Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Normativa específica del dibuix industrial apliacada al disseny i dibuix de peces i components mecànics. Aplicacions assistides per ordinador.
Crèdits ECTS:
8

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LLUÍS ALBO RIGAU  / FAUST SECULI DIAZ  / JOSE TRESSERRAS PICAS
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Competències

 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CT08 Planificar i organitzar les propostes i projectes
 • CE21 Coneixement i capacitats per aplicar les tècniques d'enginyeria gràfica.

Continguts

1. Normativa del Dibuix Industrial

2. Conjunts, subconjunts i especejament; ampliant i profunditzant els següents temes:

          2.1. Ampliació de rosques

          2.2. Soldadura

3. Acotació avançada

          3.1. Cotes funcionals / no funcionals i auxiliars

          3.2. Acotació per disseny

          3.3. Acotació per fabricació

          3.4. Acotació per verificació

          3.5. Conicitat, inclinació i convergència

          3.6. Toleràncies dimensional

          3.7. Toleràncies geomètriques

          3.8. Sistemes d'ajustos

          3.9. Estats superficials, rugositat

4. Elements de màquines

          4.1. Molles

          4.2. Xavetes, llengüetes i eixos nervats

          4.3. Rodaments

          4.4. Rodes dentades

          4.5. Juntes tòriques i retens

5. Dibuix d'estructures

6. Dibuix d'instal·lacions

          6.1. Esquemes elèctrics

          6.2. Esquemes hidràulics

          6.3. Esquemes pneumàtics

7. Inicició al disseny de producte

          7.1. Conceptes bàsics

          7.2. Procés de disseny i desenvolupament

          7.3. Maquetes, models i prototips

8. DAO

          8.1. Modelatge avançat de peces i conjunts

          8.2. Generació de documentació de projecte

          8.3. Simulació mecànica

          8.4. Introducció al CAE

          8.5. Introducció al modelat de superficies complexes

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 28 44 72
Cerca d'informació 0 15 15
Classes expositives 13 15 28
Classes participatives 15 20 35
Classes pràctiques 10 9 19
Elaboració de treballs 8 23 31
Total 74 126 200

Bibliografia

 • Verdaguer Pujadas, Narcís (2013 ). Normalización aplicada al dibujo industrial. I . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Félez, Jesús (DL 2008 ). Ingeniería gráfica y diseño . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Chevalier, A (cop. 1998 ). Tecnología del diseño y fabricación de piezas metálicas . México [etc.]: Limusa :Noriega. Catàleg
 • Félez, Jesús (1999 ). Dibujo industrial (3ª ed. rev). Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Elementos de máquinas (DL 1980 ) ([2ª ed.]). Barcelona: CEAC. Catàleg
 • Suárez Quirós, Javier Iglesias Sánchez, Alfonso (cop. 2006 ). Diseño e ingeniería con Autodesk Inventor . Madrid [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
 • Auria Apilluelo, José M (cop. 2000 ). Dibujo industrial : conjuntos y despieces . Madrid [etc.]: Paraninfo. Catàleg
 • Normas UNE sobre dibujo técnico (1997 ) (4ª ed). Madrid: AENOR. Catàleg
 • Ramos Barbero, Basilio (2000 ). Dibujo técnico (2a ed.). Madrid: AENOR. Catàleg
 • Espinach Orús, Xavier,|eautor. Normalización aplicada al dibujo industrial-II . . Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Proposta exercicis representació de dues peces industrials Adecuació a la normativa. Qualitat 10
Proposta de treball fora aula, especejament d'un conjunt mecànic Correcció dels resultats. adecuació a la normativa 15
Proposta de treball aula, analitzar diferents representacions i avaluar si són correctes valoració del criteri i la capacitat de decissió 15
Proposta exercici. Desenvolupar en equip un conjunt mecànic de transmissió de moviment. Correcció de la solució. Ús d'eines de disseny gràfic DAO 25
Representació de les diferents instal•lacions de un taller Correcció de la solució. Qualitat dels treballs. adequació a normativa. 5
Detectar en diferents productes els requeriments que afecten a la seguretat,funcionalitat i a la qualitat perceptiva de un producte. Nivell de qualitat dels resultats 10
Entrega de pràctiques i treballs proposats a les sessions de DAO Adecuació dels resultats. Ús del progranmari 20

Qualificació

Entrega de les pràctiques.
Qualitat i adequació a la normativa dels exercicis.
Avaluació del progrés de l'alumnat (avaluació continuada)
Tots els alumnes que vulguin optar a l'avaluació continuada han d'entregar la totalitat dels exercicis proposats, i a les dates establertes.
Aquells alumnes que optin per l'exàmen final han d'assolir una qualificació major o igual a Notable per superar l'assignatura.
Per fer el promig ponderat caldrà una nota minima de 5 sobre 10 de cada una de les parts.
Aquells alumnes que presentin tots els treballs i els superin correctament, i que a criteri del professorat hagin adquirit totes les competencies, poden superar l'assignatura per avaluació continuada. La resta han de presentar-se a l'examen final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
"Un estudiant rebrà la qualificació de No Presentat si no assisteix a un mínim del 80% de les sessions pràctiques de l’assignatura i/o no entrega el treball de curs i/o no realitza un mínim del 50% de les activitats d’avaluació. "

Assignatures recomanades

 • Expressió gràfica