Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Direcció d'operacions. Decisions tàctiques de producció: planificació de la producció (a nivell de pla mestre, MRP I&II i control de planta) i gestió d'estocs. Aplicacions informàtiques de gestió.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
RODOLFO DE CASTRO VILA  / JESUS PICORNELL ALSINA
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (5%), Anglès (5%)

Grup DT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
RODOLFO DE CASTRO VILA  / JESUS PICORNELL ALSINA
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (5%), Anglès (5%)

Competències

 • CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CT04 Treballar en equip
 • CE17 Coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació.
 • CE19 Coneixements aplicats d'organització d'empreses.

Continguts

1. Introducció a la gestió de la producció.

          1.1. Subsitemes d'una empresa. El sistema productiu. Evolució històrica de la gestió de la producció. Planificació de la producció. Estratègies de producció.

2. Estructura de producte i rutes de fabricació

          2.1. Tipus d'article. BOM. Centres de treball crítics i colls d'ampolla. Temps de fabricació.

          2.2. Layout de la planta: Producció en línia i orientat al procés

3. Pla mestre de producció (MPS)

          3.1. El pla mestre de producció. Planificació intuïtiva. Mètode Bowman.

4. Planificació de materials (MRP)

          4.1. Gestió d'articles amb demanda independent i dependent. Planificació de les necessitats de materials. Evolució del MRP I al MRP II i al ERP.

5. Programació Operacions a curt termini

          5.1. Control de planta. Assignació dels centres de treball. Seqüenciació de les operacions.

6. Gestió d'estocs

          6.1. Classificació ABC. Definició i tipus d'estocs. Punt de comanda. Lot econòmic. Ruptura. Diferir. Costos associats a la gestió d'estocs.

7. Introducció als sistemes Lean Management

          7.1. Sistemes "Push" i "Pull". Introducció als sistemes "Just in time"

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 19 14 33
Classes expositives 2 2 4
Classes pràctiques 4 4 8
Lectura / comentari de textos 5 15 20
Resolució d'exercicis 0 10 10
Total 30 45 75

Bibliografia

 • Casadesús Fa, Martí (2005 ). Organització de la producció : presentacions . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Casadesús Fa, Martí Castro Vila, Rodolfo de Giménez Leal, Gerusa Ferrer Real, Inés Méndez Rodríguez, Empar Martí Bronsoms, Rafel Pérez Gómez, Catalina (2005 ). Organització de la producció. Girona: Universitat de Girona. Departament d'Organització Gestió Empresarial i Disseny de Producte. Recuperat 03-07-2017, a http://hdl.handle.net/10256/611 Catàleg
 • Miranda González, Francisco Javier (cop. 2005 ). Manual de dirección de operaciones . Madrid: Thomson. Catàleg
 • Render, Barry (cop. 2001 ). Dirección de la producción : decisiones tácticas y estratégicas (6ª ed. 6a ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Davis, Mark M (cop. 2001 ). Fundamentos de dirección de operaciones . Madrid [etc.]: McGraw Hill. Catàleg
 • Womack, James P (2003 ). Lean thinking : banish waste and create wealth in your corporation (Rev. and upd.). New York [etc.]: Free. Catàleg
 • Domínguez Machuca, J.A. (1995 ). Dirección de operaciones : aspectos tácticos y operativosen la producción y los servicios . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis individuals d'Avaluació Continuada EAC
Segons les indicacions establertes a l'enunciat de cada exercici. D'aquest apartat s'obtindrà la nota d'avaluació Continuada (NAC). 25
Prova pràctiques informàtiques ERP

La avaluació de les pràctiques es portarà a terme mitjançant una prova a l'aula informàtica on caldrà resoldre algunes qüestions. D'aquesta prova, i de l'actitud constructiva dels estudiants durant les classes pràctiques s'obtindrà la nota de pràctiques (NP). 20
Examen final
Es portarà a terme un examen final (EF) on s’avaluarà els coneixements assolits al llarg del curs. El contingut d'aquest examen es basarà en els apunts de classe, la bibliografia recomanada i les publicacions i documentació interna que es trebal 55

Qualificació

La nota final de l'assignatura es calcularà com segueix,
Nota Acta (NA) = Nota examen final (NEF) * 0,55 + Nota Avaluació Continuada (NAC)* 0,25 + Nota Pràctiques (NP) * 0,2

A partir dels requeriments següents:

Només hi ha una convocatòria d'examen final amb la data fixada des de Coordinació d'estudis de l'EPS.

L'assistència a les pràctiques d'aula informàtica és altament recomanable per assolir els coneixements de l'assignatura i es valorarà a la Nota de Pràctiques (NP).

La nota d'avaluació continuada (NAC) es formarà a partir de la suma de totes les notes parcials dels diferents exercicis / treballs d'AC proposats. Tots aquells exercicis que es proposin i que no siguin presentats en el termini seran qualificats amb una nota de 0 punts.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació a dues o més de les proves parcials d’avaluació continuada -PAC- implicarà un no presentat en la qualificació final de l’assignatura.

Assignatures recomanades

 • Fonaments d'organització d'empreses