Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Aquesta assignatura prenten introduïr l'estudiant en el coneixment del càlcul diferencial i integral i mètodes numèrics i optimització
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
REMEI CALM PUIG  / CATERINA TOMAS COLOM LLOMPART  / ANTONI MANEL FERRAGUT AMENGUAL
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JESUS BONDIA CAMPOS  / BERENGUER SABADELL NOGUERA
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

  • CFB1 Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que poden plantejar-se en la enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra, càlcul diferencial i integral i mètodes numèrics, estadística i optimització

Continguts

1. Representació numèrica

          1.1. Representació binaria dels nombres enters

          1.2. Representació binaria dels nombres racionals i reals

          1.3. Errors i propagació d'errors

          1.4. Nombres Complexos

2. Funcions d'una variable

          2.1. Resolució numèrica d'equacions no lineals.

          2.2. Aproximació i interpolació de funcions.

3. Diferenciació de funcions de diverses variables

          3.1. Introducció a les funcions de diverses variables

          3.2. Diferenciació

          3.3. Extrems de funcions d'una o diverses variables

4. Integració de funcions d'una variable

          4.1. La integral definida

          4.2. Integració numèrica

          4.3. Aplicacions de la integral

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 3 0 3
Resolució d'exercicis 0 15 15
Sessió expositiva 21 38 59
Sessió participativa 16 19 35
Sessió pràctica 18 20 38
Total 58 92 150

Bibliografia

  • Fuentes Pumarola, Miquel (1999 ). Introducció als mètodes numèrics . Girona: Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. Catàleg
  • Kreyszig, Erwin (2000 ). Matemáticas avanzadas para ingeniería (3ª ed.). México, D.F. [etc.]: Limusa. Catàleg
  • Larson, Roland E (cop. 2006 ). Cálculo (8ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Martín, Francisco (2000 ). Matemàtiques bàsiques . Girona: Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. Catàleg
  • Salas, Saturnino L (2002 ). Calculus : una y varias variables (4ª ed). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
  • Simmons, George Finlay (cop. 2002 ). Cálculo y geometría analítica (2a ed). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
  • Stewart, James (2006 ). Cálculo : conceptos y contextos (3a ed.). Madrid: Thomson. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctiques en aula informàtica Al final de cada sessió es valorarà el treball fet i s'haurà d'entregar un informe amb els exercicis proposats. Aquesta activitat no és recuperable. 25
Resolució d'exercicis amb la plataforma ACME Cada exercici resolt correctament s'avalua en funció del nombre d'intents per obtenir la resposta correcta,
donant un cert marge per al nombre d'intents. Els exercicis s'agrupen per activitats i cada activitat té una
ponderació determinada que es visualitza a la pròpia plataforma ACME. Les activitats s'han de resoldre dins
els termines establerts. Les activitats no són recuperables.
15
Prova Final d'avaluació de continguts L'examen constarà de qüestions teòric-pràtiques i de problemes d'aplicació i es realitzarà durant el període que marca el calendari. Aquest examen és recuperable durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic. 60

Qualificació

La nota final de l'assignatura s'obté a partir de les següents notes, sempre i quan la Prova final sigui igual o superior a 3.5

- Exercicis ACME 15% de la nota final
- Pràctiques amb ordinador 25% de la nota final
- Prova final 60% de la nota final

Els exercicis ACME i les pràctiques en aula informàtica que es proposin i que no siguin presentats en els terminis establerts seran qualificats amb una nota de 0 punts i no es podran recuperar.

Per a poder recuperar la prova final, caldrà que la nota de tota l'assignatura sigui més gran o igual que 3.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat aquell estudiant que no es presenti a la prova final.