Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Bacteris, fongs, protozous i virus patògens. Sistemes de presa de mostres clíniques per a l'estudi microbiològic. Identificació i cultiu de microorganismes patògens. Malalties infeccioses i control. Bases moleculars de la patogenicitat dels microorganismes. Interacció patògen-hoste, invasivitat, toxigenicitat. Principals toxines microbianes, detecció, anàlisi i mecanismes d'acció.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BL

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MIREIA ALCALDE MASEGU  / MARGARITA MARTINEZ MEDINA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Descriure , a nivell estructural i funcional , les bases cel·lulars i fisiològiques dels éssers vius.
 • Identificar els fonaments de la modificació genètica que poden permetre modular les propietats genètiques , fisiològiques i metabòliques d'organismes d'interès biotecnològic per a la seva investigació i potencial aplicació.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ I APLICACIÓ CLÍNICA DE LA MICROBIOLOGIA. Tema 1. Introducció. Tasques del microbiòleg clínic i conceptes generals. Importància de conèixer la microbiota normal. Tema 2. Obtenció, transport i processat de mostres clíniques. Tema 3. Seguretat al laboratori de microbiologia. Tema 4. Mètodes de diagnòstic I. Microbiologia convencional. Tema 5. Mètodes de diagnòstic II. Mètodes moleculars i immunològics.

2. PRINCIPALS MICROORGANISMES PATÒGENS Tema 6. Cocs Gram-positius: Staphylococcus, Streptococcus i Enterococcus. Tema 7. Cocs Gram-negatius: Neisseria i Moraxella. Tema 8. Bacils Gram-positius: Coreniformes, Corynebacterium i Listeria Tema 9. Bacils Gram-negatius del tracte intestinal Tema 10. Bacils Gram-negatius del tracte respiratori Tema 11. Bacils Gram-negatius d’origen animal (zoonotics) Tema 12. Bacils àcid resistents: Mycobacterium Tema 13. Micoplasmes, Clamídies i Rickettsies Tema 14. Fongs

3. CONTROL MICROBIÀ. Tema 15. Agents antimicrobians i mecanismes de resistència bacteriana.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 22 24
Classes expositives 18 0 18
Classes pràctiques 8 2 10
Prova d'avaluació 2 18 20
Total 30 42 72

Bibliografia

 • Ausina Ruiz, Vicente (cop. 2006). Tratado SEIMC de enfermedades infecciosas y microbiología clínica . Madrid [etc.]: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Prats, Guillem (cop. 2005 ). Microbiología clínica . Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Forbes, Betty A (cop. 2009 ). Diagnóstico microbiológico : Bailey & Scott (12a ed.). Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Murray, Patrick R. (cop. 2007 ). Manual of clinical microbiology (9th ed). Washington, D.C.: ASM Press. Catàleg
 • Larone, Davise Honig (cop. 2002 ). Medically important fungi (4th ed.). Washington, D.C.: ASM. Catàleg
 • Elliott, Tom (2007 ). Medical microbiology and infection (4th ed.). Malden, Mass. [etc.]: Blackwell. Catàleg
 • Levinson, Warren (cop. 2008 ). Review of medical microbiology and immunology (10th ed). New York: McGraw-Hill Medical. Catàleg
 • Sociedad Española de Infecciones y Microbiologia Clínica. Protocolos Clínicos S.E.I.M.C. Recuperat 10/07/2012, a http://www.seimc.org/documentos/protocolos/microbiologia/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució d'un cas clínic En grups petits. No recuperable. S'avaluarà mitjançant la presentació oral dels resultats.
35
Examen global Individual. Recuperable. S'avalua mitjançant una prova escrita. 65

Qualificació

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS D'AVALUACIÓ:

Resolució d'un cas clínic
-En grups de 3-4, s’adjudica un cas clínic que s’haurà de resoldre per a arribar al diagnòstic del microorganisme causant de la infecció. Inclou: recerca bibliogràfica, preparació del material per a fer les proves diagnòstiques, realització de les proves al laboratori durant les pràctiques, lectura dels resultats i conclusions.
-Els resultats es presentaran de forma oral (10 minuts).


Examen global
- Escrit, individual i recuperable. Inclourà els continguts corresponents als diversos mòduls de l’assignatura, així com els continguts derivats de les pràctiques de laboratori.


CONSIDERACIONS GENERALS:

Cal treure una nota mínima de 4 de l'examen global per a aprovar l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es consideraran NO PRESENTATS aquells estudiants que no realitzin cap de les activitats d'avaluació previstes.

Els alumnes que presentin el treball escrit referent al cas clínic ja es consideraran presentats encara que aquests no es presentin a l'examen global.