Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Treball en l'àmbit de l'enginyeria industrial en el que s'integrin les competències adquirides a la titulació
Crèdits ECTS:
15

Grups

Grup S

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARTA BAENA MUÑOZ  / JORDI BAYER RESPLANDIS  / NORBERT BLANCO VILLAVERDE  / FRANCESC XAVIER CAHIS I CAROLA  / MARTI COMAMALA LAGUNA  / RODOLFO DE CASTRO VILA  / INES FERRER REAL  / MARIA LUISA GARCIA-ROMEU DE LUNA  / NARCIS GASCONS CLARIO  / FERNANDO JULIAN PEREZ  / JOAN ANDREU MAYUGO MAJO  / LINO MONTORO MORENO  / ANTONI PUJOL SAGARO  / JORDI RENART CANALIAS  / LLUIS RIPOLL MASFERRER  / ENRIQUE SIMON MADRENAS  / JOAQUIM AGUSTI TARRES FARRES  / LLUIS TORRES LLINAS  / JOSE TRESSERRAS PICAS  / DANIEL TRIAS MANSILLA  / ALBERT TURON TRAVESA
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Competències

 • CT02 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CT11 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses

Continguts

1. Orientació, assessorament i revisió del treball que realitza l'alumne per part del professor director del Treball Final de Grau

2. En funció de la naturalesa del projecte, es pot exigir també un seguiment per part d''altres professors experts en determinades tècniques o tecnologies que s'apliquen o utilitzen en el projecte

3. Revisió del treall per part dels professors de l'assignatura de Projectes.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 4,00 371,00 0 375,00
Total 4,00 371,00 0 375

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Elaboració del treball final de Grau i la seva defensa. El director del projecte valorarà la capacitat i actitud de l'estudiant, el contingut i el nivell del projecte.
  El tribunal valorarà l'adequació als objectius, la claredat i estructuració, l'adequació i correcció de la metodologia utilitzada, la interpretació dels resultats, la presentació dels documents, la claredat en l'exposició i la demostració de coneixements
  100 No

  Qualificació

  El tribunal estendrà una acta d’avaluació de la defensa amb un informe motivat de la qualificació efectuada. El tribunal qualificarà el contingut, forma i defensa del projecte puntuant diferents ítems amb qualificació baixa, correcte o molt bona. D’altra banda, el director qualificarà la capacitat de l’estudiant, l’avaluació del treball i els documents presentats puntuant diferents ítems amb qualificació nul•la, baixa, mitja, alta o molt alta.
  La còpia o el plagi, així com la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme aquests treballs, comporta la qualificació de 0 (suspens) en la qualificació final del treball.
  Quan el treball es realitzi en una altra Universitat, en el marc d'un programa o conveni de mobilitat, la defensa es realitzarà en la Universitat on s'ha realitzat el treball i l'Escola reconeixerà la qualificació obtinguda previ al lliurament del projecte realitzat i de la qualificació oficial obtinguda.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  La nota No Presentat s'obté en cas de no defensar el treball davant del tibrunal.

  Avaluació única:
  En el cas de TFG/TFMs, l’Avaluació Única no implica modificació respecte a l’establert pel que fa a al desenvolupament i defensa de TFG/TFM en el format convencional.

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

  Tutoria

  Les tutories entre tutor-EPS i alumne es concertaran per correu electrònic i es duran a terme en una sessió de videotrucada a través d’alguns dels diferents mitjans oferts per l’EPS-UdG (Google Meet o altres).

  Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

  Els canals de comunicació principals seran :

  1. La web EPS en el seu apartat Projecte/Treball final de grau i màster (https://www.udg.edu/ca/eps/Informacio-academica/Projecte-Treball-final-de-grau-i-master).

  2. El correu del vostre tutor TFG/TFM.
  3. I en cas de dubte, si no es disposa de tutor de TFG/TFM, contactar amb el coordinador de la titulació.

  Observacions

  Trobareu informació detallada relacionada amb el Treball Final de Grau a:

  https://www.udg.edu/ca/eps/Informacio-academica/Projecte-Treball-final-de-grau-i-master

  Modificació del disseny

  Modificació de les activitats:
  La definició de TFG/TFMs intentarà contemplar en la mesura del possible l’opció de teletreball, per adaptar-se a l’escenari que correspongui. Es recomana als tutors i alumnes de TFG/TFM que durant la definició i planificació dels TFG/TFMs, s’aprofitin al màxim els períodes de presencialitat en funció de l’escenari vigent durant el principi de curs, per poder adaptar-se al teletreball en cas de ser necessari.

  El procediment de lliurament de TFG/TFMs (inclosos els TFG/TFM confidencials) està especificat en la web de l’Escola, en el seu apartat Projecte/Treball final de grau i màster (https://www.udg.edu/ca/eps/Informacio-academica/Projecte-Treball-final-de-grau-i-master).

  Modificació de Pràctiques 1S:
  En cas de pas a un escenari de no-presencialitat :
  1. Els TFG/TFMs que contemplin el teletreball no es veuran afectats
  2. En cas contrari, es podrien arribar a variar els objectius descrits en la proposta aprovada, si fos necessari.

  Modificació de Pràctiques 2S:
  En cas de pas a un escenari de presencialitat 100 % els TFG/TFMs continuaran el seu procediment i avaluació habitual.

  Modificació de l'avaluació:
  Es mantenen les convocatòries de febrer, juny i setembre del curs 2020-21.
  El procediment d’avaluació de TFG/TFMs no es veurà modificat, més enllà de la possibilitat de fer la defensa en format de videotrucada amb la plataforma de Google Meet o similar.

  Malgrat que s’intentarà prioritzar la defensa presencial de TFG/TFMs, ens haurem d’adaptar a cada escenari i als protocols que es marquin per garantir la seguretat dels involucrats en l’acte de defensa. Els coordinadors i l’escola en la seva web i en el seu apartat Projecte/Treball final de grau i màster (https://www.udg.edu/ca/eps/Informacio-academica/Projecte-Treball-final-de-grau-i-master) comunicaran les novetats del procés ,si és el cas.

  Tutoria i comunicació:
  El canal de comunicació principal serà el correu amb el vostre tutor TFG/TFM, i en cas de dubte amb el vostre coordinador.