Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Eines i estratègies de prevenció de la contaminació i gestió dels recursos. Sistemes de gestió ambiental ISO 14.000 i EMAS de la Unió Europea
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ALBA CABRERA CODONY  / HECTOR MONCLUS SALES  / ELISABET RIERA ALEMANY
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Dissenyar i aplicar estudis d'avaluació d'impacte ambiental i / o indicadors ambientals.
 • Avaluar les tecnologies ambientals per desenvolupar una gestió sostenible de recursos hídrics , de residus i / o energia.

Continguts

1. IMPORTÀNCIA DEL FACTOR AMBIENTAL A LES ORGANITZACIONS

2. ELS SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL NORMALITZATS: EMAS I ISO 14001

3. SISTEMES DE GESTIÓ A LES ORGANITZACIONS

4. ALTRES EINES PER A LA GESTIÓ AMBIENTAL DE LES ORGANITZACIONS

5. MARC ACTUAL DE LA GESTIÓ AMBIENTAL

6. ECOETIQUETATGE. ECOPRODUCTES. ECOSERVEIS

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 4 4
Classes expositives 15 0 15
Classes pràctiques 8 0 8
Elaboració de treballs 5 20 25
Exposició dels estudiants 2 6 8
Lectura / comentari de textos 0 4 4
Prova d'avaluació 2 4 6
Resolució d'exercicis 0 5 5
Total 32 43 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  quatre sessions pràctiques dedicades a:
  -anàlisis i exercicis sobre la normativa ambiental d'aplicació a empreses
  -eines de gestió ambiental empresarial
  Correcció de l'informe de pràctiques 20
  Disseny del sistema de gestió ambiental d'una organització. Treball en grup. Correcció del treball realitzat en grup 25
  lectura i comentari sobre textos tècnics relacionats amb l'assignatura presentació del comentari escrit 15
  Examen final sobre la matèria Examen escrit de preguntes curtes.Alguna d'elles pot ser tipu test. 40

  Qualificació

  La nota mínima de l'examen per aprobar l'assignatura és d'un 5 sobre 10. A partir d'aquesta nota es farà la ponderació establerta amb la resta d'activitats

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Només es qualificarà l'assignatura com a "No presentat" quan l'estudiant no s'hagi presentat en cap de les activitats avaluables.