Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Treball en l'àmbit de l'enginyeria industrial en el que s'integrin les competències adquirides a la titulació
Crèdits ECTS:
15

Grups

Grup S

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CRISTINA BARRIS PEÑA  / JORDI BAYER RESPLANDIS  / NORBERT BLANCO VILLAVERDE  / FRANCESC XAVIER CAHIS I CAROLA  / JORDI COMAS BARON  / IMMA DURAN SUREDA  / JORDI FARJAS SILVA  / INES FERRER REAL  / MARIA LUISA GARCIA-ROMEU DE LUNA  / FERNANDO JULIAN PEREZ  / MIQUEL LLORENS SULIVERA  / PERE MAIMI VERT  / LINO MONTORO MORENO  / ANTONI PUJOL SAGARO  / JORDI RENART CANALIAS  / LLUIS RIPOLL MASFERRER  / JUAN JOSE SUÑOL MARTINEZ  / JORDI TORRENT COLLELL  / LLUIS TORRES LLINAS  / DANIEL TRIAS MANSILLA
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Competències

 • CT02 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CT11 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses

Continguts

1. Orientació, assessorament i revisió del treball que realitza l'alumne per part del professor director del Treball Final de Grau

2. En funció de la naturalesa del projecte, es pot exigir també un seguiment per part d''altres professors experts en determinades tècniques o tecnologies que s'apliquen o utilitzen en el projecte

3. Revisió del treall per part dels professors de l'assignatura de Projectes.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 4 371 375
Total 4 371 375

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Elaboració del treball final de Grau i la seva defensa. El director del projecte valorarà la capacitat i actitud de l'estudiant, el contingut i el nivell del projecte.
  El tribunal valorarà l'adequació als objectius, la claredat i estructuració, l'adequació i correcció de la metodologia utilitzada, la interpretació dels resultats, la presentació dels documents, la claredat en l'exposició i la demostració de coneixements
  100

  Qualificació

  El tribunal estendrà una acta d’avaluació de la defensa amb un informe motivat de la qualificació efectuada. El tribunal qualificarà el contingut, forma i defensa del projecte puntuant diferents ítems amb qualificació baixa, correcte o molt bona. D’altra banda, el director qualificarà la capacitat de l’estudiant, l’avaluació del treball i els documents presentats puntuant diferents ítems amb qualificació nul•la, baixa, mitja, alta o molt alta.
  La còpia o el plagi, així com la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme aquests treballs, comporta la qualificació de 0 (suspens) en la qualificació final del treball.
  Quan el treball es realitzi en una altra Universitat, en el marc d'un programa o conveni de mobilitat, la defensa es realitzarà en la Universitat on s'ha realitzat el treball i l'Escola reconeixerà la qualificació obtinguda previ al lliurament del projecte realitzat i de la qualificació oficial obtinguda.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  La nota No Presentat s'obté en cas de no defensar el treball davant del tibrunal.

  Observacions

  Trobareu informació detallada relacionada amb el Treball Final de Grau a:

  https://www.udg.edu/ca/eps/Informacio-academica/Projecte-Treball-final-de-grau-i-master