Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
En aquest curs ens proposem veure i examinar algunes de les controvèrsies més importants de la filosofia política actual. En concret, ens centrarem en els debats més importants al voltant de la qüestió de la nació i al voltant de la democràcia.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
JOAN VERGES GIFRA
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CTUdG02 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CTUdG05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CTUdG04 Treballar en equip
 • CTUdG13 Situar els propis coneixements en el marc epistemològic i històric, eludint la seva fragmentació
 • CTUdG11 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CE2. Emprar doctrines filosòfiques històriques per il·luminar debats contemporanis.
 • CE3/N3: Conèixer les teories i arguments centrals en la Filosofia Moral i la Filosofia Política
 • CE10. Jutjar l'èxit d'arguments filosòfics típics.
 • CE11. Identificar arguments filosòfics en els textos i sotmetre la seva estructura i implicacions al judici crític.
 • CE19. Investigar més enllà de les fronteres tradicionals de la disciplina, examinar les limitacions i virtuts d'altres disciplines i pràctiques, i reconèixer doctrines filosòfiques en contextos no acadèmics.

Continguts

1. Nacionalisme

2. Democràcia

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 42 40 82
Elaboració de treballs 2 54 56
Prova d'avaluació 3 0 3
Total 47 94 141

Bibliografia

 • John Rawls (2010). Una teoria de la justícia. Accent. Catàleg
 • John Rawls (2004). El liberalismo político. Crítica. Catàleg
 • John Rawls (2001). Justicia como equidad: una reformulación. Paidós. Catàleg
 • John Rawls (2001). El derecho de gentes. Paidós. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Redacció d'un assaig sobre algun dels temes treballats al curs Coneixement de la bibliografia rellevant. Domini de l'expressió escrita. Coherència i rellevància en l'argumentació. 40
Examen Coneixement del contingut dels temes abordats al curs. Bona expressió escrita. 50
Participació a classe i en activitats externes interessants per al curs Participar activament en la classe, llegir les lectures marcades, prendre part en les activitats externes. 10

Qualificació

Superar cadascuna de les activitats d'avaluació. La no realització d'alguna d'aquestes parts impedirà obtenir nota final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Quan l'estudiant, sense causa justificada, no presenta totes les activitats d'avaluació. En el cas que en presenti alguna, la nota de l'activitat lliurada comptarà i farà mitjana.

Observacions

És bo haver fet abans Filosofia Política I.