Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L'assignatura d'empresa familiar té l'objectiu de formar a l'estudiant sobre les característiques, la importància, els punts forts i febles de l'empresa familiar. Així mateix, pretén que utilizin eines de l'anàlisi econòmica per tal d'entendre la seva naturalesa i els mecanismes que permeten aprofitar les fortaleses i disminuir les febleses o controlar-ne l'impacte. D'aquesta manera l'estudiant estarà més preparat per a contribuir a la gestió d'una empresa familiar.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ISABEL PAULINO VALLDEPEREZ
Idioma de les classes:
Català (65%), Castellà (20%), Anglès (15%)

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 21

Competències

  • Comprendre la naturalesa de l'empresa, les diferents formes en què s'organitza i els instruments metodològics bàsics que utilitza per a abordar la gestió de cadascuna de les seves àrees funcionals.
  • Aplicar els conceptes i instruments de l'anàlisi econòmica a l'àmbit de l'empresa i dels mercats
  • Analitzar les causes dels cicles econòmics i del creixement econòmic.

Continguts

1. Introducció: concepte i característiques, tipologia d'empreses familiars, importància i evolució històrica.

2. Desenvolupament de l'empresa familiar: creació, cicle de vida, capacitat emprenedora, continuïtat i successió a l'empresa familiar, lideratge i professionalització.

3. Aspectes sòcio-culturals de l'empresa familiar: família i empresa (relacions, cultura i valors), comunicació, conflicte, mediació i negociació.

4. Aspectes jurídics de l'empresa familiar: òrgans de govern, aspectes fiscals, protocol familiar.

5. Direcció d'empreses familiars: estratègia i creixement, organització i gestió de l'empresa familiar.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 14 49 63
Classes expositives 10 9 19
Classes pràctiques 14 15 29
Prova d'avaluació 2 25 27
Tutories 3 9 12
Total 43 107 150

Bibliografia

  • Pérez Rodríguez, María José (cop. 2007 ). Fundamentos en la dirección de la empresa familiar : emprendedor, empresa y familia . Madrid [etc.]: Thomson. Catàleg
  • Casillas, J.C. (2014). La gestión de la empresa familiar : conceptos, casos y soluciones (2a). Paraninfo. Catàleg
  • Corona, Juan (2017). EMPRESA FAMILIAR: ANÁLISIS ESTRATÉGICO (1a). Deusto SA Ediciones.
  • Noves tendències en la direcció de l'empresa familiar : [bases conceptuals i aplicacions pràctiques] (cop. 2016 ). Barcelona: ACCID. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Casos pràctics i exercicis Assoliment de les competències assignades i dels continguts de tots els temes. 40
Treball en grup Saber aplicar les competències de l'assignatura i les concretes que es treballen per mitjà dels continguts de l'assignatura.
Treball en equip i presentació oral del treball.
20
Examen final Ser capaç d'entendre el grau en què una empresa és familiar o no, les fortaleses i debilitats que se'n deriven, i les principals oportuntitats i amenaces amb què es troben per la seva naturalesa.
Ser capaç d'entendre els diferents instruments per a gestionar les característiques de les empreses familiars, siguin instruments legals, econòmics, de gestió, de comunicació, etc.
Comprendre i saber analitzar el cicle de vida i l'evolució de les empreses familiars i els reptes i fortaleses que s'hi associen.
Ser capaç de fer propostes de decisions, processos o estratègies en coherència als reptes i fortaleses de les empreses familiars.
30
Presentació oral treball en grup Competències assignades a aquesta activitat 10

Qualificació

La qualificació de l'assignatura s'obtindrà per mitjà de les activitats d'avaluació relacionades en l'apartat anterior.

Són obligatoris el treball en grup i l'examen, dels quals cal treure un mínim de 4 per a poder fer mitjana amb les altres notes.

Els casos pràctics i exercicis, que normalment es realitzen a classe, i el treball no són recuperables. L'únic que és recuperable és l'examen final (30% de la nota), en el calendari de recuperacions que fixi la Facultat.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es qualificarà com a no presentat l'estudiant que no realitzi el treball en grup o l'examen final.