Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Funcions d'una variable. Equacions diferencials de primer i segon ordre. Mètodes numèrics. Aplicacions a l'enginyeria.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ALBERT AVIÑO ANDRES  / ESTHER BARRABES VERA  / JESUS BONDIA CAMPOS  / JAIME PEDRO ROMERO RUIZ
Idioma de les classes:
Català (85%), Castellà (5%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ALBERT AVIÑO ANDRES  / ESTHER BARRABES VERA  / JESUS BONDIA CAMPOS
Idioma de les classes:
Català (85%), Castellà (5%), Anglès (10%)

Competències

  • CE01 Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria.
  • CE02 Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial, càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics, algorísmica numèrica, estadística i optimització.

Continguts

1. FUNCIONS D'UNA VARIABLE: DERIVACIÓ I INTEGRACIÓ

          1.1. Derivada i aplicacions geomètriques i físiques

          1.2. Polinomi de Taylor i aplicacions

          1.3. Extrems i problemes de optimització

          1.4. Resolució numèrica d'equacions

          1.5. Integració i aplicacions físiques i geomètriques

          1.6. Integració numèrica

          1.7. Integració impròpia

2. NOMBRES COMPLEXOS, DESCOMPOSICIÓ POLINÒMICA I TRANSFORMADA DE LAPLACE

          2.1. Nombres complexos. Notació i operacions

          2.2. Descomposició polinòmica real i complexa

          2.3. Transformada i antitransformada de Laplace

3. EQUACIONS DIFERENCIALS DE PRIMER I DE SEGON ORDRE

          3.1. Modelització i conceptes generals

          3.2. Lineals de primer odre i aplicacions

          3.3. Lineals de segon ordre i aplicacions

          3.4. Teoria qualitativa

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 44 44 88
Classes pràctiques 26 52 78
Prova d'avaluació 2 40 42
Resolució d'exercicis 12 15 27
Total 84 151 235

Bibliografia

  • García Pineda, Pilar (cop. 2007 ). Iniciación a la matemàtica universitaria : curso 0 de matemáticas . Madrid: Thomson. Catàleg
  • Larson, Roland E (cop. 2006 ). Cálculo (8ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Stewart, James (2006 ). Cálculo : conceptos y contextos (3a ed.). Madrid: Thomson. Catàleg
  • Thomas, George Brinton (2005-2006 ). Cálculo (11a ed.). México, D.F.: Pearson Educación. Catàleg
  • Zill, Dennis G (cop. 2008 ). Matemáticas avanzadas para ingeniería . México: McGraw-Hill. Catàleg
  • Fuentes Pumarola, Miquel (1999 ). Introducció als mètodes numèrics . Girona: Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. Catàleg
  • Zill, Dennis and Dewar, Jacqueline (2012). Precálculo, con avances de cálculo. Mc Graw-Hill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Proves parcials Es faran dues proves parcials, una a mig curs i l'altra cap a finals. Consistiran en respondre preguntes cert/fals i tipus test i resoldre alguns exercicis curts.Són recuperables de manera conjunta dins la prova final de recuperació. 20
Pràctiques Es faran dues proves presencials d'avaluació de la matèria explicada a les sessions d'aula informàtica. Dates a concretar. Són recuperable de manera conjunta dins la prova final de recuperació. 20
Exercicis Exercicis relacionats amb el contingut explicat a les classes tant de teoria com de pràctiques. Són no presencials i es realitzen al llarg del curs, majoritàriament a través de la plataforma ACME. Són recuperables de manera conjunta dins la prova final de recuperació. 10
Prova final Prova escrita presencial que es durà a terme durant el període establert en el calendari acadèmic i que inclourà tota la matèria del curs. És recuperable de manera conjunta dins la prova final de recuperació. 50

Qualificació

AVALUACIÓ

-Resolució d'exercicis usant la plataforma on-line ACME (10%)

-Dues entregues de problemes a les sessions de laboratoris (20%)

-Dues proves parcials que consistiran en respondre preguntes cert/fas i tipus test i resoldre exercicis curts. Serà sense calculadora.(20%)

-Una prova final que consistirà en resoldre problemes de tot el contingut del curs. Serà amb calculadora. (50%)
QUALIFICACIÓ

-La nota final del curs serà la mitjana, amb els pesos corresponents, de les 4 notes anteriors.

-Per aprovar l'assignatura cal que aquesta nota mitjana sigui superior o igual a 5.

-Si aquesta nota mitjana és inferior a 5 i superior a 3, l'alumne podrà presentar-se a la PROVA DE RECUPERACIÓ. La nota d'aquesta prova substituirà a la nota final del curs.

-Les proves corresponents a la resolució d'exercicis ACME, entrega d'exercicis a la classe de laboratoris i les proves parcials són recuperables de manera conjunta dins la prova final de recuperació.

- L'intercanvi d'informació durant la realització d'una prova individual representarà automáticament un suspès per a les persones implicades.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un alumne serà considerat no presentat (NP) si no realitza cap acte avaluatori després de la realització de la primera prova parcial.

Observacions

És molt recomanable portar l'assignatura al dia i fer els problemes abans que es resolguin a classe.