Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Normativa específica del dibuix industrial apliacada al disseny i dibuix de peces i components mecànics. Aplicacions assistides per ordinador.
Crèdits ECTS:
8

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LLUÍS ALBO RIGAU  / FAUST SECULI DIAZ  / JOSE TRESSERRAS PICAS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CT08 Planificar i organitzar les propostes i projectes
 • CE21 Coneixement i capacitats per aplicar les tècniques d'enginyeria gràfica.

Continguts

1. Normativa del Dibuix Industrial

2. Conjunts, subconjunts i especejament; ampliant i profunditzant els següents temes:

          2.1. Ampliació de rosques

          2.2. Soldadura

3. Acotació avançada

          3.1. Cotes funcionals / no funcionals i auxiliars

          3.2. Acotació per disseny

          3.3. Acotació per fabricació

          3.4. Acotació per verificació

          3.5. Conicitat, inclinació i convergència

          3.6. Toleràncies dimensional

          3.7. Toleràncies geomètriques

          3.8. Sistemes d'ajustos

          3.9. Estats superficials, rugositat

4. Elements de màquines

          4.1. Molles

          4.2. Xavetes, llengüetes i eixos nervats

          4.3. Rodaments

          4.4. Rodes dentades

          4.5. Juntes tòriques i retens

5. Dibuix d'estructures

6. Dibuix d'instal·lacions

          6.1. Esquemes elèctrics

          6.2. Esquemes hidràulics

          6.3. Esquemes pneumàtics

7. Inicició al disseny de producte

          7.1. Conceptes bàsics

          7.2. Procés de disseny i desenvolupament

          7.3. Maquetes, models i prototips

8. DAO

          8.1. Modelatge avançat de peces i conjunts

          8.2. Generació de documentació de projecte

          8.3. Simulació mecànica

          8.4. Introducció al CAE

          8.5. Introducció al modelat de superficies complexes

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 28,00 44,00 0 72,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 15,00 0 15,00
Elaboració individual de treballs 8,00 23,00 0 31,00
Sessió expositiva 13,00 15,00 0 28,00
Sessió participativa 15,00 20,00 0 35,00
Sessió pràctica 10,00 9,00 0 19,00
Total 74,00 126,00 0 200

Bibliografia

 • Verdaguer Pujadas, Narcís (2013 ). Normalización aplicada al dibujo industrial. I . Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Espinach Orús, Xavier,|eautor. Normalización aplicada al dibujo industrial-II . . Catàleg
 • Félez, Jesús (DL 2008 ). Ingeniería gráfica y diseño . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Félez, Jesús (1999 ). Dibujo industrial (3ª ed. rev). Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Elementos de máquinas (DL 1980 ) ([2ª ed.]). Barcelona: CEAC. Catàleg
 • Auria Apilluelo, José M (cop. 2000 ). Dibujo industrial : conjuntos y despieces . Madrid [etc.]: Paraninfo. Catàleg
 • Chevalier, A (cop. 1998 ). Tecnología del diseño y fabricación de piezas metálicas . México [etc.]: Limusa :Noriega. Catàleg
 • Normas UNE sobre dibujo técnico (1997 ) (4ª ed). Madrid: AENOR. Catàleg
 • Ramos Barbero, Basilio (2000 ). Dibujo técnico (2a ed.). Madrid: AENOR. Catàleg
 • Gómez González, Sergio (2012). SolidWorks práctico. Barcelona: Marcombo. Catàleg
 • Lombard, Matt (2011). SolidWorks 2011 parts bible. Indianapolis: Wiley. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Proposta exercicis representació de dues peces industrials Adecuació a la normativa. Qualitat 10 No
Proposta de treball fora aula, especejament d'un conjunt mecànic Correcció dels resultats. adecuació a la normativa 15 No
Proposta de treball aula, analitzar diferents representacions i avaluar si són correctes valoració del criteri i la capacitat de decissió 15 No
Proposta exercici. Desenvolupar en equip un conjunt mecànic de transmissió de moviment. Correcció de la solució. Ús d'eines de disseny gràfic DAO 25 No
Representació de les diferents instal•lacions de un taller Correcció de la solució. Qualitat dels treballs. adequació a normativa. 5 No
Detectar en diferents productes els requeriments que afecten a la seguretat,funcionalitat i a la qualitat perceptiva de un producte. Nivell de qualitat dels resultats 10 No
Entrega de pràctiques i treballs proposats a les sessions de DAO Adecuació dels resultats. Ús del progranmari 20 No

Qualificació

Entrega de les pràctiques.
Qualitat i adequació a la normativa dels exercicis.
Avaluació del progrés de l'alumnat (avaluació continuada)
Tots els alumnes que vulguin optar a l'avaluació continuada han d'entregar la totalitat dels exercicis proposats, i a les dates establertes.
Aquells alumnes que optin per l'examen final han d'assolir una qualificació major o igual a Notable per superar l'assignatura.
Per fer la mitjana ponderada caldrà una nota mínima de 5 sobre 10 de cada una de les parts.
Aquells alumnes que presentin tots els treballs i els superin correctament, i que a criteri del professorat hagin adquirit totes les competències, poden superar l'assignatura per Avaluació Continuada. La resta han de presentar-se a l'examen final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
"Un estudiant rebrà la qualificació de No Presentat si no assisteix a un mínim del 80% de les sessions pràctiques de l’assignatura i/o no entrega el treball de curs i/o no realitza un mínim del 50% de les activitats d’avaluació. "

Avaluació única:
Tothom que ho demani tindrà dret a l’avaluació única recuperable.
Aquesta avaluació constarà d'una prova escrita de cadascuna de les 4 parts: Normativa, Perspectiva, Muntatge de conjunts i Especejament de conjunts, així com un exercici de DAO.
Tanmateix els estudiants hauran de presentar un Projecte Bàsic (grupal) com a treball final de síntesi.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Els professors establiran horaris de tutoria, tant en modalitat presencial com remota, si és el cas. Els horaris de tutoria es comunicaran als estudiants a la primera jornada de classe amb el professor.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Els canals de comunicació dels professors amb els estudiants seran:
- Les notícies de la pàgina web de l'assignatura
- El correu electrònic.
Els mètodes d'interacció seran:
- La interacció a l'aula o vídeo-conferències
- Les activitats proposades a la plana web de l'assignatura
- El correu electrònic
- La tutoria presencial si les condicions ho permeten
- La tutoria remota usant el programari oficial de la UdG

Assignatures recomanades

 • Expressió gràfica

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
El contingut de l'assignatura s'anirà afegint cronològicament al web de l'assignatura en forma de vídeos-tutorial.
Paral·lelament hi haurà una proposta de treball pels estudiants.
Aquests continguts i les propostes es sincronitzaran amb l'horari de l'assignatura.

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació es farà en base a la correcció dels treballs entregats pels estudiants.
No hi ha cap variació en el percentatge de pes de cadascun dels blocs temàtics.

Tutoria i comunicació:
Els canals de comunicació dels professors amb els estudiants seran:
- Les notícies de la pàgina web de l'assignatura
- El correu electrònic.
Els mètodes d'interacció seran:
- Les activitats proposades a la plana web de l'assignatura
- El correu electrònic
- La tutoria presencial si les condicions ho permeten
- La tutoria remota usant el programari oficial de la UdG