Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Elements i tècniques d'optimització lineal i entera en l'enginyeria informàtica
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE ANTONIO MARTIN FERNANDEZ
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • CT01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per a resoldre-les
 • CT02 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CT04 Treballar en equip
 • CT11 Prendre decisions per la resolució de situacions diverses
 • CTI2 Capacitat per seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar, avaluar, construir, gestionar, explotar i mantenir les tecnologies de hardware, software i xarxes, dins els paràmetres de cost i de qualitat adequats
 • CTI4 Capacitat per a seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar i gestionar xarxes i infrastructures de comunicacions en una organització.

Continguts

1. Modelització de problemes de programació lineal (PL) i entera (PLE)

2. Algoritme símplex per a PL

3. Altres algoritmes símplex. Dualitat en PL

4. Anàlisi post-óptima, de sensibilitat i paramètrica en PL

5. Algoritme Branch&Bound en PLE

6. Aplicacions de la PL a la programació no lineal (PNL)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 0 32,00 4,00 36,00
Resolució d'exercicis 0 10,00 8,00 18,00
Sessió expositiva 11,00 10,00 13,00 34,00
Sessió pràctica 0 6,00 4,00 10,00
Treball en equip 1,00 25,00 1,00 27,00
Total 12,00 83,00 30,00 125

Bibliografia

 • Castillo, Enrique (cop. 2002 ). Building and solving mathematical programming models in engineering and science . New York: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Desai, Kiran J (cop. 2003 ). WinQSB version 2.0 . Hoboken: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Diwekar, Urmila M. (2008). Introduction to applied optimization (2nd ed.). Springer. Catàleg
 • Martín Martín, Quintín (2005 ). Investigación operativa : problemas y ejercicios resueltos . Madrid: Pearson Educación. Catàleg
 • Pióro, Michal (2004 ). Routing, flow, and capacity design in communication and computer networks . Boston: Elsevier :Morgan Kaufmann. Catàleg
 • Ríos Insua, Sixto (DL 2004 ). Investigación operativa : modelos determinísticos y estocásticos . Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces. Catàleg
 • Ríos Insua, Sixto (cop. 1997 ). Programación lineal y aplicaciones : ejercicios resueltos. Madrid: Ra-ma. Catàleg
 • Chong, Edwin Kah Pin (c2008 ). An Introduction to optimization (3rd ed.). Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience. Recuperat 12-07-2017, a http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118033340 Catàleg
 • Chong, Edwin Kah Pin (c2013 ). An Introduction to optimization (4th ed.). Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Resolució d'exercicis. Resolució de pràctiques. Resolució d'exercicis analíticament i de casos pràctics utilitzant el programari. Cada activitat té un pes del 20% de la nota final (total = 80%). 80
Treball pràctic Té un pes del 20% de la nota final. A realitzar individualment. Es lliurarà el dia marcat en la programació detallada de l'assignatura. Caldrà fer una defensa oral. És obligatori aprovar el treball per aprovar l'assignatura. 20 No

Qualificació

L'avaluació consta de dues notes corresponents a les diferents parts de l'assignatura: resolució de quatre activitats (20%*4=80%) i treball individual (20%).

1) Resolució de quatre activitats: 2 punts/activ (total=8punts). L'assignatura està dividida en quatre blocs. Per cada bloc l'alumne haurà de lliurar la resolució d'una activitat. L'activitat consisteix en la resolució d'exercicis, problemes i casos pràctics. Alguns d'ells es resoldran amb ajut del programari.

2) Treball pràctic (individual): 2 punts. A realitzar en el decurs del quadrimestre. Les instruccions i orientacions del treball es lliuraran durant les primeres setmanes del curs. La data límit de lliurament serà la marcada en la programació detallada de l'assignatura. Caldrà fer una defensa oral. És obligatori aprovar el treball per a poder aprovar l'assignatura.

No existeix cap mena de requisit de nota mínima en les quatre activitats, tanmateix, per poder aprovar l’assignatura cal aprovar el treball pràctic. La nota final l'establirà el professor tenint en compte altres aspectes com són, entre altres: participació en les activitats de l'assignatura, aportacions en les classes, i ampliacions voluntàries de temari.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només tindrà un NP aquell alumne que no s'hagi presentat a cap prova d'avaluació després del 1 de novembre.

Avaluació única:
Constarà d'un únic examen final. L'assignatura quedarà superada si la nota resultant és superior o igual a 5 sobre 10.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories personalitzades amb els estudiants es duran a terme de forma presencial o virtual mitjançant Google Meet. Prèviament caldrà concertar la tutoria per alguna de les vies de comunicació establertes.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A part de la comunicació i interacció que es produeixi a l’aula a les hores d’activitat presencial, la comunicació amb els estudiants és portarà a terme via un dels tres mitjans següents:
• Correu electrònic
• El sistema de missatgeria del Moodle de l’assignatura
• Fòrums en el Moodle de l’assignatura
• Reunions no-presencials (telemàtiques)

Observacions

Es recomana instalar el programa WinQSB en l'ordinador personal.
El programa (32bits), de lliure distribució, es pot obtenir a http://winqsb.softonic.com/, o a
http://winqsb.programas-gratis.net o buscant en qualsevol cercador "winqsb".
Pot requerir la configuració d'una màquina virtual.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas que s’hagi de passar a un escenari no presencial es mantindran les activitats ja programades de forma no presencial i les activitats presencials es passaran a no presencials reorganitzant les activitats a lliurar si fos necessari.

Modificació de l'avaluació:
Cas d'un escenari no-presencial, l’avaluació es mantindrà com està. L’única diferència serà que les proves finals es faran de forma no presencial.

Tutoria i comunicació:
En cas de confinament, les tutories passaran totes a format no presencial telemàtica (e.g., Google Meet) concertant-les prèviament. La comunicació es mantindrà igual per les vies indicades.