Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Introducció dels Sistemes d’informació a l’empresa. Presentació dels estàndards i marcs de referència. Estratègies de gestió de riscos. Estimació de costos. Aplicació dels conceptes a un cas pràctic Gestió de projectes informàtics utilitzant PMBOK
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
IMMACULADA BOADA OLIVERAS
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (25%), Anglès (25%)

Competències

  • CT05 Recollir i seleccionar informació de forma eficaç
  • CT07 Adaptar-se a noves situacions assumint els rols necessaris
  • CT11 Prendre decisions per la resolució de situacions diverses
  • CT12 Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
  • CIS2 Capacitat per valorar les necessitats del client i especificar els requisits software per satisfer aquestes necessitats, reconciliant objectius en conflicte mitjançant la cerca de compromisos aceptables dins de les limitacions derivades del cost, del temps, de l'existència de sistemes ja desenvolupats i de les pròpies organitzacions.
  • CIS5 Capacitat d'identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats que puguin presentar-se.

Continguts

1. BLOC 1. Sistemes d’informació a l’empresa

2. BLOC 2. Estàndards i marcs de referència

3. BLOC 3. Gestió de riscos

4. BLOC 4. Estimació de costos

5. BLOC 5. Aplicació dels conceptes dels blocs anteriors en un cas pràctic

6. PART PRÀCTICA. Gestió de projectes informàtics utilitzant PMBOK

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15 40 55
Classes expositives 30 15 45
Elaboració de treballs 5 20 25
Total 50 75 125

Bibliografia

  • Sistemas de información gerencial : organización y tecnología de la empresa cone (2002). Pearson Educación, . Catàleg
  • Carlos Manuel Fernández Sánchez y mario Plattini Velthuis (2012). Modelo para el gobierno de las TIC basado en las normas ISO. AENOR ediciones.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes teòriques Exercicis a classe 10
Exercicis i controls final de bloc teòric S'avalúa el coneixement adquirit 30
Treball final teoria S'avalua la profunditat i abast del treball realitzat 10
Classes de pràctiques (informe i/o exercici a classe) Es obligatòria l'assistència. Entrega informe de cada pràctica 30
Practica final. Treball final de pràctiques 20

Qualificació

Control final i exercicis entregables del bloc teòric
Treball final de teoria
Informes de cada pràctica
Pràctica final

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tots els blocs s'han d'aprovar per separat. A l'examen final es recuperen els blocs no superats. Pràctiques s'aproven amb un 5.

Observacions

La nota de l'examen de pràctiques s'aplica com a factor de correcció de la nota de les pràctiques