Estratègies de Comercialització

7. Estratègies de Comunicació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4,00 30,00 0 34,00
Prova d'avaluació 0 30,00 0 30,00
Sessió expositiva 35,00 5,00 0 40,00
Treball en equip 6,00 40,00 0 46,00
Total 45,00 105,00 0 150

Bibliografia

 • Kotler, Philip (2017). Fundamentos de Marketing (13ª). Pearson.
 • Galán Corona, Eduardo Carbajo Cascón, Fernando (2011 ). Marcas y distribución comercial . Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. Catàleg
 • Lovelock, Christopher i Wirtz, Jochen (2014). Marketing de Servicios. Pearson. Catàleg
 • Mesonero, Mikel; Alcaide, Juan Carlos. (2012). Marketing Industrial: cómo orientar la gestión comercial a la relación rentable . ESIC. Catàleg
 • Nagle, Thomas et al. (2010). The Strategy and Tactics of Pricing: A Guide to Growing More Profitably (5ª). Prentice-Hall.
 • Raju, Jagmohan; Zhang, Z.J. (2010). Fijando precios para ganar competitividad. Bresca Profit. Catàleg
 • Villaseca, David (2014). Marketing. Innovación y marketing de servicios en la era digital. ESIC. Catàleg
 • Santesmases Mestre, Miguel [et al] (2018). Fundamentos de Marketing (Economía y Empresa) (2ª). Pirámide.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Treball en grup d'aplicació pràctica Atenent que estem parlant d'una assignatura de l' àmbit comercial es valorarà el contingut i la presentació visual i la capacitat de convèncer. La recuperació es farà amb una prova final en la segona convocatòria. 40
Desenvolupament individual de casos reals Lliurament a nivell individual de casos que s'encarreguin. 20 No
Examen final Avaluació sobre el material publicat i el que s'ha explicat durant les sessions de classe. La recuperació es farà amb una prova final en la segona convocatòria. 40

Qualificació

La nota final serà la mitjana ponderada de les activitats d'avaluació (treball, desenvolupament individual de casos i examen final) i cal aprovar-ho per separat.

Atenent que és molt important l'assistència i la participació activa, en el cas que l'alumne tingui una presència complerta en un mínim del 80% de les sessions (el 20% restant és per motius laborals, salut i altres) no caldrà fer examen i la nota de l'assignatura serà la del treball i desenvolupament individual de casos.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'indicarà 'No Presentat' en el cas que l'alumne no es presenti a l'examen.

Avaluació única:
De forma excepcional, i sempre degudament justificat, en la primera convocatòria l'alumne pot demanar Avaluació Única. Aquesta petició es podrà demanar com a data límit dues setmanes després d'have començat el curs. En aquest cas la prova de la primera convocatòria valdrà un 100% de la nota del curs i consistirà en tot el material explicat en el curs i el que s'ha anat penjant. La data de realització serà la data oficial que estableixi el centre com a primera convocatòria i que serà la mateixa que els alumnes d'avaluació continuada faran l'examen.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Els canals de comunicació amb el professor són els mateixos en les 3 situacions, excepte la 'tutoria presencial' si es dóna el cas de classes virtuals. En concret, la forma de comunicar és la següent:

- Avisos i notícies
- Durant les classes
- A través de correu electrònic
- Demanar tutoria individualitzada (presencial o virtual) en la que es pactarà dia i hora
- També es plantejarà alguna tutoria grupal si es dóna el cas


En el cas de 'semipresencial' o 'virtual' el professor revisarà 1 vegada al dia els e-mails rebuts i està previst contestar a l'alumne en un termini no superior a 2 dies hàbils, salvo excepcions.

Observacions

L'assignatura és totalment pràctica des de la primera classe si bé s'aniran donant indicacions conceptuals i teòriques per aconseguir resoldre els casos pràctics que es desenvolupin.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
L'assignatura està programada de forma que es puguin dur a terme totes les activitats previstes en els tres escenaris: presencial, semipresencial i virtual.

Modificació de l'avaluació:
L' avaluació s'ha programat de forma que es pugui dur a terme en els tres escenaris: presencial, semipresencial i virtual.

Tutoria i comunicació:
Els canals de comunicació amb el professor són els mateixos en les 3 situacions, excepte la 'tutoria presencial' si es dóna el cas de classes virtuals. En concret, la forma de comunicar és la següent:

- Avisos i notícies
- Durant les classes
- A través de correu electrònic
- Demanar tutoria individualitzada (presencial o virtual) en la que es pactarà dia i hora
- També es plantejarà alguna tutoria grupal si es dóna el cas


En el cas de 'semipresencial' o 'virtual' el professor revisarà 1 vegada al dia els e-mails rebuts i està previst contestar a l'alumne en un termini no superior a 2 dies hàbils, salvo excepcions.