Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Instal·lacions elèctriques especials. Domòtica. Luminotècnia. Instal·lacions de M.T. Centres de transformació. Desenvolupament de projectes d’instal•lacions elèctriques.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ULTANO GOMEZ PONSETI  / MIQUEL RUSTULLET REÑE
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Competències

 • CT04 Treballar en equip
 • CT10 Avaluar la pròpia activitat i aprenentatge, i elaboració d'estratègies per millorar
 • CE23 Capacitat per al càlcul i disseny d'instal • lacions elèctriques de baixa i mitja tensió.

Continguts

1. Instal·lacions d'il·luminació

          1.1. Conceptes bàsics

          1.2. Tipus de làmpades i lluminàries

          1.3. Instal·lacions interiors i exteriors

          1.4. Càlculs d'instal·lacions

          1.5. Il·luminació espectacular

2. Instal·lacions domòtiques

          2.1. Conceptes

          2.2. Tecnologies

          2.3. Instal·lacions KNX

                    2.3.1. Arguments

                    2.3.2. Topologies

                    2.3.3. Telegrama

                    2.3.4. Components

                    2.3.5. Instal·lacions

                    2.3.6. Control binari, dimmer i persianes

3. Instal·lacions de "Mitja Tensió"

          3.1. Característiques tecnològiques

          3.2. Centres de transformació

          3.3. Elecció dels fonaments de l'arquitectura

          3.4. Elecció d'equips

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 5,00 0 5,00
Prova d'avaluació 0 20,00 3,00 23,00
Sessió expositiva 0 15,00 18,00 33,00
Sessió pràctica 24,00 27,00 0 51,00
Sortida de camp 5,00 8,00 0 13,00
Total 29,00 75,00 21,00 125

Bibliografia

 • KNX. Recuperat , a http://www.knx.org
 • Schneider. Recuperat , a http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/es/
 • Hager. Recuperat , a www.hager.es
 • Moro, Miguel (2011 ). Instalaciones domóticas : instalaciones eléctricas y automáticas . Madrid: Paraninfo. Catàleg
 • Moreno Gil, José (2010 ). Instalaciones eléctricas interiores (3a ed.). Madrid: Paraninfo. Catàleg
 • Sanz Serrano, José Luis (cop. 2008 ). Técnicas y procesos en las instalaciones eléctricas en media y baja tensión (6a ed.). Madrid: Paraninfo. Catàleg
 • López López, Antonio (DL 1992 ). Instalaciones eléctricas para proyectos y obras . Madrid: Paraninfo. Catàleg
 • Barrero González, Fermín (cop. 2012 ). Fundamentos de instalaciones eléctricas . Madrid: Garceta. Catàleg
 • Moreno Gil, José (cop. 2010 ). REEAE : Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 . Madrid: Paraninfo. Catàleg
 • Philips lighting. Recuperat , a http://www.lighting.philips.es/
 • Javier Garcia Fernández i Oriol Boix. Iluminación. Recuperat , a https://recursos.citcea.upc.edu/llum/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
PRÀCTIQUES D'IL·LUMINACIÓ (no recuperable)

Realització de pràctiques segon un guió.
S'avalua les pràctiques realitzades al laboratori. 15 No
TREBALLS D'IL·LUMINACIÓ (no recuperable)

Realització de dos treballs. Il·luminació interior i exterior.
Comprovar un exemple real d'il·luminació. Contrastar les instal·lacions en simulació. Treure resultats i si cal donar una millora de la instal·lació.
Comprovar el coneixement i veure el sentit crític respecte instal·lacions d'il·luminació. 10 No
PROVA D'IL·LUMINACIÓ (recuperable)

Prova escrita en la que s'avaluen els coneixements adquirits d'il·luminació.
Avaluació de conceptes d'il·luminació 15
PRÀCTIQUES DE DOMÒTICA (no recuperable)

Les pràctiques de domòtica consisteixen en entredre com es fa la configuració de diferents dispositius KNX i poder solucionar els exercicis bàsics basats en contactes digitals, regulació d'intensitat lluminosa i moviment de persianes.
Solució dels casos pràctics plantejats. S'avalua especialment el desenvolupament en el laboratori, ja que el l'informe presenta bàsicament informaciò generada pel propi programa. 20 No
PROVA DE DOMÒTICA (recuperable)

Prova escrita en la que s'avaluen els coneixements adquirits de domòtica.
Avaluació de conceptes de domòtica 20
AVALUACIÓ DE "mitja tensió" (recuperable)

Exercici escrit en la que s'avaluen els coneixements adquirits de "mitja tensió".
Es valora l'argumentació, l'exactitud i la concisió en la part escrita.
Es valora l'ordre, la claredat en la metodologia, el resultat i l'aplicació correcta de la normativa.
20

Qualificació

Per a fer la mitjana ponderada dels tres blocs: il·luminació, domòtica i "mitja tensió", com s'indica en les activitats d'avaluació, la mitjana de cada bloc ha de ser superior a quatre. Si se suspèn un bloc o la mitjana ponderada final és inferior a cinc s'ha de recuperar el bloc suspès, la nota de la recuperació serà la nota de tot bloc.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota serà No Presentat si no es presenten tres activitats d'avaluació.

Avaluació única:
L'avaluació única es farà en tres proves: Il·luminació, Domòtica i "Mitja tensió", la nota obtinguda en cada part serà la global de cada bloc.
Els blocs tindran la ponderació indicada en les activitats d'avaluació, per fer la mitjana ponderada la nota de cada part ha de ser superior a quatre.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

S'ha d'enviar un correu al professor responsable del bloc.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les informacions generals es trobaran al Moodle.
Les informacions puntuals a tot l'alumnat es farà pel fòrum.
Les informacions individuals es faran per correu electrònic.

Assignatures recomanades

 • Electrotècnia i màquines elèctriques
 • Instal·lacions elèctriques I

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Les activitats de pràctiques es mantindran, tot i que algunes pràctiques del laboratori podran ser substituïdes per simulació o videoconferència amb el professor per explicar i/o desenvolupar telemàticament.

Modificació de l'avaluació:
La mitjana ponderada dels blocs i les parts corresponents es mantindrà.
En el cas que alguna part de les pràctiques o del treball no es pugui desenvolupar no es tindrà en compte per fer la mitjana, es farà la mitjana amb la resta.

Tutoria i comunicació:
Per tutoria s'ha d'enviar un correu al professor responsable del bloc.
Les informacions generals es trobaran al Moodle.
Les informacions puntuals a tot l'alumnat es farà pel fòrum.
Les informacions individuals es faran per correu electrònic.