Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
S'explicarà la metodologia de recerca social que fa ús de les tècniques qualitatives. Per a això, s'explicaran les principals eines de recerca (entrevistes en profunditat, observació, històries de vida, grups de discussió, etc.) i la filosofia de la ciència en la qual se sustenten.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup C1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
IGNACIO GONZALEZ SANCHEZ
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CG11. Dissenyar propostes creatives per analitzar casos i resoldre problemes del propi àmbit
 • CE16. Analitzar situacions complexes en l'àmbit criminològic i elaborar les estratègies d'intervenció
 • CE20. Dissenyar una investigació criminològica identificant l'estratègia metodològica adequada als objectius plantejats
 • CE21. Utilitzar les tècniques quantitatives i qualitatives per obtenir i analitzar dades en l'àmbit criminològic
 • CE32. Exposar i argumentar amb claredat, davant un públic especialitzat (professors i professionals convidats) i no especialitzat (companys), l'anàlisi realitzada sobre un problema de conflicte o de criminalitat i les seves respostes

Continguts

1. Introducción. La aproximación cualitativa. Observar, escuchar y comprender

2. Fundamentos teóricos: el interaccionismo simbólico y la construcción social de la realidad

3. Entrevistas en profundidad

4. Historias de vida

5. Grupos de discusión

6. Observación. Etnografía

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 21 0 21
Elaboració de treballs 4 28 32
Prova d'avaluació 2 20 22
Total 27 48 75

Bibliografia

 • Alonso, Luis Enrique (1998 ). La Mirada cualitativa en sociología : una aproximación interpretativa . Madrid: Fundamentos. Catàleg
 • Ruiz Olabuénaga, José Ignacio (2007 ). Metodología de la investigación cualitativa (4a ed.). Bilbao: Universidad de Deusto. Catàleg
 • Bertaux, Daniel (cop. 2005 ). Los Relatos de vida : perspectiva etnosociológica . Barcelona: Bellaterra. Catàleg
 • García Ferrando, Manuel (cop. 2015 ). El Análisis de la realidad social : métodos y técnicas deinvestigación (4a ed.). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Vallés Martínez, Miguel S (DL 2002 ). Entrevistas cualitativas . [Madrid]: Centro de Investigaciones Sociológicas. Catàleg
 • Herzog, Benno (2016). Entender crimen y justicia. Tiran Lo Blanch. Catàleg
 • Ibáñez, Jesús (1992 ). Más allá de la sociología : el grupo de discusión : teoría y crítica (3ª ed.). Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • Goffman, Erving (1970 ). Estigma : la identidad deteriorada . Buenos Aires: Amorrortu. Catàleg
 • Goffman, Erving (1981 ). La Presentación de la persona en la vida cotidiana . Buenos Aires: Amorrortu. Catàleg
 • Bourdieu, Pierre, 1930-2002 (1999 ). La Miseria del mundo . Madrid: Akal. Catàleg
 • Ibáñez, Jesús (1985 ). Del algoritmo al sujeto : perspectivas de la investigación social . Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • Conde, Fernando (2009). Análisis sociológico del sistema de discursos. CIS. Catàleg
 • Davis, Flora (1998 ). La Comunicación no verbal . [Madrid]: Alianza Editorial. Catàleg
 • Hammersley, Martyn (1994 ). Etnografía : métodos de investigación . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Bourgois, Philippe I (2010 ). En busca de respeto : vendiendo crack en Harlem . Buenos Aires: Siglo XXI Editores. Catàleg
 • Noiriel, Gérard (cop. 2011 ). Introducción a la sociohistoria . Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • Juliá Díaz, Santos (1989 ). Historia social, sociología histórica . Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • Taylor, Steve J (1987 ). Introducción a los métodos cualitativos de investigación : la búsqueda de significados . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Noaks, Lesley (2004 ). Criminological research : understanding qualitative methods . London, [etc.]: Sage Publications. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboración de una entrevista Elaboración de dos entrevistas 60
Prueba de evaluación continuada Prueba de evaluación continuada 40

Qualificació

Examen sobre el contenido de la asignatura: 40%
Realización y análisis de dos entrevistas: 60%

Condiciones para aprobar la asignatura:
Obtener en cada una de las pruebas evaluables al menos un 3.

RECUPERABLE.
El examen es recuperable.

INFORMACIÓN RELATIVA A PLAGIOS Y ACTOS DE COPIA EN LOS EXÁMENES.
El plagio de cualquier trabajo o examen conlleva una calificación de cero y suspenso de la asignatura, más la apertura de un expediente académico. Un suspenso se puede recuperar, un fraude no.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si no se realiza alguna de las pruebas evaluables, constará como No Presentado/a