Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Integració creativa de coneixements i habilitats pràctiques per resoldre un problema ambiental real. Estructuració d'una defensa sòlida dels punts de vista personals basant-se en coneixements científics ben fonamentats. Presentació del treball realitzat.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup F

Durada:
Anual
Professorat:
SILVIA ABRIL MELENDEZ  / JOSEP MARIA BAS LAY  / DANIEL BOIX MASAFRET  / DAVID BRUSI BELMONTE  / ALBA CABRERA CODONY  / MARGARIDA CASTAÑER VIVAS  / JOAQUIM COMAS MATAS  / JOSE LUIS GARCIA MARIN  / ESTEFANIA GASCON GARCIA  / ANA MARIA GELI DE CIURANA  / FREDERIC GICH BATLLE  / MARIA ASSUMPTA GISPERT NEGRELL  / JOSE ABEL GONZALEZ GUTIERREZ  / MANUELA HIDALGO MUÑOZ  / LAURA LLORENS GUASCH  / EVA MARGUI GRABULOSA  / JOSEP MAS PLA  / ANNA MENCIO DOMINGO  / HECTOR MONCLUS SALES  / RAMON MORENO AMICH  / RAFAEL MUÑOZ MAS  / DAVID PAVON GAMERO  / MANUEL POCH ESPALLARGAS  / SEBASTIA PUIG BROCH  / CONCEPCIÓ RODRÍGUEZ PRIETO  / IGNASI RODRIGUEZ-RODA LAYRET  / ANNA MARIA ROMANI CORNET  / CARLES ROQUE PAU  / JOSEP ROST BAGUDANCH  / NURIA ROURA PASCUAL  / SERGI SABATER CORTES  / VICTORIA DE LOS ANGELES SALVADO MARTIN  / DIEGO VARGA LINDE  / MARIA DOLORS VERDAGUER MURLA  / MARIA ALBA VERGÉS GUIRADO  / ANNA VILA GISPERT  / JOSEP VILA SUBIROS  / LLUIS VILAR SAIS  / MANUEL ZAMORANO CACERES
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
SILVIA ABRIL MELENDEZ  / JOSEP MARIA BAS LAY  / DANIEL BOIX MASAFRET  / DAVID BRUSI BELMONTE  / ALBA CABRERA CODONY  / MARGARIDA CASTAÑER VIVAS  / JOAQUIM COMAS MATAS  / JOSE LUIS GARCIA MARIN  / ESTEFANIA GASCON GARCIA  / ANA MARIA GELI DE CIURANA  / FREDERIC GICH BATLLE  / MARIA ASSUMPTA GISPERT NEGRELL  / JOSE ABEL GONZALEZ GUTIERREZ  / MANUELA HIDALGO MUÑOZ  / LAURA LLORENS GUASCH  / EVA MARGUI GRABULOSA  / JOSEP MAS PLA  / ANNA MENCIO DOMINGO  / HECTOR MONCLUS SALES  / RAMON MORENO AMICH  / RAFAEL MUÑOZ MAS  / DAVID PAVON GAMERO  / MANUEL POCH ESPALLARGAS  / SEBASTIA PUIG BROCH  / CONCEPCIÓ RODRÍGUEZ PRIETO  / IGNASI RODRIGUEZ-RODA LAYRET  / ANNA MARIA ROMANI CORNET  / CARLES ROQUE PAU  / JOSEP ROST BAGUDANCH  / NURIA ROURA PASCUAL  / SERGI SABATER CORTES  / VICTORIA DE LOS ANGELES SALVADO MARTIN  / DIEGO VARGA LINDE  / MARIA DOLORS VERDAGUER MURLA  / MARIA ALBA VERGÉS GUIRADO  / ANNA VILA GISPERT  / JOSEP VILA SUBIROS  / LLUIS VILAR SAIS  / MANUEL ZAMORANO CACERES
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Grup JL

Durada:
Anual
Professorat:
SILVIA ABRIL MELENDEZ  / JOSEP MARIA BAS LAY  / DANIEL BOIX MASAFRET  / DAVID BRUSI BELMONTE  / ALBA CABRERA CODONY  / MARGARIDA CASTAÑER VIVAS  / JOAQUIM COMAS MATAS  / JOSE LUIS GARCIA MARIN  / ESTEFANIA GASCON GARCIA  / ANA MARIA GELI DE CIURANA  / FREDERIC GICH BATLLE  / MARIA ASSUMPTA GISPERT NEGRELL  / JOSE ABEL GONZALEZ GUTIERREZ  / MANUELA HIDALGO MUÑOZ  / LAURA LLORENS GUASCH  / EVA MARGUI GRABULOSA  / JOSEP MAS PLA  / ANNA MENCIO DOMINGO  / HECTOR MONCLUS SALES  / RAMON MORENO AMICH  / RAFAEL MUÑOZ MAS  / DAVID PAVON GAMERO  / MANUEL POCH ESPALLARGAS  / SEBASTIA PUIG BROCH  / CONCEPCIÓ RODRÍGUEZ PRIETO  / IGNASI RODRIGUEZ-RODA LAYRET  / ANNA MARIA ROMANI CORNET  / CARLES ROQUE PAU  / JOSEP ROST BAGUDANCH  / NURIA ROURA PASCUAL  / SERGI SABATER CORTES  / VICTORIA DE LOS ANGELES SALVADO MARTIN  / DIEGO VARGA LINDE  / MARIA DOLORS VERDAGUER MURLA  / MARIA ALBA VERGÉS GUIRADO  / ANNA VILA GISPERT  / JOSEP VILA SUBIROS  / LLUIS VILAR SAIS  / MANUEL ZAMORANO CACERES
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Desenvolupar la redacció i planificar la direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit de treball.
 • Integrar els coneixements del grau en un entorn professional i d'investigació incorporant coneixements de legislació , economia i gestió.

Continguts

1. Elaboració d'un treball en base a dades experimentals i/o bibliogràfiques de l'àmbit de les Ciències Ambientals.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 10,00 80,00 0 90,00
Exposició dels estudiants 2,00 12,00 0 14,00
Pràctiques en empreses / institucions 80,00 100,00 0 180,00
Tutories de grup 4,00 12,00 0 16,00
Total 96,00 204,00 0 300

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Memòria del Treball Final de Grau (TFG) La memòria s'ha d'ajustar al format que descriu el Reglament regulador del TFG de la Facultat. Aquesta serà avaluada pel tribunal del TFG. En concret, l'expert del tribunal valorarà aspectes formals (estructura de la memòria, redactat, bibliografia, etc.), però principalment aquells aspectes relacionats amb el contingut de la memòria (adequació de les dades i resultats, discussió i conclusions assolides, etc.). 25 No
  Defensa pública del treball La defensa consistirà en un acte públic en què l'estudiant exposarà els resultats més rellevants del treball, seguit d'un torn de preguntes per part del tribunal. S'avaluaran aspectes de correcció formal de l'exposició, expressió i demostració de coneixements. 40 No
  Valoració del tutor del PAT El seguiment del portfoli de les competències bàsiques realitzat pel tutor del Pla d'Acció Tutorial també incidirà en la nota del TFG, de la mateixa manera que les qualificacions obtingues en el PAC. S'avaluarà la reflexió sobre la pròpia evolució en l'adquisició de competències a partir de les entrevistes amb el tutor del PAT corresponent. També avaluarà l'apartat d'ètica i sostenibilitat de la memòria. 15 No
  Desenvolupament experimental del treball i d'elaboració de la memòria L'avaluació d'aquesta tasca la durà a terme el tutor del treball. S'avaluarà la demostració d'aspectes formatius assolits i també de competències generals. A més, el tutor del treball també avaluarà el procés d'elaboració de la memòria per part de l'estudiant. 20 No

  Qualificació

  L'avaluació dels diferents aspectes es realitzarà a través de rúbriques específiques. Així, el tutor del treball avaluarà el desenvolupament experimental; el tutor del PAT avaluarà el seguiment del portafoli; i el tribunal avaluarà la memòria i la defensa del TFG.

  La Facultat de Ciències té un reglament específic sobre què ha d'incloure i com s'ha d'estructurar la memòria i com s'ha de realitzar la defensa del TFG. Cal seguir-lo estrictament.

  El TFG no és recuperable i per superar aquesta assignatura s'ha d'obtenir una qualificació igual o superior a 5.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà com a "no presentat" l'alumne que no dipositi la memòria del treball en els terminis establerts per cada grup (febrer, juny o setembre) o no realitzar la defensa del treball en el dia establert.

  Avaluació única:
  No es preveu avaluació única pel Treball de Fi de Grau

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

  Tutoria

  La forma en què es realitzaran les tutories entre el professorat i l'estudiantat, vindrà definida de forma individualitzada.

  Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

  Les notes i les informacions generals es comunicaran a través del moodle de l'assignatura.

  Modificació del disseny

  Modificació de les activitats:
  Cada estudiant acordarà amb el seu tutor com s'adaptarà el seu treball a la situació de semi-presencialitat o no-presencialitat.

  Modificació de l'avaluació:
  L'avaluació del treball de fi de grau no es veurà modificada en cap cas

  Tutoria i comunicació:
  Les tutories, així com la comunicació entre estudiants i tutors o tutores s'acordarà a nivell individual.