Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Introducció a la química ambiental. La química dels compartiments ambientals: atmosfera, aigua, litosfera i biosfera. Cicles dels elements principals. Química dels sistemes aquàtics: equilibris àcid-base, complexació i redox (diagrames pE-pH) en aigües naturals. Impacte dels contaminants orgànics i inorgànics en el medi ambient.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BC

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EVA PLA I VILABELLA  / ALFONS POLO ORTIZ
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Descriure l'estructura , propietats i reactivitat dels elements i compostos en el context dels cicles dels elements , així com l'impacte dels contaminants en el medi ambient , i aplicar tècniques d'anàlisi per a la seva determinació.

Continguts

1. Introducció a la química ambiental.

2. La química dels compartiments ambientals: atmosfera, aigua, litosfera i biosfera. Cicles dels elements principals.

3. Química dels sistemes aquàtics: equilibris àcid-base, complexació i redox (diagrames pE-pH) en aigües naturals.

4. Impacte dels contaminants orgànics i inorgànics en el medi ambient.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 2,00 0 2,00
Anàlisi / estudi de casos 7,00 12,00 0 19,00
Cerca i anàlisi d'informació 1,00 5,00 0 6,00
Prova d'avaluació 4,00 0 0 4,00
Resolució d'exercicis 3,00 6,00 0 9,00
Sessió expositiva 9,00 18,00 0 27,00
Sessió participativa 2,00 6,00 0 8,00
Total 26,00 49,00 0 75

Bibliografia

 • Baird, Colin (cop. 2001 ). Química ambiental (2nd ed.). Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Manahan, Stanley E (cop. 2000 ). Environmental chemistry (7th ed). Boca Raton, [etc.]: Lewis Publishers. Catàleg
 • Baird, Colin (1998 ). Environmental chemistry (2nd ed.). New York: W. H. Freeman and Co.. Catàleg
 • Baird, Colin (cop. 1995 ). Environmental chemistry . New York: W. H. Freeman and Co.. Catàleg
 • Manahan, Stanley E (1994 ). Environmental chemistry (6th ed.). Boca Raton [etc.]: Lewis Publishers. Catàleg
 • O'Neill, Peter (1993 ). Environmental chemistry (2nd ed.). London [etc.]: Chapman & Hall. Catàleg
 • Sierra Rodríguez, Miguel Ángel (2008 ). Principios de química medioambiental . Madrid: Editorial Síntesis. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Resolució a l'aula de problemas, exercicis i/o qüestions sobre el temari Resolució de problemes, exercicis i / o qüestions sobre el temari impartit. 25
Proves finals escrites / orals Resolució de problemes, exercicis i / o qüestions teòriques. Aquesta activitat serà una o més proves d'avaluació incloses en el context dels exàmens que tots els estudiants poden realitzar segons la convocatòria general prèviament estipulada. El percentatge de la nota de l'assignatura que correspon a la totalitat d'aquesta activitat és recuperable, sempre segons les condicions exposades en aquesta fitxa de l'assignatura. 50
Preparació i defensa per grups d'un tema proposat pel professor Es valorarà la claredat en la presentació del treball, la descripció correcta dels conceptes, i la defensa del mateix durant la discussió. 25 No

Qualificació

Proves no recuperables:
Presentació d'un treball per grups (5 membres per grup) discutint un tema proposat pel professor. Aquesta activitat valdrà el 25% de la nota.

Proves recuperables:
Un examen corresponent als continguts del curs, on no s'inclouen problemes. Aquest examen contarà un 50% de la nota
Una prova de problemes, aquesta prova valdrà el 25% de la nota

Activitat de recuperació:
Hi haurà una única prova de recuperació de la part definida com recuperable. Si l'assignatura queda aprovada, tot i suspendre alguna de les activitats recuperables, no caldrà fer-ne la recuperació. La prova constarà d'una part teòrica i una part de problemes. El pes relatiu de les dues parts serà 2:1. La nota d'aquesta prova podrà definir de nou la totalitat de la nota de la part recuperable de l'assignatura. Ponderant amb la qualificació de la prova no recuperable, s'obtindrà la nota final de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es qualificarà l'assignatura com a "No presentat" quan no s'hagi comparegut a cap prova puntuable. Participar en alguna de les activitats avaluables atorga a l'estudiant la condició de "Presentat"

Avaluació única:
Els estudiants que s'acullin a l"Avaluació única" faran com a activitat d'avalució un examen on es combinaran preguntes i exercicis corresponents al temari de l'assignatura. La nota mínima per superar l'examen serà un 5 sobre 10.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

les sessions de tutoria, consistiran en hores convingudes entre l'estudiant i el professor. L'estudiant enviarà un correu electrònic al professor sol·licitant la tutoria i es quedarà en un dia/hora concrets. Seran tutories presencials o virtuals a través de la plataforma adient (Meet, Teams).

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb els estudiants es farà preferentment a través de la plataforma Moodle, utilitzant el fòrum de notícies. En casos específics, la comunicació es farà a través de correu electrònic

Observacions

Criteris generals:
Al llarg del procés d'avaluació es podrà demanar en qualsevol moment un document identificador vàlid per comprovar la identitat de l'alumne/a.
La tinença de telèfons mòbils o similars (smartphones, tauletes, rellotges intel.ligents, etc.) comporta suspendre l'assignatura.
La no compareixença a alguna d'aquestes proves atorga una nota de zero a la mateixa. Aquesta qualificació es tindrà en compte en el moment de calcular la nota final de l'assignatura.

Notes importants per al càlcul de la nota final de l'assignatura:
Cal tenir una nota de 4 o superior (sobre 10) de mitjana del bloc recuperable o de la recuperació, si escau, per poder calcular la nota final ponderada de l'assignatura. Si no s'assoleix aquest valor, l'assignatura no s'aprova.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari semipresencial (totes les sessions): les classes expositives es faran presencialment a l'aula per la meitat dels estudiants i es retransmetran per streaming pels estudiants que no puguin assistir a l'aula.

Escenari tancament UdG:
Sessions teòriques (GG):
- es penjaran al Moodle els apunts (diapositives) de cadascun dels 4 temes de l'assignatura incloent algunes explicacions
- es posaran a disposició dels estudiants classes magistrals enregistrades en les quals la professora explicarà els continguts presentats a les diapositives
- es programaran sessions de tutoria a través de la plataforma Google Meet per resoldre dubtes

Sessions de problemes (GM):
- es penjarà al Moodle de l’assignatura un llistat de problemes per cadascuna de les 6 sessions i un document amb les solucions a tots els problemes
- es programaran sessions de tutoria a través de la plataforma Google Meet o Skype per resoldre els dubtes de les sessions de problemes

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal:
- es facilitarà a través del Moodle dels apunts (diapositives) de cadascun dels 4 temes de l'assignatura incloent algunes explicacions
- es facilitarà a través del Moodle classes magistrals enregistrades en les quals el/la professor/a explicarà els continguts presentats a les diapositives
- es programaran sessions de tutoria a través de la plataforma Google Meet per resoldre dubtes

Modificació de l'avaluació:
Escenari semipresencial: les activitats d'avaluació (presentació oral i examen) seran presencials seguint les mesures de seguretat adients.

Escenari tancament UdG: les activitats d'avaluació (presentació oral i examen) es faran on-line a través de la plataforma adient (Moodle, Meet, Teams)

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal: les activitats d'avaluació (presentació oral i examen) es faran on-line a través de la plataforma adient (Moodle, Meet, Teams)

Tutoria i comunicació:
Escenari semipresencial: les sessions de tutoria consistiran en hores convingudes entre l'estudiant i el professor. L'estudiant enviarà un correu electrònic al professor sol·licitant la tutoria i es quedarà en un dia/hora concrets. Seran tutories presencials o virtuals a través de la plataforma adient (Meet, Teams).

Escenari tancament UdG: Les sessions de tutoria consistiran en hores convingudes entre l'estudiant i el professor. L'estudiant enviarà un correu electrònic al professor sol·licitant la tutoria i es quedarà en un dia/hora concrets. Seran tutories virtuals a través de la plataforma adient (Meet, Teams).

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal: les sessions de tutoria consistiran en hores convingudes entre l'estudiant i el professor. L'estudiant enviarà un correu electrònic al professor sol·licitant la tutoria i es quedarà en un dia/hora concrets. Seran tutories virtuals a través de la plataforma adient (Meet, Teams).