Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Direcció d'operacions i logística. Decisions tàctiques de producció: planificació de la producció (a nivell de pla mestre, MRP I&II i control de planta) i gestió d'estocs. Aplicacions informàtiques de gestió.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (5%), Anglès (5%)

Competències

  • CT01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per a resoldre-les
  • CT05 Recollir i seleccionar informació de forma eficaç
  • CT11 Prendre decisions per la resolució de situacions diverses
  • CIS2 Capacitat per valorar les necessitats del client i especificar els requisits software per satisfer aquestes necessitats, reconciliant objectius en conflicte mitjançant la cerca de compromisos aceptables dins de les limitacions derivades del cost, del temps, de l'existència de sistemes ja desenvolupats i de les pròpies organitzacions.

Continguts

1. Introducció a la gestió de la producció i la logística

          1.1. Subsistemes d'una empresa. El sistema productiu. Subsistemes logístics. Evolució històrica de la gestió de la producció. Planificació de la producció. Estratègies de producció.

2. Conceptes bàsics en planificació

          2.1. Tipus d'article. BOM. Centres de treballs crítics i colls d'ampolla. Temps de fabricació.

          2.2. Layout de la planta: producció en línia i orientat al procés.

3. Planificació de la producció a mig termini.

          3.1. Pla Mestre de Producció (MPS): planificació intuïtiva i mètode Bowman.

          3.2. Planificació de materials (MRP). Gestió d'articles amb demanda independent i dependent. Evolució de l'MRP I a l'MRP II i a l'ERP.

4. Programació a curt termini.

          4.1. Control de la fabricació. Programació de les operacions i dels centres de treball. Métodes d´assignació. Tècniques per a la sequenciació d´operacions. Priorització d´operacions. Equilibrat de línies de producció.

5. Planificació de l’aprovisionament i de la distribució.

          5.1. Gestió d’estocs i models d´inventari. Ruptura. Diferir. Descomptes per quantitat. Models probabilistics. Lotificació de productes. Temporització d´ordres de compra. Gestió de la distribució i models de transport.Técniques operatives per a la distribució i localització. Control de les ordres de compra i venda.

6. Altres entorns de fabricació i tècniques operatives.

          6.1. Sistema JIT i l´anivellat dels sistemes productius. Sistema OPT. Simulació de sistemes productius.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 3,00 35,00 6,00 44,00
Sessió expositiva 0 37,00 44,00 81,00
Total 3,00 72,00 50,00 125

Bibliografia

  • Casadesús Fa, Martí (2005 ). Organització de la producció : presentacions . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
  • Casadesús Fa, Martí Castro Vila, Rodolfo de Giménez Leal, Gerusa Ferrer Real, Inés Méndez Rodríguez, Empar Martí Bronsoms, Rafel Pérez Gómez, Catalina (2005 ). Organització de la producció. Girona: Universitat de Girona. Departament d'Organització Gestió Empresarial i Disseny de Producte. Recuperat 05-09-2017, a http://hdl.handle.net/10256/611 Catàleg
  • Ferràs, Xavier, 1969- (2003 ). Producció i logística . [Barcelona]: Generalitat de Catalunya CIDEM. Catàleg
  • Miranda González, Francisco Javier (cop. 2005 ). Manual de dirección de operaciones . Madrid: Thomson. Catàleg
  • Domínguez Machuca, J.A. (1995 ). Dirección de operaciones : aspectos tácticos y operativosen la producción y los servicios . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Render, Barry (cop. 2001 ). Dirección de la producción : decisiones tácticas y estratégicas (6ª ed. 6a ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Activitats d'avaluació continuada Segons les indicacions establertes pel professor a l'inici de cada activitat 40 No
Examen final Segons els criteris establerts pel professor a l'inici de l'examen 60

Qualificació


La nota final de l'assignatura, NFA, es forma a partir de les següents notes:

NFA = Nota Examen Final, NEF (60%) + Nota Activitats d'Avaluació, NAA (40%)

La NAA serà la mitjana ponderada de les diferents activitats d'avaluació proposades.

Durant el curs es realitzaran diferents activitats d'avaluació continuada

És IMPRESCINDIBLE, per tal de poder formar la NFA, tenir com a MÍNIM una qualificació de 4 sobre 10 de la NEF, en cas contrari la NFA serà igual a la NEF.

L’EF és recuperable sempre i quan s'hagi fet prèviament i s'hagi obtingut una NEF mínima de 3 sobre 10. La recuperació de l'EF es realitzarà durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic.

Les activitats d'avaluació NO són recuperables i si no es realitzen seran qualificades amb 0 punts.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació a dues o més de les activitats d’avaluació continuada o a l'examen final implicarà un no presentat en la qualificació final de l’assignatura.

Avaluació única:
L'Examen Final, EF, consistirà en un examen únic que comptarà el 100% de la nota de l'assignatura.L’EF és recuperable sempre i quan s'hagi fet prèviament en la data indicada en el calendari i s'hagi obtingut una NEF mínima de 3 sobre 10. La recuperació de l'EF es realitzarà durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

TUTORIA
S'ha obert un Fòrum de dubtes per tal de canalitzar tots els dubtes que sorgeixin al llarg del curs. Alternativament també es podrà demanar per una tutoria adreçant un correu electrònic al professor

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat


Totes les comunicacions es faran a través del Moodle de l'assignatura

Observacions

Les pràctiques de l'assignatura són altament recomanables.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:

Totes les activitats proposades pendents de realització es faran de manera telemàtica i mantindran el seu pes en l'avaluació.

Modificació de l'avaluació:


L'avaluació no es veu modificada en cap sentit

Tutoria i comunicació:

Comunicació: Totes les comunicacions es faran a través del Moodle de l'assignatura. Cada setmana s'establirà el pla de treball a realitzar per part de l'alumne durant la setmana.

Tutoria: S'obrirà un Fòrum de dubtes per tal de canalitzar tots els dubtes que sorgeixin al llarg del curs