Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Models matricials. Valors i vectors propis. Dinàmica de poblacions estructurades. Matrius de Leslie i Cadenes de Markov. Funcions i optimització en una i diverses variables. Equilibri de Hardy-Weinberg. Models continus amb equacions diferencials. Solucions d'equilibri i la seva estabilitat. Creixement exponencial. Equació logística. Llei de refredament de Newton. Tanc salí. Radioactivitat. Sistemes d'equacions diferencials. Model presa-depredador.
Crèdits ECTS:
9

Grups

Grup BT

Durada:
Anual
Professorat:
JORDI FONT SALVATELLA  / JORDI RIPOLL MISSE  / DAVID ROJAS PEREZ  / JOAN SALDAÑA MECA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Grup QM

Durada:
Anual
Professorat:
JORDI FONT SALVATELLA  / JORDI RIPOLL MISSE  / DAVID ROJAS PEREZ  / JOAN SALDAÑA MECA
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Aplicar els fonaments científics i el mètode científic ( reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis ) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.

Continguts

1. Àlgebra lineal.

          1.1. Models matricials.

          1.2. Vectors propis.

          1.3. Leslie & Markov.

2. Càlcul diferencial i integral.

          2.1. Derivades & integrals.

          2.2. Optimització.

          2.3. Llei Hardy-Weinberg.

3. Equacions diferencials ordinàries.

          3.1. Models continus.

          3.2. Equilibris & estabilitat.

4. Sistemes d'equacions diferencials ordinàries.

          4.1. El model de Lotka-Volterra per a la interacció de dues espècies.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 9 35 44
Classes expositives 54 54 108
Classes pràctiques 9 18 27
Prova d'avaluació 6 40 46
Total 78 147 225

Bibliografia

 • P. García, J. A. Núñez, A. Sebastián (2007). Iniciación a la Matemática Universitaria. Madrid: Thomson Editores, Paraninfo. Catàleg
 • Claudia Neuhauser (2010). Matemáticas para Ciencias. Madrid: Perason, Prentice Hall. Catàleg
 • Iannelli, Mimmo (2014). An Introduction to mathematical population dynamics :. New York: Springer. Catàleg
 • Diekmann, Odo (2013). Mathematical tools for understanding infectious disease dynamics. Princeton: Princeton University Press. Catàleg
 • Britton, Nicholas F (2003). Essential mathematical biology. London [etc.]: Springer. Catàleg
 • Thieme, Horst R (2003). Mathematics in population biology. Princeton: Princeton University Press. Catàleg
 • Brauer, Fred (2001). Mathematical models in population biology and epidemiology. New York: Springer. Catàleg
 • Perthame, Benoît (2007). Transport equations in biology :. Basel: Birkhäuser. Catàleg
 • Cushing, James M (1998). An introduction to structured population dynamics. Philadelphia, Pa.: Society Industrial and Applied Mathematics. Catàleg
 • Caswell, Hal (2001). Matrix population models :. Sunderland (Mass.): Sinauer Associates. Catàleg
 • Pásztor, Liz (2016). Theory-based ecology :. New York: Oxford University Press. Catàleg
 • Schroers, Bernd J (2011). Ordinary differential equations :. Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Hunt, Brian R (2014). A guide to MATLAB : (3rd ed.). Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Estrada, Ernesto, (2016). The Structure of complex networks :. Oxford: Oxford University Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes de pràctiques en aula d'informàtica Es realitzarà una prova de pràctiques. S'avaluarà que l'alumne sigui capaç de resoldre problemes amb l'ajut de software matemàtic. 10
Proves d'avaluació continuada Es farà una prova al final de cada període acadèmic. S'avaluarà l'adquisició de mètodes i tècniques, i la capacitat per a resoldre problemes científics. 90

Qualificació

L'avaluació continuada consta d'una prova al final de cada període acadèmic i d'un examen de pràctiques. Les proves finals de cada període acadèmic tenen cadascuna un pes d'un 30% de la nota final de l'assignatura, mentre que la nota de pràctiques té un pes d'un 10%. La nota final de l'avaluació continuada és NF = 0.3*PF1 + 0.3*PF2 + 0.3*PF3 + 0.1*PRA, on PF1,2,3 són les proves finals de cadascun dels períodes acadèmics i PRA és la nota de pràctiques. S'aprova amb una nota (NF) superior o igual a 5 punts sobre 10.

La prova de recuperació és un examen global de tota l'assignatura. S'aprova amb una nota superior o igual a 5 punts sobre 10.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Per obtenir una nota de " No Presentat " cal no haver-se presentat a cap prova.