Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Integració creativa de coneixements i habilitats pràctiques per resoldre un problema ambiental real. Estructuració d'una defensa sòlida dels punts de vista personals basant-se en coneixements científics ben fonamentats. Presentació del treball realitzat.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup F

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA DOLORS BALAGUER CONDOM  / JOSEP MARIA BAS LAY  / DANIEL BOIX MASAFRET  / DAVID BRUSI BELMONTE  / FRANCESC CASAMITJANA VILA  / MARGARIDA CASTAÑER VIVAS  / EMMA CEBRIAN PUJOL  / JESUS COLPRIM GALCERAN  / JOAQUIM COMAS MATAS  / FRANCISCO JAVIER DE QUINTANA POU  / EMILI GARCIA BERTHOU  / LIBRADO JESUS GARCIA GIL  / ESTEFANIA GASCON GARCIA  / ANA MARIA GELI DE CIURANA  / FREDERIC GICH BATLLE  / MARIA ASSUMPTA GISPERT NEGRELL  / ELENA GUASCH PADRO  / MONICA IGLESIAS JUNCA  / EVA MARGUI GRABULOSA  / MARIA JOSE MARTIN SANCHEZ  / JOSEP MAS PLA  / ANNA MENCIO DOMINGO  / HECTOR MONCLUS SALES  / RAMON MORENO AMICH  / PERE PONS FERRAN  / SEBASTIA PUIG BROCH  / CONCEPCIÓ RODRÍGUEZ PRIETO  / IGNASI RODRIGUEZ-RODA LAYRET  / CARLES ROQUE PAU  / NURIA ROURA PASCUAL  / MARIA TERESA SERRA PUTELLAS  / MARIA ALBA VERGÉS GUIRADO  / ANNA VILA GISPERT  / XAVIER VILA PORTELLA  / JOSEP VILA SUBIROS  / LUIS MIGUEL ZAMORA HERNANDEZ  / MANUEL ZAMORANO CACERES
Idioma de les classes:

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA DOLORS BALAGUER CONDOM  / JOSEP MARIA BAS LAY  / DANIEL BOIX MASAFRET  / DAVID BRUSI BELMONTE  / FRANCESC CASAMITJANA VILA  / MARGARIDA CASTAÑER VIVAS  / EMMA CEBRIAN PUJOL  / JESUS COLPRIM GALCERAN  / JOAQUIM COMAS MATAS  / FRANCISCO JAVIER DE QUINTANA POU  / EMILI GARCIA BERTHOU  / LIBRADO JESUS GARCIA GIL  / ESTEFANIA GASCON GARCIA  / ANA MARIA GELI DE CIURANA  / FREDERIC GICH BATLLE  / MARIA ASSUMPTA GISPERT NEGRELL  / ELENA GUASCH PADRO  / MONICA IGLESIAS JUNCA  / EVA MARGUI GRABULOSA  / MARIA JOSE MARTIN SANCHEZ  / JOSEP MAS PLA  / ANNA MENCIO DOMINGO  / HECTOR MONCLUS SALES  / RAMON MORENO AMICH  / PERE PONS FERRAN  / SEBASTIA PUIG BROCH  / CONCEPCIÓ RODRÍGUEZ PRIETO  / IGNASI RODRIGUEZ-RODA LAYRET  / CARLES ROQUE PAU  / NURIA ROURA PASCUAL  / MARIA TERESA SERRA PUTELLAS  / MARIA ALBA VERGÉS GUIRADO  / ANNA VILA GISPERT  / XAVIER VILA PORTELLA  / JOSEP VILA SUBIROS  / LUIS MIGUEL ZAMORA HERNANDEZ  / MANUEL ZAMORANO CACERES
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Grup JL

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA DOLORS BALAGUER CONDOM  / JOSEP MARIA BAS LAY  / DANIEL BOIX MASAFRET  / DAVID BRUSI BELMONTE  / FRANCESC CASAMITJANA VILA  / MARGARIDA CASTAÑER VIVAS  / EMMA CEBRIAN PUJOL  / JESUS COLPRIM GALCERAN  / JOAQUIM COMAS MATAS  / FRANCISCO JAVIER DE QUINTANA POU  / EMILI GARCIA BERTHOU  / LIBRADO JESUS GARCIA GIL  / ESTEFANIA GASCON GARCIA  / ANA MARIA GELI DE CIURANA  / FREDERIC GICH BATLLE  / MARIA ASSUMPTA GISPERT NEGRELL  / ELENA GUASCH PADRO  / MONICA IGLESIAS JUNCA  / EVA MARGUI GRABULOSA  / MARIA JOSE MARTIN SANCHEZ  / JOSEP MAS PLA  / ANNA MENCIO DOMINGO  / HECTOR MONCLUS SALES  / RAMON MORENO AMICH  / PERE PONS FERRAN  / SEBASTIA PUIG BROCH  / CONCEPCIÓ RODRÍGUEZ PRIETO  / IGNASI RODRIGUEZ-RODA LAYRET  / CARLES ROQUE PAU  / NURIA ROURA PASCUAL  / MARIA TERESA SERRA PUTELLAS  / MARIA ALBA VERGÉS GUIRADO  / ANNA VILA GISPERT  / XAVIER VILA PORTELLA  / JOSEP VILA SUBIROS  / LUIS MIGUEL ZAMORA HERNANDEZ  / MANUEL ZAMORANO CACERES
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Desenvolupar la redacció i planificar la direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit de treball.
 • Integrar els coneixements del grau en un entorn professional i d'investigació incorporant coneixements de legislació , economia i gestió.

Continguts

1. Elaboració d'un treball en base a dades experimentals i/o bibliogràfiques de l'àmbit de les Ciències Ambientals.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració de treballs 10 80 90
Exposició dels estudiants 2 12 14
Pràctiques en empreses / institucions 80 100 180
Tutories 4 12 16
Total 96 204 300

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Memòria del Treball Final de Grau (TFG) La memòria s'ha d'ajustar al format que descriu el Reglament regulador del TFG de la Facultat. Aquesta serà avaluada pel tribunal del TFG. En concret, l'expert del tribunal valorarà aspectes formals (estructura de la memòria, redactat, bibliografia, etc.), però principalment aquells aspectes relacionats amb el contingut de la memòria (adequació de les dades i resultats, discussió i conclusions assolides, etc.). 25
  Defensa pública del treball La defensa consistirà en un acte públic en què l'estudiant exposarà els resultats més rellevants del treball, seguit d'un torn de preguntes per part del tribunal. S'avaluaran aspectes de correcció formal de l'exposició, expressió i demostració de coneixements. 40
  Valoració del tutor del PAT El seguiment del portfoli de les competències bàsiques realitzat pel tutor del Pla d'Acció Tutorial també incidirà en la nota del TFG, de la mateixa manera que les qualificacions obtingues en el PAC. S'avaluarà la reflexió sobre la pròpia evolució en l'adquisició de competències a partir de les entrevistes amb el tutor del PAT corresponent. També avaluarà l'apartat d'ètica i sostenibilitat de la memòria. 15
  Desenvolupament experimental del treball i d'elaboració de la memòria L'avaluació d'aquesta tasca la durà a terme el tutor del treball. S'avaluarà la demostració d'aspectes formatius assolits i també de competències generals. A més, el tutor del treball també avaluarà el procés d'elaboració de la memòria per part de l'estudiant. 20

  Qualificació

  L'avaluació dels diferents aspectes es realitzarà a través de rúbriques específiques. Així, el tutor del treball avaluarà el desenvolupament experimental; el tutor del PAT avaluarà el seguiment del portafoli; i el tribunal avaluarà la memòria i la defensa del TFG.

  La Facultat de Ciències té un reglament específic sobre què ha d'incloure i com s'ha d'estructurar la memòria i com s'ha de realitzar la defensa del TFG. Cal seguir-lo estrictament.

  El TFG no és recuperable i per superar aquesta assignatura s'ha d'obtenir una qualificació igual o superior a 5.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà com a "no presentat" l'alumne que no dipositi la memòria del treball en els terminis establerts per cada grup (febrer, juny o setembre) o no realitzar la defensa del treball en el dia establert.