Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Introducció a les estructures
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MANUEL MARTIN VERTEDOR  / ENRIQUE SIMON MADRENAS
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

  • CT11 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
  • CE23 Coneixements i capacitats per aplicar els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al comportament de sòlids reals.
  • CE37 Coneixements i capacitat per al càlcul i disseny d'estructures i construccions industrials.

Continguts

1. Introducció. Projecte d'estructures

2. Estructures de nusos articulats

3. Estructures de nusos rígids

4. Anàlisi matricial d'estructures

5. Vinclament

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 4,00 18,00 0 22,00
Sessió expositiva 33,00 48,00 0 81,00
Sessió pràctica 10,00 12,00 0 22,00
Total 47,00 78,00 0 125

Bibliografia

  • Código técnico de la edificación (2009 ) (3ª ed.). Madrid: Boletín Oficial del Estado. Catàleg
  • Timoshenko, Stephen (1981 ). Teoría de las estructuras ([2ª ed.]). Bilbao: Urmo. Catàleg
  • Vázquez Fernández, Manuel (1992 ). Cálculo matricial de estructuras . Madrid: Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Examen final d'avaluació de coneixements Resolució de 3 a 5 problemes relacionats amb l'assignatura. El % de la nota que s'indica és únicament pels alumnes que han fet avaluació continuada (veure criteris de qualificació) 60
Examen parcial Resolució de 1 a 3 problemes relacionats amb l'assignatura. El % de la nota que s'indica és únicament pels alumnes que han fet avaluació continuada (veure criteris de qualificació) 20 No
Pràctiques informàtiques Entrega i defensa de pràctiques resoltes. El % de la nota que s'indica és únicament pels alumnes que han fet avaluació continuada (veure criteris de qualificació). 20 No

Qualificació

Identificadors
------------------
NE = Nota de l'examen final d'avaluació.
NPAC = Nota examen parcial
NP = Nota de l'avaluació continuada de pràctiques
NF = Nota final


Qualificació
------------------

Si la NE < 4.5/10, aleshores la NF = NE
Si la NE > 4.5/10, aleshores la NF és el valor màxim de:
- NE
- NE * 0.6 + NPAC * 0.20 + NP * 0.20


Cal aprovar la pràctica 5 per poder ser avaluat.

Per aprovar l'assignatura, la nota final (NF) ha de ser igual o major que 5/10.

Tots els treballs i exercicis d'avaluació que es proposin i que no siguin presentats en els terminis establerts seran qualificats amb una nota de 0 punts i no es podran recuperar.

L'examen final d'avaluació és recuperable durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic.

L'examen parcial (PAC) no és recuperable.

Les pràctiques no són recuperables.

L'intercanvi d'informació durant la realització d'una prova individual representarà automàticament un suspès de l'assignatura de les persones implicades.

Igualment, si durant la realització d'una prova s'utilitzen apunts, formularis, calculadores o dispositius amb capacitat d'emmagatzematge sense permís explícit del professor, l'estudiant quedarà automàticament suspès de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un alumne l'hi consta en el seu expedient acadèmic un NP només si no es presenta a cap de les proves avaluables (prova intersemestral, pràctiques i examen final d'avaluació) que es realitzin a partir del dia 1 d'abril.

Avaluació única:
L'avaluació única consisteix en un examen únic, que tindrà lloc el mateix dia i hora que l’examen final d'avaluació de coneixements.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es demanaran per correu electrònic a l'adreça enric.simon@udg.edu. Aquestes tutories / consultes individuals es faran de forma virtual i podran ser via correu electrònic o mitjançant Google meet.

En cas de que el professor ho cregui oportú, es podran fer tutories grupals online. En aquest cas el professor proposarà una data i hora. Aquestes tutories es faran mitjançant el Google meet i el professor ja proporcionarà l’enllaç de la reunió.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les vies de comunicació entre l’estudiant i el professor seran per correu electrònic (enric.simon@udg.edu), el fòrum d’avisos i noticies del Moodle i per la comunicació directe entre l’estudiantat i el professor durant les classes presencials de problemes.

Observacions

Tot el material penjat en aquesta assignatura és d'ús exclusiu pels estudiants UdG que hi estan matriculats i únicament poden tenir com a finalitat l'aprenentatge dels continguts de la mateixa. Està prohibit qualsevol altre ús ja que atempta contra els drets d'autor i pot tenir conseqüències legals.

Assignatures recomanades

  • Elasticitat i resistència de materials
  • Fonaments de física 1
  • Fonaments de mecànica

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de passar a un escenari 100% presencial, és a dir, 0% virtual,les activitats continuen sent les mateixes que les definides a la fitxa de principi de curs.

Modificació de l'avaluació:
En cas de passar a un escenari 100% presencial, és a dir, 0% virtual, les activitats d'avaluació i els seus percentatges es mantenen.

És a dir:
Si la NE < 4.5/10, aleshores la NF = NE
Si la NE > 4.5/10, aleshores la NF és el valor màxim de:
- NE
- NE * 0.6 + NPAC * 0.20 + NP * 0.20

L’avaluació única continuarà essent un examen únic que tindrà lloc el mateix dia i hora que l’examen final d'avaluació de coneixements.

Tutoria i comunicació:
En cas de passar a un escenari 100% presencial, és a dir, 0% virtual, la forma de fer les tutories serà via correu electrònic demanant-ho a l'adreça enric.simon@udg.edu o, en cas de que sigui possible, de forma presencial al despatx que disposa el professor a la Universitat de Girona.

Les vies de comunicació entre l’estudiantat i el professor seran per correu electrònic (enric.simon@udg.edu), el fòrum d’avisos i noticies del Moodle i mitjançant comunicació directe entre l’estudiantat i el professor durant les classes presencials.