Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Electrònica Analògica.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup EB

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DANIEL ALEXANDRE MACAYA MASFERRER
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • CT01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CB02 Planificar i organitzar les propostes i projectes
 • CT03 Utilitzar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CB03 Aplicar criteris de qualitat a les propostes i / o projectes
 • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CT08 Planificar i organitzar les propostes i projectes
 • CB08 Recollir, seleccionar i organitzar informació de manera eficaç
 • CT09 Aplicar criteris de qualitat a les propostes i/o a projectes
 • CT01 Utilitzar la llengua anglesa
 • CT15 Utilitzar la llengua anglesa
 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CES6 Especificar, dissenyar, construir i seleccionar sistemes electrònics i instruments per a la pràctica biomèdica
 • CE22 Coneixement dels fonaments i aplicacions de l'electrònica analògica.
 • CE26 Capacitat per dissenyar sistemes electrònics analògics, digitals i de potència.

Continguts

1. Amplification

          1.1. The ideal opamp

          1.2. The real opamp

          1.3. Basic Circuits

2. Waveform generation

          2.1. Comparators

          2.2. Trigger Schmidtt

          2.3. Square Wave Generators

          2.4. Triangle / Sawtooth generators

          2.5. The 555 Timer

                    2.5.1. Astable

                    2.5.2. Monostable

                    2.5.3. PWM

                    2.5.4. Pulse Position Modulation

          2.6. PLLs

3. System Response

          3.1. Transfer functions

          3.2. Frequency Response (Bode Plots)

          3.3. Basic filter design

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 19,00 54,00 0 73,00
Prova d'avaluació 2,00 0 0 2,00
Sessió expositiva 28,00 28,00 0 56,00
Sessió pràctica 12,00 7,00 0 19,00
Total 61,00 89,00 0 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Examen Final Avaluació en base a una sèrie de problemes i questions relacionades amb els continguts donats a les classes de teoria, problemes i pràctiques. 25 No
Pràctiques de Laboratori L'alumne s'haurà de preparar la pràctica.
En el laboratori disposarà de 1h 50 minuts per realitzar-la.

La nota sortirà de:
- L'estudi previ
- La realització de la pràctica
- Nivell de finalització dels circuits proposats.
- Actitud a classe
20 No
Avaluacions continuades El professor plantejarà algunes qüestions a resoldre a final de cada tema.

Poden tenir el següent format:
- Resolució de problemes similars als proposats a les sessions de problemes.
- Treball plantejant algunes de les qüestions aparegudes a teoria
30 No
Treball pràctic Es tracta de muntar un circuit d'acord a les especificacions del professor.
Es valorarà:
- Que funcioni
- La iniciativa demostrada per l'estudiant.
- La validesa de la solució aportada.
- La metodologia del treball
- L'informe aportat per l'alumne
25 No

Qualificació

L'avaluació final s'obtindrà mitjançant els diferents elements de qualificació.

PRÀCTIQUES (20%) - NO RECUPERABLE
* L'alumne haurà de realitzar 6 pràctiques relacionades amb el temari
* Les pràctiques són d'assistència obligatòria
* La no realització d'una pràctica suposa un 0 de la pràctica.
* En cas de no assistència justificable (malaltia o altres) s'haurà de justificar al professor responsable i la pràctica no es puntuarà i es farà la mitjana amb la resta de notes.
* En el cas que no es pugui assistir a alguna pràctica, us demanem si us plau que ho comuniqueu el més aviat possible al professor responsable pels mitjans habituals de contacte. Ell us indicarà el que haureu de fer.
* La nota s'obtindrà de la mitjana de les notes de cada pràctica avaluada.
* Un alumne pot tenir qualificacions diferents que el seu company de grup.

PROVES D'AVALUACIÓ CONTINUADA (20%) - NO RECUPERABLE
* Al llarg del curs es realitzaran 2 proves d'avaluació continuada.
* Les proves es realitzaran al final de l'explicació de cada bloc del temari.
* Podran tenir diferent format: Resolució d'algun problema, solucionar alguna qüestió pràctica plantejada pel professor, lliurament d'algun disseny de circuit, etc.
* El professor determinarà el pes que té cada prova en funció del grau de dificultat.

TREBALL PRÀCTIC (20%) - NO RECUPERABLE
* Els alumnes realitzaran 1 treball pràctic de forma individual o en grups de 2 persones.
* Un alumne pot tenir qualificacions diferents que el seu company de grup.
* El treball consistirà en el muntatge d'un circuit real, que ha de funcionar.
* El treball es realitzarà d'acord a un llistat d'especificacions i a un criteri de valoració que donarà el professor.
* Es valorarà la validesa de la solució adoptada, el fet que el circuit funcioni i la qualitat de l'informe.
* Al llarg del curs s'establiran dates de lliurament de les diferents parts del treball que posteriorment seran avaluades.

EXAMEN FINAL (40%) - NO RECUPERABLE
* Avaluació de tot el temari de l'assignatura.
* A l'examen es pot portar tota la documentació que es vulgui.
* No es podran dur dispositius amb connectivitat mòbil (Portatil, PDA, tablet...etc)

====================================
CRITERIS DE NOTES
Per aprovar la nota final ha de ser igual o superior de 5.
Les pràctiques són d'assistència obligatòria.
No hi ha nota mínima en cadascuna de les parts.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
ES CONSIDERA UN "NO PRESENTAT" si l'alumne:
- No assisteix a 2 o més pràctiques sense motiu justificat
- No lliura el treball pràctic
- No es presenta a l'examen final

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Observacions

*L'assignatura es farà completament en anglès.
* Es donaran transparències per les sessions que es facin en anglès.
* Els enunciats de les proves d'avaluació continuada i de l'examen final seran en anglès.
* L'alumne pot respondre en la llengua que vulgui.

Assignatures recomanades

 • Fonaments d'electrònica
 • Teoria de circuits

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
La docència s'impartirà a través de vídeos penjats al canal de YouTube habilitat.

Les pràctiques de laboratori es substituiran per pràctiques de programació en Python relacionades amb els continguts de l'assignatura.

Les PACs, el treball pràctic i l'examen final es mantenen.

Modificació de l'avaluació:
Els percentatges d'avaluació es mantenen

MODIFICACIÓ RESPECTE A LES PACS
S'han lliurat 3 pacs per realitzar a casa.
S'hauran de lliurar abans de la finalització de les classes.

MODIFICACIÓ RESPECTE A LES PRÀCTIQUES
Restaven 3 pràctiques per fer. Es substituiran aquestes 3 pràctiques per 3 exercicis de programació en Python amb orientació als continguts de l'assignatura. Es farà la mitjana amb les pràctiques fetes presencialment i els exercicis de programació

MODIFICACIÓ RESPECTE AL TREBALL PRÀCTIC
Qui pugui i vulgui acabar el treball pràctic proposat inicialment (Estació de test) el pot presentar igualment.
Qui no pugui fer el treball pràctic pot presentar el disseny d'un circuit imprès basat en el circuit de la PAC2 (generador de funcions). Es pot presentar en qualssevol software de disseny de PCBs però recomanem utilitzar Multisim i EasyEDA. El PCB s'haurà de presentar en format PDF a escala 1:1.

MODIFICACIÓ RESPECTE A L'EXAMEN FINAL
És possible que l'examen final sigui no presencial.

AVALUACIÓ ALTERNATIVA
Un únic examen no presencial sobre tots els continguts de l'assignatura. S'haurà d'escanejar i enviar per correu electrònic. Òbviament al tractar-se d'un examen únic hi haurà recuperació.

Tutoria i comunicació:
Les tutories es poden fer a través dels mitjans que ja havia proposat el professor inicialment:

- Correu
- Moodle
- WhatsApp
- Telegram
- Skype
- Telefon

Adicionalment es realitzaran tutories col.lectives amb els mitjans que s'han proposat des de la pròpia Udg o els que acordem amb els alumnes.
- Google Meet
- Zoom