Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Funcionament dels vegetals i la seva regulació. Relacions hídriques, nutrició, fotosíntesi, creixement i desenvolupament.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BB

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI FERNANDEZ MARTINEZ  / MARIA DOLORS VERDAGUER MURLA
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Descriure , a nivell estructural i funcional , les bases cel·lulars i fisiològiques dels éssers vius.
 • Identificar i descriure els cicles biològics i les adaptacions funcionals al medi.
 • Identificar i descriure de forma integradora les reaccions i processos que formen part del metabolisme i la fisiologia de els éssers vius.
 • Comprendre i descriure els canvis associats al desenvolupament dels éssers vius .

Continguts

1. Introducció

2. Relacions hídriques i nutrició mineral

          2.1. L'aigua en les cèl.lules i en els teixits vegetals

          2.2. Balanç hídric de la planta

          2.3. Nutrició mineral

3. Metabolisme vegetal

          3.1. Fotosíntesi: reaccions lumíniques

          3.2. Fotosíntesi: fixació del diòxid de carboni

          3.3. Fotosíntesi: processos relacionats

4. Regulació del desenvolupament vegetal

          4.1. Regulació per fitohormones

          4.2. Regulació per factors ambientals

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 1,00 4,00 0 5,00
Exposició dels estudiants 2,00 4,00 0 6,00
Lectura / comentari de textos 4,00 5,00 0 9,00
Prova d'avaluació 4,00 33,00 0 37,00
Resolució d'exercicis 5,00 3,00 0 8,00
Sessió expositiva 22,00 51,00 12,00 85,00
Total 38,00 100,00 12,00 150

Bibliografia

 • Azcón Bieto, Joaquín (cop. 2008 ). Fundamentos de fisiología vegetal (2a ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana. Catàleg
 • Barceló Coll, Juan (cop. 2001 ). Fisiología vegetal . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Buchanan, Bob B. (cop. 2000 ). Biochemistry & molecular biology of plants . Rockville, Md.: American Society of Plant Physiologists. Catàleg
 • Hopkins, William G (cop. 2009 ). Introduction to plant physiology (4th ed.). Hoboken (N.J.): Wiley. Catàleg
 • Taiz, Lincoln (cop. 2006 ). Fisiología vegetal . [Castelló de la Plana]: Universitat Jaume I. Catàleg
 • Taiz, Lincoln (cop. 2015 ). Plant physiology and development (6th ed.). Sunderland, Mass.: Sinauer. Catàleg
 • Verdaguer Murlà, Dolors,|eautor. La Fisiologia vegetal a través de preguntes : les plantes, l'aigua i els nutrients . . Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Resolució d'exercicis S'avaluarà la capacitat de resoldre exercicis en base als continguts de l'assignatura. Aquesta activitat es realitzarà de forma individual i és recuperable. 20
Proves d'avaluació Consistirà en una prova que es realitzarà en dos exàmens parcials individuals sobre els continguts de l'assignatura. Cada examen parcial representarà el 35% de l'assignatura. Per aprovar l'assignatura caldrà assolir un mínim de 5 punts en la nota mitjana dels dos exàmens parcials (valorats sobre 10). Aquesta prova d'avaluació és recuperable.
70
Exposició dels estudiants S'avaluarà la capacitat dels estudiants d'expressar una informació de forma oral. Així mateix s'avaluarà l'assoliment d'uns continguts específics de l'assignatura. Aquest treball es realitzarà en grup i no és recuperable. 10 No

Qualificació

En la qualificació de l'assignatura es consideraran totes les activitats d'avaluació proposades, o sigui, la prova d'avaluació que es durà a terme en dos exàmens parcials individuals (70% de la nota final; 35% cada examen parcial), la resolució d'exercicis que es durà a terme en dos proves parcials individuals (20% de la nota final; 10% cada prova parcial) i l'exposició dels estudiants. En cas que no es realitzi alguna de les activitats d'avaluació, la nota de l'activitat no realitzada passarà a ser zero.


La prova d'avaluació i la resolució d'exercicis seran recuperables i es duràn a terme durant el període de recuperacions, l'estudiant s'avaluarà de tots els continguts de l'assignatura impartits en les classes expositives/participatives i en les classes de resolució d'exercicis.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Aquells alumnes que no es presentin a cap de les activitats d'avaluació rebran la qualificació de No Presentat.

Avaluació única:
Consistirà en una prova en que s'avaluaran tots els continguts treballats durant el curs en l'assignatura, incloent les classes expositives/participatives, els exercicis i els seminaris. Aquesta prova es realitzarà el mateix dia en que es realitzi la segona prova parcial. Per superar l'avaluació única caldrà assolir un mínim de 5 punts sobre 10.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 sobre 10 en la prova d'avaluació i també en la resolució d'exercicis, i que la suma de les notes de les activitats d'avaluació (prova d'avaluació, resolució d'exercicis i exposició dels estudiants) sigui mínim de 5 sobre 10.

Tutoria

Els dubtes de l'assignatura es resoldran per correu electrònic i/o mitjançant hores convingudes per correu electrònic. Les hores convingudes es realitzaran de manera presencial i/o mitjançant videoconferència.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les informacions de caire general sobre l'assignatura (horaris, aules, notícies, etc.) es realitzaran a través del taulell d'Avisos i Notícies del Moodle.

Les informacions més personalitzades (dirigides a una persona o un grup reduït de persones) es realitzaran per correu electrònic, fent ús dels correus indicats al Moodle.

La revisió de les activitats d'avaluació es realitzarà presencialment a les hores fixades pel professorat

Observacions

Segons la normativa vigent de la Universitat de Girona, s’haurà de mantenir la distància mínima d’1.5 m entre estudiants, i en cas que no sigui possible, s’haurà de fer servir mascareta.

Assignatures recomanades

 • Botànica
 • Citologia i histologia
 • Ecologia
 • Geobotànica
 • Pràctiques de fisiologia vegetal
 • Resposta de la fauna i la vegetació al canvi climàtic

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari semipresencial.
Les activitats presencials a l'aula es podran seguir per streaming o a través d'alguna aplicació com Meet o Teams.

Escenari tancament UdG.
Les activitats s'adaptaran per a ser realitzades online (aplicacions Meet o Teams).

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.
Les activitats a l'aula es podran seguir per streaming.

Modificació de l'avaluació:
Escenari semipresencial.
No hi ha haurà modificació de les activitats.

Escenari tancament UdG.
La prova d'avaluació i la resolució d'exercicis s'adaptaran per a ser realitzades a través de la plataforma Moodle, mentre que l'exposició oral s'adaptarà per realitzar-la online.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.
La prova d'avaluació i la resolució d'exercicis s'adaptaran per a ser realitzades a través de la plataforma Moodle, mentre que l'exposició oral s'adaptarà per realitzar-la online.

Tutoria i comunicació:
El format de les tutories i la comunicació es mantindrà independentment de l'escenari en el qual ens trobem.

L'única modificació que es produirà serà en el format de la revisió dels exàmens i/o les activitats d'avaluació, la qual es realitzarà mitjançant videoconferència a les hores fixades pel professorat.