Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
La presó com a institució de control social: el paper de la presó en la societat actual. Dret Penitenciari: marc legal ; drets i obligacions dels interns. El grau i el règim de vida. Els programes de tractament.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup C1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CRISTINA RODRIGUEZ PEDREGOSA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

 • CG1. Llegir, comprendre, redactar i comentar textos científics.
 • CG8. Treballar en equip.
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CE6. Analitzar el llenguatge jurídic i comentar-ho
 • CE7. Analitzar i aplicar el marc jurídico-penal de resposta a la criminalitat en diferents situacions
 • CE8. Analitzar i aplicar el marc legal i el model de funcionament dels diferents agents de control del delicte, en diferents situacions
 • CE10. Descriure les necessitats de les víctimes en funció del coneixement de les teories victimològiques
 • CE11. Descriure i argumentar el marc legal relatiu als drets i recursos de les víctimes
 • CE15. Identificar i analitzar els recursos socials existents per intervenir en el conflicte i en la criminalitat
 • CE29. Analitzar i avaluar les necessitats de les víctimes per realitzar una proposta d'intervenció
 • CE33. Analitzar els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en les persones i la col·lectivitat de les actuacions en l'àmbit criminològic
 • CE34. Valorar la importància dels principis ètics per al benefici de les persones, de la societat i la professió
 • CE35. Analitzar situacions diverses d'aplicació del principi de justícia social (especialment el tracte digne dels processats i penats) a la pràctica professional argumentant les raons ètiques

Continguts

1. LA PENA DE PRESÓ: EVOLUCIÓ HISTÒRICA

          1.1. L'origen de la presó i la seva funció

          1.2. Antecedents històrics a Espanya

          1.3. Evolució de la població penitenciaria

          1.4. Tendències del futur

2. INTRODUCCIÓ AL DRET PENITENCIARI

          2.1. - Concepte i autonomia

          2.2. - Principis informadors.

          2.3. - Normativa penitenciària bàsica.

3. ELS ESTABLIMENTS PENITENCIARIS.

          3.1. - Classes d’establiments i centres

          3.2. - Criteris de classificació interior.

          3.3. - Normativa de règim interior

4. LA RELACIÓ JURÍDICA PENITENCIÀRIA

          4.1. - Contingut, naixement i extinció.

          4.2. - Els drets i deures dels interns.

          4.3. - Òrgans unipersonals i col.legiats

5. LA GESTIÓ PENITENCIÀRIA

          5.1. - Ingressos, liquidació i refundició de condemnes.

          5.2. - La presó preventiva

          5.3. - La condemna i la suspensió condicional de la pena

6. LA CLASSIFICACIÓ DE GRAU

          6.1. - Els graus penitenciaris i tipus de règim de vida.

          6.2. - La resolució de grau i recursos.

          6.3. - El principi de flexibilitat

          6.4. - L'execució de mesures de seguretat privatives de llibertat

7. EL TRACTAMENT PENITENCIARI

          7.1. - Contingut, principis i objectius.

          7.2. - Els programes de tractament per tipologies delictives

          7.3. - Drogues, atenció sanitària i salut mental

8. LES RELACIONS AMB L'EXTERIOR

          8.1. - Els permisos de sortida i les sortides programades

          8.2. - Comunicacions i visites.

9. EL RÈGIM DISCIPLINARI

          9.1. - Principis informadors. Faltes i sancions disciplinàries.

          9.2. - Procediment sancionador. Recursos.

10. El CONTROL DE L'ACTIVITAT PENITENCIÀRIA

          10.1. - El Jutge de Vigilància Penitenciària

          10.2. - Els recursos administratius i judicials

11. ELS BENEFICIS PENITENCIARIS

          11.1. - Concepte i naturalesa jurídica

          11.2. - La llibertat condicional

          11.3. - L’indult

12. CONSEQÜÈNCIES DE L'EMPRESONAMENT

          12.1. Efectes de la pena de presó

          12.2. Interrupció de relacions amb l'exterior

          12.3. Reinserció

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3 0 3
Cerca d'informació 0 30 30
Classes participatives 40 20 60
Classes pràctiques 30 30 60
Prova d'avaluació 3 0 3
Total 76 80 156

Bibliografia

 • García Albero, Ramón (2009). Derecho penitenciario. Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya.
 • Ríos Martín, Julián Carlos (2009). Manual de ejecución penitenciaria : defenderse de la cárcel (5ª ed). Madrid : Colex . Catàleg
 • Tamarit Sumalla, Josep M. (Josep Maria) (2005 ). Curso de derecho penitenciario (2ª ed). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Fernández Aparicio, Juan Manuel (cop. 2007 ). Derecho penitenciario . Las Rozas: SEPIN. Catàleg
 • Ríos Martín, Julián Carlos (DL 1998 ). Mil voces presas . Madrid: Universidad Pontificia Comillas. Catàleg
 • Garland, David (1999 ). Castigo y sociedad moderna : un estudio de teoría social . Madrid: Siglo Veintiuno editores. Catàleg
 • Roldán Barbero, Horacio (1988 ). Historia de la prisión en España . Barcelona: Publicaciones del Instituto de Criminología de Barcelona [etc.]. Catàleg
 • Goffman, Erving (1970 ). Internados : ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales . Buenos Aires: Amorrortu. Catàleg
 • Foucault, Michel (1986 ). Vigilar y castigar : nacimiento de la prisión (5a ed.). Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • Valverde Molina, Jesús (1991 ). La Cárcel y sus consecuencias : la intervención sobre la conducta desadaptada . Madrid: Popular. Catàleg
 • Mathiesen, Thomas (2003 ). Juicio a la prisión : una evaluación crítica . Buenos Aires: Ediar. Catàleg
 • Almeda, Elisabet (cop. 2002 ). Corregir y castigar : el ayer y hoy de las cárceles de mujeres . Barcelona: Bellaterra. Catàleg
 • Roger Matthews (2003). Pagando tiempo. Barcelona: Bellaterra. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen sobre el temari de l'assignatura Examen teòric 60
Examen sobre un cas pràctic. Exercici pràctic 40

Qualificació

Tot l'alumnat té dret a ser avaluat.
Per aprovar l'assignatura en avaluació continua cal:
1) haver obtingut una nota mínima de 5 a cadascuna de les dues proves.
2) SI LA NOTA D'ALGUNA DE LES DUES PROVES OBJECTE D'AVALUACIÓ CONTINUA ES SUSPÈN, L'ASSIGNATURA ESTARÀ SUSPESA, i implicarà que l'alumne/a haurà de recuperar TOTA l'assignatura, NO es guardarà la nota que consti aprovada.
3)El treball és obligatori. La nota sobre el treball podrà suposar l' increment de fins a un punt de la nota final en avaluació continua. L'alumne que no presenti el treball NO es podrà presentar als exàmens d'avaluació continua i anirà directe a la recuperació de l'assignatura.
4) Es tindrà en compte l'assistència a classe i la participació per a la valoració de la nota final.

RECUPERACIÓ.
D'acord amb la normativa de la UdG el professorat ha d'establir les proves que es poden recuperar i les condicions per fer-ho.


Caldrà recuperar:
- L'examen teòric i
- L'exercici pràctic.


La data de recuperació serà la fixada per aquest efecte al calendari d'examens.

Qualsevol tipus de plagi o còpia de l'exercici d'un company/a o durant els exàmens, donarà lloc al fet que l'assignatura estigui totalment suspesa amb un 0. No es podrà recuperar.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindrà nota de NO PRESENTAT l'alumnat que NO es presenti a, com a mínim, a una de les dues proves d'avaluació.

Observacions

El sistema d'avaluació és continua i de presència obligatòria.