Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Estudi del passat humà en els seus diversos aspectes durant l’edat antiga, amb referència especial a la història antiga de la península Ibèrica .
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
JOSEP BURCH I RIUS  / DANIEL GOMEZ CASTRO
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (25%), Anglès (5%)

Competències

 • CG2- Comunicar-se oralment i per escrit de manera clara, coherent i correcta
 • CG3- Llegir, comprendre i comentar textos científics propis de la disciplina i d'altres ciències afins
 • CE29- Descriure i explicar l'estructura diacrònica general del passat
 • CE30- Dominar les coordenades històriques espacials i temporals i els conceptes temàtics propis de les ciències històriques
 • CE31- Conèixer aspectes específics d'un o més períodes històrics amb les seves continuïtats i discontinuïtats
 • CE36- Identificar, localizar, discutir e interpretar críticamente las fuentes de la disciplina

Continguts

1. Pròxim Orient i Egipte antic.

          1.1. Fonts per a la història del Pròxim Orient i Egipte antic.

          1.2. Cronologia, periodització bàsica i característiques principals del Pròxim Orient i Egipte antic.

2. Grècia antiga.

          2.1. Fonts per a la història de la Grècia antiga.

          2.2. Cronologia, periodització bàsica i característiques principals de la Grècia antiga.

3. Cultura etrusca.

          3.1. Fonts per al coneixement de la cultura etrusca.

          3.2. Cronologia, periodització bàsica i característiques principals de la cultura etrusca.

4. Cultura ibèrica.

          4.1. Fonts per al coneixement de la cultura ibèrica.

          4.2. Cronologia, periodització bàsica i característiques principals de la cultura ibèrica.

5. Cartago i les poblacions fenícies d'occident.

          5.1. Fonts per al coneixement de Cartago i les poblacions fenícies d'occident.

          5.2. Cronologia, periodització bàsica i característiques generals de Cartago i les poblacions fenícies d'occident.

6. Roma Antiga. Monarquia i República.

          6.1. Fonts per al coneixement de la Roma monàrquica i republicana.

          6.2. Cronologia, periodització bàsica i característiques principals de la Roma monàrquica i republicana.

7. Roma antiga. Imperi.

          7.1. Fonts per a la història de la Roma imperial.

          7.2. Cronologia, periodització bàsica i característiques principals de la Roma imperial.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 78 0 78
Prova d'avaluació 12 184 196
Sortida de camp 0 26 26
Total 90 210 300

Bibliografia

 • Algaze, Guillermo (cop. 2004 ). El Sistema-mundo de Uruk : la expansión de la primera civilización mesopotámica . Barcelona: Bellaterra. Catàleg
 • Barceló, Pedro|q(Barceló Batiste) (cop. 2014 ). Breve historia de Grecia y Roma (2a ed.). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Beard, Mary (cop. 2006 ). Religions de Rome . Paris: Picard. Catàleg
 • Beltrán Lloris, F. (1987 ). Atlas de historia antigua . Zaragoza: Diputación General de Aragón. Catàleg
 • Bendala Galán, Manuel (DL2015 ). Hijos del rayo : los Barca y el dominio cartaginés en Hispania . Madrid: Trébede. Catàleg
 • Bravo, Gonzalo (1998 ). Historia del mundo antiguo : una introducción crítica . Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Brewer, Douglas J (2007 ). Historia de la civilización egipcia . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Carreras Monfort, César (DL 2009). El Món classic I . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Diccionario del mundo antiguo : Próximo Oriente, egipto, Grecia y Roma (1994 ). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Domínguez Monedero, Adolfo Jerónimo (2006 ). Atlas histórico del mundo griego antiguo . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Duplá Ansuátegui, Antonio (2015 ). La República Romana arcaica (509-264 a.C.). Madrid: Síntesis. Recuperat 28-06-2016, a http://www.dawsonera.com/depp/reader/protected/external/AbstractView/S9788499582559 Catàleg
 • García Moreno, Luis A (2005 ). El Bajo imperio romano . Madrid: Sintesis. Catàleg
 • Gómez Espelosín, F. Javier (2014 ). Introducción a la Grecia antigua (2ª ed. rev. y ampl.). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Historia del mundo clásico a través de sus textos (1999). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Iriarte, Ana (DL 2011 ). Historiografía y mundo griego . [Lejona, Vizcaya]: Universidad de País Vasco Servicio Editorial = Euskal Herriko Unibertsitatea Argitalpen Zerbitzua. Catàleg
 • Kinder, Hermann (1978 ). Atlas histórico mundial (7a ed.). Madrid: Istmo. Catàleg
 • Kuhrt, Amélie (2000-2001 ). El Oriente próximo en la antiguedad (c. 3000-330 a.C.) . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Liverani, Mario (cop. 2006 ). Mito y política en la historiografía del Próximo Oriente antiguo . Barcelona: Bellaterra. Catàleg
 • Liverani, Mario (cop. 2006 ). Uruk : la primera ciudad . Barcelona: Bellaterra. Catàleg
 • Moreno García, Juan Carlos (2004 ). Egipto en el Imperio Antiguo (2650-2150 antes de Cristo) . Barcelona: Bellaterra. Catàleg
 • Padró i Parcerisa, Josep (1996 ). Historia del Egipto faraónico . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Pascual González, José (2015 ). Grecia en el siglo IV a.C.. Madrid: Síntesis. Recuperat 30-06-2016, a http://www.dawsonera.com/depp/reader/protected/external/AbstractView/S9788499580357 Catàleg
 • Reeves, Nicholas (cop. 2001 ). El Antiguo Egipto : los grandes descubrimientos . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Roldán Hervás, José Manuel (1995 ). Historia de Roma . Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. Catàleg
 • Rosenstein, Nathan Stewart (cop. 2012 ). Rome and the Mediterranean 290 to 146 BC : the Imperial Republic . Edinburgh: Edinburgh University Press. Catàleg
 • Sánchez León, María Luisa (DL 1998 ). El Alto imperio romano (14-235) . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Torelli, Mario (cop. 1996 ). Historia de los etruscos . Barcelona: Crítica. Catàleg
 • Urruela Quesada, Jesús (cop. 2006 ). Egipto faraónico : política, economía y sociedad . Salamanca: Universidad de Salamanca. Catàleg
 • Vázquez Hoys, Ana María (2004- ). Historia del mundo antiguo . Madrid: Sanz y Torres. Catàleg
 • Wagner, Carlos G. (1993 ). El Proximo oriente antiguo . Madrid: Síntesis. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova escrita de resposta tancada o dirigida del tema 1. Grau d'assoliment de les competències vinculades. 11
Prova escrita de resposta oberta del tema 1. Desenvolupament d'un o diversos temes a partir d'un anunciat, pregunta, text o imatge. Grau d'assoliment de les competències vinculades 11
Prova escrita de resposta tancada o dirigida del tema 2. Grau d'assoliment de les competències vinculades 11
Prova escrita de resposta oberta del tema 2. Desenvolupament d'un o diversos temes a partir d'un anunciat, pregunta, text o imatge. Grau d'assoliment de les competències vinculades. 11
Prova escrita de resposta tancada o dirigida dels temes 3 a 6. Grau d'assoliment de les competències vinculades. 11
Prova escrita de resposta oberta dels temes 3 a 6. Desenvolupament d'un o diversos temes a partir d'un anunciat, pregunta, text o imatge. Grau d'assoliment de les competències vinculades. 11
Prova escrita de resposta tancada o dirigida del tema 7. Grau d'assoliment de les competències vinculades. 11
Prova escrita de resposta oberta del tema 7. Desenvolupament d'un o diversos temes a partir d'un anunciat, pregunta, text o imatge. Grau d'assoliment de les competències vinculades. 11
Realització d'un treball. Grau s'assoliment de les competències vinculades. 6
Sortides. Grau d'assoliment de les competències vinculades. 6

Qualificació

a. Per aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir una qualificació mínima de 5 sobre 10 en la suma percentual de totes les activitats d'avaluació i obtenir una qualificació mínima de 3 a cadascuna de les activitats d'avaluació.

b. La qualificació final serà el resultat d'aplicar el percentatge de cada activitat d'avaluació en relació al global de l'assignatura, sempre i quan es compleixi el punt a.

c. Per aprovar és imprescindible haver-se presentat a totes les proves i activitats d'avaluació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un No Presentat final a l'assignatura només es donarà en aquells casos que un/a alumne/a no hagi presentat CAP activitat d'avaluació.

Observacions

L'assistència a determinades activitats no contemplades en el disseny de l'assignatura però que tinguin relació amb ella tindran una valoració positiva en la nota final de l'assignatura.