Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
El TFG és un treball individual i original que pot consistir en un projecte, un estudi, una memòria o un dictamen que segueixi les pautes de la metodologia i l'anàlisi jurídica. És un treball d'especialització en alguna de les matèries previstes en el pla d'estudis de Dret. Es redactarà per escrit i es defensarà davant una comissió.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
VESELA ANDREEVA ANDREEVA  / MARCO APARICIO WILHELMI  / ESTER BLAY GIL  / MARIA ELENA BOET SERRA  / MIGUEL ANGEL CABELLOS ESPIERREZ  / FERNANDO CAMAS RODA  / DOLORS CANALS AMETLLER  / MARIA MERCE DARNACULLETA GARDELLA  / LUIS SALVADOR ESTEVE CAIRETA  / FRANCINA ESTEVE GARCIA  / MARIA LUISA ESTEVE PARDO  / JORDI FERRER BELTRAN  / PERE FIGUEREDA I CAIROL  / MARIA JESUS GUTIERREZ DEL MORAL  / TEODORA JACQUET YESTE  / MARIA ESTHER JORDANA SANTIAGO  / JOSEP MARIA LAFUENTE BALLE  / MARIA MERCEDES MARTINEZ ASO  / VICTOR MARTINEZ MULERO  / TÜNDE MIKES JANI  / ALBERTO NAVARRO GARCIA  / GUILLERMO ORMAZABAL SANCHEZ  / SUSANA OROMI VALL-LLOVERA  / DIEGO MARTIN PAPAYANNIS  / SILVIA PEREIRA PUIGVERT  / JOSE MARIA PEREZ COLLADOS  / ANA MARIA PLA BOIX  / JORDI RIBOT IGUALADA  / CRISTINA SALA DONADO  / JOSEP SOLE FELIU  / MONTSERRAT SOLE TRUYOLS  / JUAN MANUEL TRAYTER JIMENEZ  / DANIEL VARONA GOMEZ  / MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ ROJAS
Idioma de les classes:

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CE4. Analitzar situacions jurídiques complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució, mitjançant l'aplicació de les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals

Continguts

1. Qualsevol temàtica de Dret

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Tutories de grup 23,00 202,00 0 225,00
Total 23,00 202,00 0 225

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Elaboració i redacció del treball Es valorará: la correcta identificació del marc jurídic i/o teòric d'aplicació; la fonamentació normativa, jurisprudencial i/o doctrinal; l'organització i estructura dels continguts; la claredat expositiva; la gramàtica i ortografia. 70 No
  Exposició del TFG A l'acte de defensa oral del TFG es valorarà: l'organització i la correcció dels continguts exposats; la capacitat de síntesi i argumentació; la claredat expositiva; la correcció de les respostes donades a les preguntes formulades pel tribunal a propòsit del treball escrit o de l'exposició. 30 No

  Qualificació

  Fem remisió al web del TFG de la Facultat de Dret amb tota la normativa vigent.
  http://tfgdret.udg.edu/

  Atesa la situació d'excepcionalitat provocada per la Covid, si no es pot fer la defensa oral de forma presencial, es preveu que es faci aquesta defensa a través d'un vídeo que els alumnes enviaran al membres del seu tribunal.
  (Els vídeos seran d'uns 10 minuts i els alumnes podrà utilitzar qualsevol eina per fer-los i enviar-los al tribunal).

  (Mireu l'apartat d'Observacions)

  Els membres del Tribunal faran arribar als alumnes el comentaris, valoracions i preguntes que considerin. És convenient enviar al menys una mínima valoració.

  Els alumnes enviaran per mail les seves respostes.

  Els tribunals hauran d'entrar les qualificacions dels TFG a l'aplicatiu:
  (Abans el tribunal haurà de reunir-se virtualment per deliberar).

  Si el tribunal considera que és convenient, i així ho acorda, podrà organitzar la defensa oral online en directe a través d'alguna de les plataformes que es poden utilitzar per a la docència. En aquest cas, el tribunal ho haurà de comunicar a la Coordinació d'Estudis i a la Secretaria abans de la data de comunicació de Tribunals, i les dates del Tribunals s'ajustaran a les previstes per a la defensa presencial.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  L'alumne que per qualsevol motiu no defensi el seu TFG davant del Tribunal corresponent tindrà la consideració de no presentat.

  Avaluació única:
  Presentació i defensa oral del TFG

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

  Tutoria

  Si la situació d'excepcionalitat provocada por la Covid continua, les tutories tindran un format no presencial i podran ser sincròniques (a través de video trucada, prèvia concertació de l'hora mitjançant correu electrònic) o asincròniques (per correu electrònic).

  Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

  Si la situació d'excepcionalitat provocada por la Covid continua, la comunicació i la interacció amb l'estudiant tindrà lloc a través de video trucada i del correu electrònic.

  Observacions

  Per a obtenir el títol de grau en Dret cal realitzar el Treball de Fi de Grau (TFG) i matricular els crèdits corresponents el mes de Juliol.

  El TFG consisteix en la realització, per part de l’estudiant, d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixement, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en l’ensenyament corresponent, cosa que es farà sota la direcció d’un tutor o director del treball.

  El TFG s’ha de dur a terme de manera individual.

  El TFG està orientat a l’avaluació de competències associades al títol i conclou amb la defensa pública i l’avaluació i qualificació del treball.

  Per a matricular-se en el TFG, l’estudiant ha de haver matriculat també totes les assignatures requerides per obtenir la titulació, amb l’única exempció dels crèdits corresponents a reconeixement acadèmic.

  Abans de la matrícula es farà pública la oferta de temes/tutors sobre els que es pot fer el TFG.

  L'alumne matriculat pot buscar a un professor i signar un conveni sobre el tema i tutorització del TFG.

  Els alumnes que no hagin signat cap acord triaran tres opcions dins de l'oferta publicada. En aquest cas el repartiment de temes serà per estricte ordre de nota de l'expedient acadèmic. Per tant, en el cas que una opció hagi estat triada per més d’un estudiant, la preferència s’atorgarà a la nota més alta d’expedient.

  CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA GENER/FEBRER
  Cal demanar l'avançament de convocatòria dins del termini (contactar amb secretaria)

  Assignació tribunals: 18 de desembre
  Data límit presentació de treballs: 14 de gener
  Opció A: Dates defenses presencial o virtual presencial (excepcionalitat covid i així ho acorden les membres del tribunal) TFG davant del tribunal: 28 i 29 de gener i 2 de febrer (s'assignarà dia i hora a cada estudiant)
  Opció B: 28 i 29 de gener: atesa l’excepcionalitat covid es farà lliurament dels vídeos amb la defensa oral del TFG (d’uns 10 minuts) al e-mail dels membres del seu tribunal (es podrà utilitzar qualsevol eina o plataforma).
  1 i 2 de febrer: Els membres del tribunal enviaran per e-mail als seus alumnes els comentaris, valoracions o preguntes que considerin oportunes. És convenient enviar al menys una mínima valoració.
  3 i 4 de febrer: Els alumnes donaran resposta per e-mail al tribunal.
  5 a 8 de febrer: Publicació de les notes a l’aplicatiu del TFG.

  CONVOCATÒRIA MAIG/JUNY
  Data límit presentació de treballs: 10 de maig (l’anul·lació de convocatòria serà 4 dies abans)
  Assignació tribunals: 15 de maig
  Opció A: Dates defenses presencial o virtual presencial (excepcionalitat covid i així ho acorden les membres del tribunal) TFG davant del tribunal 26 maig - 27 maig – 28 maig - 3 juny - 8 juny - 16 juny - 22 juny (s’assignarà dia i hora a cada estudiant)
  Opció B: 26 i 27 de maig: atesa l’excepcionalitat covid es farà lliurament dels vídeos amb la defensa oral del TFG (d’uns 10 minuts) al e-mail dels membres del seu tribunal (es podrà utilitzar qualsevol eina o plataforma).
  31 de maig a 2 de juny: Els membres del tribunal enviaran per e-mail als seus alumnes els comentaris, valoracions o preguntes que considerin oportunes. És convenient enviar al menys una mínima valoració.
  4 a 8 de juny: Els alumnes donaran resposta per e-mail al tribunal.
  10 a 14 de juny: Publicació de les notes a l’aplicatiu del TFG.  Modificació del disseny

  Modificació de les activitats:
  Els estudiants que preparan els seu TFG disposen d'una temàtica ben delimitada i dels materials necessaris per redactar-lo. La Biblioteca de la UdG s'esforça per facilitar-los l'accés a tota mena de recursos electrònics durant el periode d'excepcionalitat provocada per la Covid.

  Modificació de l'avaluació:
  En aquest sentit no es preveu cap altre canvi que no s'hagi explicat amb anterioritat.

  Tutoria i comunicació:
  Davant la impossibilitat de realitzar tutories presencials, el seguiment de la redacció dels TFGs es farà amb l'intercanvi de correus electrònics i videotrucades, o altres opcions per internet.